Gedragswetenschapper

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Nijmegen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 2 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 25341
 • Plaatsingsdatum 30 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als orthopedagoog/basispsycholoog voer je, in de brede zin van het woord ondersteunende werkzaamheden uit voor het team van 9 behandelcoordinatoren van De Hunnerberg te Nijmegen. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling opvoeding en behandeling. Deze afdeling bestaat, naast de gedragsdeskundigen, uit de manager opvoeding en behandeling, individueel traject begeleiders, methodiekcoaches, een kleine afdeling interventies en trainingen en de medische dienst. Het betreft hier een nieuwe functie, waarvoor wij de volgende taken zien weggelegd. 

Als orthopedagoog/basispyscholoog verzorg je de eerste screening van de jongeren en voer je op indicatie en onder verantwoordelijkheid van de behandelcoördinator ondersteunende gesprekken. Het is daarnaast, primair, je taak om rapportageondersteunend te zijn en waar mogelijk denk je creatief mee bij het concretiseren van behandeldoelen en bejegeningsadviezen aan de teams. Je werkt nauw samen met meerdere disciplines. De Hunnerberg kent een uitdagende doelgroep met jonegeren van wie de problematiek veelal complex is. Er is veel ruimte voor eigen creativiteit en inbreng in deze functie. 

Zie jij dit als een uitdaging? Dan nodigen we je van harte uit te solliciteren.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) bestaat uit drie locaties: Den Hey-Acker in Breda, De Hartelborgt in Spijkenisse en De Hunnerberg in Nijmegen. Daarnaast hebben wij een tijdelijke
locatie Horsterveen in Evertsoord. 

De RJJI draagt zorg voor een veilige orthopedagogische tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende maatregelen. In de RJJI verblijven jongeren die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen. 

Door het bieden van zorg, opvoeding, onderwijs en behandeling levert de RJJI een bijdrage aan het verminderen van de kans op herhaling van delict-gedrag en het vergroten van de kans op een aanvaardbaar functioneren in de maatschappij. Voorwaarden om met succes te kunnen werken aan de aanpak van problemen zijn een zinvol dagprogramma en een veilig orthopedagogisch leefklimaat. De omgangsvormen in onze inrichting zijn gebaseerd op respect en begrip voor  (culturele)verschillen. Met het oog op de toekomst werken we met de jongeren aan het realiseren van een passende dagbesteding, inkomen, huisvesting en ondersteunende sociale contacten. 

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw B. Renkema, manager Opvoeding en Behandeling

08807-41753

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Centre DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker ontwikkeling en opleiding

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker vrije tijd en vorming

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nijmegen
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon