Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur Contractduur 16-03-2020 tot 05-10-2020
 • Uren per week 24 - 27
 • Maand­salaris €2.683 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 2899
 • Plaatsingsdatum 23 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De gedragswetenschapper/ GZ-psycholoog draagt, samen met de leden van het behandelteam, zorg voor de forensisch orthopedagogische begeleiding en behandeling van de jongeren.

Communiceert actief met de medewerkers van het primaire proces en adviseert en ondersteunt hen bij de benadering van de jongeren en de uitvoering van de perspectiefplannen.

Is samen met het afdelingshoofd eindverantwoordelijk voor de individuele perspectiefplannen en de rapportage omtrent de jongeren.

Is eindverantwoordelijk voor de in de behandeling ingezette (gedrags)interventies/ therapieën.

Stelt op basis van in- en externe rapportages, en op basis van overleg met de leden van het behandelteam en met de voor de behandeling van de betreffende jongere én met betrokkenheid van de jongere zelf (dwz: deze woont de aan de totstandkoming van het perspectiefplan ten grondslag liggende bespreking bij) gedragsrapportages en op basis van diagnostisch onderzoek een individueel behandelplan op maat op. Neemt in dit plan doelen en een daarbij behorende begeleidingsstijl op en formuleert namens de inrichting het advies over nazorg.

Evalueert de voortgang van het perspectiefplan en draagt zorg voor aanpassingen.

Diagnosticeert de persoonlijke problematiek van jongeren. Beslist over de noodzakelijke interventie(s) en de wijze van orthopedagogische begeleiding. Verleent hulp aan jongeren in crisissituaties; beoordeelt de situatie op mogelijke consequenties voor de groepsleiding en adviseert hen daarover.

Verzorgt kortdurende begeleiding van jongeren in crisissituaties.

Adviseert t.a.v. verlof, scholing en training van jongeren en bij afzondering of doseerprogramma’s van jongeren.

Ondersteunt, adviseert en coacht het afdelingshoofd en de groepsleiders, zowel individueel als in groepsverband, bij de benadering van jongeren en de uitvoering van de perspectiefplannen.

Werkt in nauwe samenwerking met de senior pedagogisch medewerkers, het afdelingshoofd, trajectbegeleider, onderwijs, medische dienst en psychiater.

Is in staat om delictanalyses uit te voeren en bij voorkeur geregistreerd als trainer Leren van Delict en /of van andere erkende gedragsinterventies. Onderhoudt contacten met het sociale netwerk van de jongere en met externe instanties en organisaties t.b.v. de inhoudelijke informatie-uitwisseling en afstemming over de pathologie en mogelijkheden van jongeren.

Onderhoudt contacten met de interne disciplines t.b.v. de bilaterale afstemming over individuele jongeren.
 

Functie-eisen

 • Beschikken over een relevante (post-)master opleiding (orthopedagoog, (kinder en jeugd)psycholoog.
 • Sterke affiniteit met de forensische doelgroep jeugd en jong volwassenen.
 • Diagnostische kennis ten aanzien van de diverse doelgroepen.
 • Kwalitatieve vaardigheid m.b.t. opstellen van rapportages.
 • Aantoonbaar minimaal 1 jaar ervaring, bij voorkeur in een klinische setting.

De volgende competenties zijn van toepassing:

 • Analyseren
 • Flexibiliteit
 • Inlevingsvermogen
 • Integriteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Zelfontwikkeling
   

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur Contractduur 16-03-2020 tot 05-10-2020
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 27

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

 

Bijzonderheden

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief.

Het betreft een zwangerschapsvervanging en een aansluitende vervanging van hierna opgenomen ouderschapsverlof. Deze aanstelling loopt in principe van 16 maart 2020 tot 05 oktober 2020. Bekend is nu echter al dat er binnen de Hunnerberg m.i.v. 1 september 2020 een mogelijkheid ontstaat om in te stromen in de GZ-opleiding. Bij goed functioneren kan de nu aan te stellen gedragswetenschapper mee solliciteren naar deze opleidingsplek.
 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Hunnerberg is een Justitiële Jeugdinrichting in Nijmegen die samen met de JJI Den Heij-acker te Breda en JJI De Hartelborgt te Spijkenisse de RJJI vormt. Het is een inrichting voor (in totaal maximaal 72) jeugdigen én adolescenten die op grond van een strafrechtelijke maatregel worden opgevoed, begeleid, behandeld en geresocialiseerd. De RJJI kent een professioneel behandelklimaat en voert, waar mogelijk, haar kerntaken uit in nadrukkelijke samenwerking met alle, voor de jeugdigen én de samenleving, relevante (netwerk)partners.

Binnen De Hunnerberg verblijven jongens en meisjes. Hun plaatsing geschiedt op basis van preventieve hechtenis, jeugddetentie, het adolescentenstrafrecht, nachtdetentie en/ of op basis van een PIJmaatregel. Ook kunnen zelfmelders worden opgenomen.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer T. Theunisse, manager opvoeding en behandeling

08807-41711

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 25-27
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Spijkenisse
 • Uren per week 28
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Pedagogisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon