Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Groepsleider Team bijzondere bijstand

Belastingdienst

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 augustus
 • Vacaturenummer 1097037
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"De actie verloopt soepel. Medewerkers in het team kunnen het goed met elkaar vinden. Alles loopt op rolletjes. Dan heb ik mijn werk goed gedaan!" Dirk - Groepsleider team bijzondere bijstand.

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. We sporen onder meer financiële fraude en belastingfraude op en bestrijden die. Aan de hand van fraudesignalen starten we een onderzoek om bewijzen te verzamelen en de verdachten voor de rechter te laten brengen. Fraude kent vele gezichten en komt in het groot en klein voor. Fraude bestrijden is niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk belangrijk. We willen een duidelijk signaal afgeven dat we fraude aanpakken.

Het team bijzondere bijstand van de FIOD ondersteunt de opsporing van de FIOD en de andere bijzondere opsporingsdiensten vanuit vijf basistaken: het aanhouden van de verdachte(n), overbrengen van de verdachte(n), het bewaken en beveiligen van objecten en personen, het afschermen Team Heimelijke Inwinning/Team Opsporings Ondersteuning het overbrengen van goederen en het beveiligen van transporten. Als groepsleider van het team bijzondere bijstand geef je dagelijks operationele leiding aan een sectie medewerkers waarmee je uitvoering geeft aan deze vijf basistaken.

Hoe een werkdag eruit kan zien? Vannacht heb je nog een voorverkenning gedaan voor een instap volgende week. Alles is in orde. We zijn klaar voor de klus. Dan stem je de werkvoorbereiding nog even af voor een aanhouding die we binnenkort gaan verrichten. De doorzoeking zullen we samen met de collega's beveiligen. Of dat nu een doorzoeking van de FIOD is of van onze andere collega's van de bijzondere opsporingsdiensten. De samenwerking stemmen we goed af zodat we ook hier alle voorbereidingen hebben getroffen. Straks heb je nog een vergadering met de teamleiding over de voortgang van de intake, uitvoering en evaluatie en de verdere ontwikkeling van het team. Samen met de docenten integrale beroepsvaardigheden check je of alle medewerkers nog getraind zijn voor het werk waar we voor staan. Dan nog even een belletje met de landelijke coördinator veiligheid om te sparren over voorstellen om de medewerkers nog veiliger te laten werken. Bijvoorbeeld door een training of workshop samen te stellen. En uiteraard ga je aan het einde van de dag nog een uurtje sporten, want je moet wel topfit blijven voor je werk.

Van de uitgevoerde werkzaamheden worden ten behoeve van de opsporing processen-verbaal opgemaakt. Verder ben je integer en neem je de medewerkers mee in de verdere ontwikkeling van het team, zowel vakinhoudelijk in de operatie, maar ook als het gaat om de persoonlijke ontwikkeling van de individuele teamleden. Daarnaast ben je informant voor de teamleider bijzondere bijstand ten behoeve van het maken van ontwikkelafspraken en het opstellen van personeelsgesprekken. In voorkomende gevallen participeer je in de P-gesprekken met betrokken collega's.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Dirk? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een associate degree of hbo-propedeuse.
 • Je hebt een rijbewijs B en beschikt over zeer goede rijvaardigheid, dat blijkt uit een gevolgde certificaat Specialistische Rijoleiding of een certificaat voor een vergelijkbare opleiding.
 • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands. Omdat je in je functie te maken hebt met het aanspreken vanuit de functie bijvoorbeeld aan te houden verdachten en of andere personen die bij doorzoekingen aanwezig zijn. Alle Bevindingen moeten vastgelegd worden in processen-verbaal waarbij uitstekend schrijven Nederlands een voorwaarde is.
 • Je hebt de VAG (Vaardigheid aanhouden in groepsverband), OG (ondersteuningsgroep) of een vergelijkbare opleiding gevolgd.
 • Je hebt bij voorkeur de VAG-/OG-commandantenopleiding gevolgd en/of je hebt operationele leidinggevende ervaring.
 • Je beschikt over opsporingsbevoegdheid of bent bereid deze via een opleiding te behalen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in de samenwerking met andere opsporingsdiensten.
 • Je voldoet aan functie- en/of specifieke functioneel gerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals het volbrengen van een stabiliteitstest, fittest en medische keuring.
 • Je bent bereid een vuurwapen te dragen.

Jouw competenties?

 • besluitvaardigheid
 • groepsgericht aansturen
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken

Herken jij jezelf ook hierin?
Je bent ervaren teamlid van een aanhoudings- of ondersteuningsgroep of een soortgelijke werkomgeving en in staat om vanuit je ervaring een groep medewerkers te leiden. Je weet op respectvolle wijze het vertrouwen te krijgen van de medewerkers en de teamleiding en toont daarbij inlevingsvermogen zonder daarbij je onafhankelijkheid te verliezen. Ook schuw je het niet om zaken bespreekbaar maken. Je vindt het zelfs vanzelfsprekend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. Daarom worden alle medewerkers van de FIOD gescreend. De zwaarte van de screening is afhankelijk van de specifieke functie die je gaat bekleden. Pas als deze screening geen belemmeringen oproept kan je in dienst treden bij de FIOD.

Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Niet in het bezit van een associate degree of propedeuse maar wel bezig met een bachelor opleiding?
Propedeuse HBO (te behalen uiterlijk 20 maanden na aanstelling anders zal geen vaste aanstelling plaatsvinden).

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 17 en 18 september vinden de selectiegesprekken plaats. Én het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op 29 september. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een assessment, functioneel gerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen als stabiliteitstest, fittest en medische keuring maken deel uit van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Criminelen die geld witwassen. Mensen die zich verrijken ten koste van óns belastinggeld. Óf bedrijven die hun werknemers of leveranciers schaden door faillissementsfraude. Er is altijd iemand de dupe en fraude kent vele gezichten. Komt in het groot en klein voor én in alle lagen van de bevolking.
Fraude bestrijden is dan ook van groot financieel én maatschappelijk belang en dat doet de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Naast de traditionele fiscale, financiële en economische onderzoeken, waaronder complexe faillissementsfraude, zijn witwasbestrijding en corruptiebestrijding terreinen waar de Fiod meer op inzet. Daarnaast is er toenemende aandacht voor de aanpak van terrorismefinanciering, cyberfraude en ondermijning. We werken met gebruik van digitale middelen en de inzet van moderne technologieën. Ook wordt steeds meer opgetreden en gehandeld in internationale context.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven.

Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maria Hallensleben, adviseur Werving & Selectie

06-27063246

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch analist criminele inlichtingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior intelligencerechercheur team criminele inlichtingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Belastingdienst
 • Stand­plaats Heerlen
 • Uren per week 18-24
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon