Gz-psycholoog en behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 7412
 • Plaatsingsdatum 8 december 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gedetineerde die even zijn hart wil luchten of een langdurig behandeltraject nodig heeft: als gz-psycholoog en behandelcoördinator sta jij klaar om gedetineerden te helpen. En ook de medewerkers van de penitentiaire inrichting Vught kunnen op jouw advies rekenen als het gaat om de omgang met gedetineerden met psychiatrische problematiek. Bovendien stuur je, samen met het afdelingshoofd, een team aan. Zo draag jij bij aan een optimaal behandelklimaat en betere re-integratie.

Dit ga je doen
Je neemt deel aan verschillende overlegvormen, samen met onder andere de plaatsvervangend vestigingsdirecteur en andere collega’s. Jouw doel? Vanuit het gedragsdeskundig perspectief én kennis over risicotaxatie een kritische toets uit te voeren op aanvragen voor vrijheden of overgang naar kliniekplaatsing. Dossiertoetsing is hierbij een belangrijk onderdeel van jouw voorbereiding.

Als gz-psycholoog en behandelcoördinator voer je taken uit op het gebied van behandeling en diagnostiek, denk aan het maken van delictanalyses. Het team dat je aanstuurt bestaat uit medior, senior en verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerkers. Gevraagd en ongevraagd spar je met het management over aanpassingen in het zorgbeleid en het detentieklimaat dat daarmee samenhangt.

Nadine over haar baan als gz-psycholoog in het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) Vught
“Ik ben verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg en behandeling van gedetineerden op een afdeling binnen het PPC. De gedetineerden hebben zeer uiteenlopende ziektebeelden; dit maakt mijn werk zo interessant. Ik werk het liefst met deze doelgroep, omdat alle soorten gedetineerden hier langs komen. Elke keer is het weer opnieuw uitzoeken: hoe kan ik deze persoon het beste helpen? Ook is het mijn taak om het team aan te sturen; ik geef hen tips en adviezen om goed met deze gedetineerden om te gaan.”

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt academisch niveau.
 • Je hebt een BIG-registratie als gz-psycholoog.
 • Je beschikt over specifieke kennis binnen de forensische psychologie, voornamelijk over (gestructureerde) risicotaxatie. Bij voorkeur heb je hier ook enige ervaring mee.

Dit is jouw kracht

 • Je bent goed in staat om individuen en groepsprocessen te coachen.
 • Je bent een prettige duale samenwerkingspartner.
 • Je kunt professionele inzichten en begrippen vertalen naar adviezen die praktisch bruikbaar zijn binnen een penitentiaire context.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent sensitief voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en belangen.
 • Je hebt een diepgaand inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Wil jij onze collega worden? En als gz-psycholoog van waarde zijn binnen één van onze PPC’s? Neem dan direct contact met ons op. Je bent van harte welkom!
 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij graag je cv en motivatie. Laat ons in je motivatiebrief weten wat je voor onze organisatie wilt en kunt betekenen.
 • Wil je meer informatie over de procedure of functie? Bel of app dan met Monique van Groen, corporate recruiter PI Vught, via 06 – 46 96 03 15 of mail naar werkenbijpivught@dji.minjus.nl.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Penitentiaire inrichting Vught
In de penitentiaire inrichting (PI) Vught zijn zo’n 650 justitiabelen gehuisvest in meerdere gebouwen op een groot complex. Er werken ruim 1.100 medewerkers.

Bij de PI Vught investeren we graag in jou en je collega-psychologen. We stimuleren je om je kennis en kunde op peil te houden en te ontwikkelen. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van de zorg én creëren we voor jou kansen om door te groeien. Jaarlijks maken we daarom, samen met de afdeling Opleidingen, een plan voor het opleidingsaanbod.

De afdeling Opleidingen verzorgt diverse trainingen, introductiedagen voor nieuwe medewerkers, intervisie en supervisie. Tweemaal per jaar organiseert de afdeling themaweken. Tijdens deze themaweken krijg je de mogelijkheid om diverse lezingen en workshops bij te wonen.

Penitentiair psychiatrisch centrum Vught
In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor gedetineerden. Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische stoornissen de zorg en behandeling die ze nodig hebben. Nederland kent vier PPC’s: Den Haag, Vught, Zaanstad en Zwolle. Ieder PPC heeft verschillende afdelingen. Op welke afdeling een gedetineerde verblijft, is afhankelijk van de behandel- en begeleidingsbehoefte. Voordat we een gedetineerde in een PPC opnemen, bekijken we welke afdeling het beste aansluit. Iedere afdeling heeft een eigen dagprogramma dat is afgestemd op de behoefte van de patiënten. Denk hierbij aan bezoek, sport, arbeid, luchten, onderwijs, maar ook therapeutische activiteiten.

Het team medewerkers wordt door een duaal koppel aangestuurd: jij als behandelcoördinator samen met het afdelingshoofd. Met andere medior, senior en verpleegkundig forensisch-therapeutisch medewerkers is het team compleet. Ook werk je nauw samen met de maatschappelijk werker, vaktherapeut, verpleegkundig specialist en psychiater.

Als psychische problemen bij een gedetineerde dankzij een behandeling zijn verminderd of voldoende beheersbaar zijn, wordt deze persoon vanuit de PPC teruggeplaatst in de reguliere penitentiaire inrichting, eventueel op een afdeling met een extra zorgvoorziening. Heeft de gedetineerde zijn of haar straf uitgezeten of wordt de hechtenis wordt opgeheven, maar zijn de psychische problemen nog niet voldoende behandeld? Dan plaatsen we de patiënt vanuit het PPC indien mogelijk over naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Afdeling Behandeling
Als behandelcoördinator maak je met ongeveer dertig collega’s deel uit van de afdeling Behandeling. De afdeling Behandeling staat voor de kwaliteit en professionalisering van het zorgaanbod voor de gedetineerden. De afdeling bestaat verder uit plaatsvervangend hoofden Behandeling, basis-, gz-, KP-, KNP-psychologen, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. Hiernaast werken ook andere zorgprofessionals, zoals psychiaters, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen, in het PPC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw K.S. Beekman, hoofd Behandeling

06-50070916

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Therapeutisch Medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Forensisch Therapeutisch Medewerker (senior)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon