Functioneel beheerder werkplekservices

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT, Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 8 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer DB_20211123_11
 • Plaatsingsdatum 24 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het domein Werkplekservices binnen de afdeling Functioneel Beheer & Regie zorgt voor regie op de vaste, mobiele en gebouwgebonden ICT-werkplekomgeving. Dit doen we dagelijks voor 14.000 ambtenaren. Hieronder valt onder andere het functioneel beheer van de werkplek, AV-vergaderfaciliteiten, vaste en mobiele telefonie, en het ondersteunen van EZK en LNV in het hybride werken.

Jouw doel? De gebruikers van de kerndepartementen EZK/LNV ondersteunen bij ingewikkelde vragen over functionaliteit van de op hun werkplek aangeboden faciliteiten. Als functioneel beheerder werkplekservices regel en organiseer jij dit.

Je adviseert de gebruikers hoe optimaal gebruik te maken van de geboden ICT-middelen. Je draagt bij aan het analyseren van verstoringen en denkt mee over het oplossen hiervan, in samenwerking met andere disciplines. Je draagt nieuwe (proces)oplossingen of alternatieven aan en zorgt voor wijzigingsvoorstellen.

Als functioneel beheerder fungeer je als schakel tussen de ICT-dienstverlener en de gebruikersorganisatie. Je neemt deel aan de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Dit betekent dat je meewerkt aan het specificeren, reviewen en testen van nieuwe werkplekapplicaties of -versies (releases).

Ook zorg je voor een goede specificatie van de gewenste beheerfunctionaliteiten en in de bouwfase test je of deze goed werken. Daarnaast zorg je voor de voorbereiding van de implementatie en de communicatie hierover. Al deze werkzaamheden voer je uit in een keten van deelprocessen. Je hebt dan ook een uitstekend contact met collega's van het cluster Functioneel Beheer & Regie, met de ICT-leverancier en met eindgebruikers.

Als functioneel beheerder werkplekservices ben je verantwoordelijk voor:

 • contact onderhouden over onderhoudsmomenten met de ICT-leverancier;
 • contact onderhouden met de servicemanager/servicebeheerder;
 • hey najagen van incidenten/escalaties;
 • het geven van advies over functionele en (technische) aanvragen;
 • het testen van nieuwe (versies van) applicaties;
 • het uitvoeren van intakes (bijvoorbeeld issues bij afdelingen inventariseren, maar ook wijzigingsverzoeken bespreken om de functionele wens te verduidelijken);
 • het verzorgen van gebruikerscommunicatie, bijvoorbeeld door het opstellen en laten publiceren van servicemededelingen;
 • het ondersteunen en adviseren van eindgebruikers en key-users;
 • het organiseren en uitvoeren van inloop- en/of informatiesessies voor gebruikers;
 • het opstellen van handleidingen/instructies;
 • coördinatie en ondersteuning bij (bulk)vervanging van devices.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij de inrichting van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is gekozen voor het motto: ‘twee ministeries, één (t)huis’. Daarbij delen de beide ministeries een aantal zaken, zoals de directie Bedrijfsvoering. Onze directie werkt hard om deze ‘middenpositie’ goed vorm te geven, zowel op het terrein van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen als op het terrein van de concernverantwoordelijkheid voor alle LNV- en EZK-onderdelen in de uitvoering en in het toezicht.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit vijf afdelingen: Personeel en Organisatie, Informatiemanagement, Functioneel Beheer en Regie, Facilitair en Huisvesting, Planning en Control, Bureau Managementondersteuning en de POOL. In totaal werken er ongeveer vijfhonderd medewerkers.

Jij gaat werken in het domein Werkplekservices, onderdeel van team Functioneel Beheer en Regie. Dit domein bestaat uit twee regisseurs die onder andere verantwoordelijk zijn voor de tactische regievoering en de dagelijkse gang van zaken op het gebied van werkplekservices.

Daarnaast zijn er drie functioneel beheerders die verantwoordelijk zijn voor het operationeel functioneel beheer van dit domein. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat de medewerkers van de kerndepartementen in het gebruik van de werkplekservices goed worden ondersteund en geholpen in geval van problemen, wensen en vragen. Deels wordt dit gerealiseerd door hier proactief op te acteren, maar ook als opdrachtgever richting de dienstverleners (ICT en telefonie) en deze houden aan en aanspreken op servicelevelagreements.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. We versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers, en stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werkt het ministerie aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. LNV wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee dragen we bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frans van de Berg, team manager Functioneel Beheer & Regie

06-1168 5420

Florien Brongers, Senior corperate Recruiter

06-8299 6858

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator Informatiebeveiliging en Privacy

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior gebruikersondersteuner informatiehuishouding

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jurist privaatrecht

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon