GZ-psycholoog in de functie van Regiebehandelaar

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Vught
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 november
 • Vacaturenummer 45770
 • Plaatsingsdatum 12 juli 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij (forensisch) GZ-psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging? En wil jij aan de slag met een dynamische doelgroep en complexe psychiatrische problematiek? Lees dan snel verder!

Binnen de PI Vught staat een groot Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Dit PPC is opgedeeld in verschillende units met diverse zorgzwaartes en leefklimaten, afgestemd op de psychiatrische problematiek van de doelgroep. Op deze psychiatrische afdeling verblijven 24 gedetineerde patienten met veelal internaliserende problematiek, zoals psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, ASS of LVB problematiek. De zorgzwaartes op deze afdeling lopen uiteen, van medium care tot high care (crisis) zorg. We zijn op zoek naar een GZ-psycholoog die houdt van dynamisch werken. Het is een afwisselende en interessante werkomgeving, die vereist dat je stevig in je schoenen staat. 

DJI biedt dagelijkse zorg aan mensen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel ondergaan. Iedereen heeft recht op goede zorg. Als GZ-psycholoog heb je veel vrijheid om binnen de regelgeving en samen met een multidisciplinair team inhoud te geven aan het begeleiden en behandelen van gedetineerde patiënten. Binnen een veilige, gesloten setting weet jij als geen ander dat kleine stappen vooruit een grote impact kunnen hebben op langere termijn. Daarnaast kan het multidisciplinair team rekenen op jouw advies en deskundigheidsbevordering in de omgang met gedetineerde patiënten. Als regiebehandelaar draag je bij aan een optimaal behandelklimaat, lever je zorg op maat en werk je toe naar re-integratie en het verlagen van het recidiverisico. Maak jij het verschil in het leven van de ander?

Als regiebehandelaar heb je een prominente rol binnen onze organisatie. Je voert intakegesprekken, verricht risicotaxatie en diagnostisch onderzoek, zet behandeltrajecten uit en bent eindverantwoordelijk voor het verloop van de behandeling en naleving van het zorgbeleid van een eigen caseload, bestaande uit 12 gedetineerde patiënten. Jouw caseload evenals de productienorm is behapbaar. 

Samen met een behandelcoördinator (verpleegkundig specialist GGZ), afdelingshoofd zorg, psychiater, basispsycholoog, maatschappelijkwerk en forensisch therapeutisch medewerkers maak jij deel uit van een multidisciplinair team. Als onderdeel van dit team neem je deel aan meerdere vaste overlegvormen met als doel het afstemmen van de patiëntenzorg en het adviseren van de plaatsvervangend vestigingsdirecteur vanuit gedragsdeskundig perspectief. Zo adviseer je niet alleen over zorgbeleid en vrijheidsbeperkende maatregelen in detentie, maar toets je tevens de aanvragen voor vrijheden en nazorgtrajecten binnen de GGZ. Samenwerking binnen de forensische keten is van groot belang. Jouw visie en adviezen reiken verder dan alleen binnen detentie.  

PI Vught is een ambitieuze organisatie, welke zich ook qua infrastructuur onderscheidt van andere penitentiaire inrichtingen en/of forensische instellingen. Ondanks het gesloten karakter, kom je werken in een groene, open werkomgeving in de natuur en met bewegingsruimte. Daarnaast biedt de PI Vught ook veel mogelijkheden om je verder te ontwikkelen als zorgprofessional, zoals het volgen van bijscholing en diverse opleidingen. Naast je vaste takenpakket als regiebehandelaar word je tevens in de gelegenheid gesteld om binnen het gehele PPC Vught individuele psychologische behandelingen en psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren, maak je onderdeel uit van een vaste intervisiegroep en kun je worden ingezet voor het begeleiden of superviseren van andere psychologen binnen de organisatie. Dit alles naar eigen behoefte en mogelijkheden, zo stel je deels jouw eigen takenpakket samen en vind je voldoende uitdaging in je werk. 

 • Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog.
 • Bij voorkeur heb je kennis van de forensische pathologie en risicotaxatie. Heb je nog geen ervaring met de forensische sector, dan is dat geen probleem. We leren het je graag! Enige affiniteit met het forensische werkveld is wel wenselijk.
 • Je hebt kennis van de FHIC methodiek of bent bereid om je hierin te verdiepen. 


Dit is jouw kracht

 • Je bent goed in staat om individuen en groepsprocessen te coachen.
 • Je bent goed in multidisciplinair samenwerken, bent flexibel en weet je staande te houden binnen een dynamisch werkveld.
 • Je kunt professionele inzichten en begrippen vertalen naar adviezen die praktisch bruikbaar zijn binnen een penitentiaire context.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent sensitief voor maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en belangen.
 • Je hebt inzicht in teamdynamieken en therapeutische relaties.
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • een pensioenregeling
 • gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • de mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd.
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de penitentiaire inrichting (PI) Vught zijn zo’n 650 justitiabelen gehuisvest in meerdere gebouwen op een groot complex. Er werken ruim 1.100 medewerkers.

Bij de PI Vught investeren we graag in jou en je collega’s. We stimuleren je om je kennis en kunde op peil te houden en te ontwikkelen. Zo verbeteren we continu de kwaliteit van de zorg én creëren we voor jou kansen om door te groeien. Jaarlijks maken we daarom, samen met de afdeling Opleidingen, een plan voor het opleidingsaanbod. Wetenschappelijk onderzoek staat tevens hoog in het vaandel. De afdeling Opleidingen Personeel verzorgt diverse trainingen, introductiedagen voor nieuwe medewerkers, intervisie en supervisie. Tweemaal per jaar organiseert de PI Vught themaweken. Tijdens deze themaweken krijg je intern de mogelijkheid om diverse lezingen en workshops bij te wonen.

In Nederland heeft ieder mens recht op gezondheidszorg. Dat geldt ook voor gedetineerden. Een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) biedt gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische stoornissen de zorg en behandeling die ze nodig hebben. Nederland kent vier PPC’s: Haaglanden, Vught, Zaanstad en Zwolle. Ieder PPC heeft verschillende afdelingen. Op welke afdeling een gedetineerde verblijft, is afhankelijk van de zorgzwaarte en zorgbehoefte. Voordat een gedetineerde wordt opgenomen in een PPC, bekijken we welke afdeling of locatie het beste aansluit. Zorg op maat vormt hierbij de basis. 

Afdeling Behandeling
Als regiebehandelaar maak je met ruim zestig collega’s deel uit van de afdeling Behandeling binnen de PI Vught. De afdeling Behandeling staat voor de kwaliteit en professionalisering van het zorgaanbod voor gedetineerden. Het team Behandeling bestaat uit (plaatsvervangend) Hoofden Behandeling, verpleegkundig specialisten GGZ, basispsychologen, GZ-psychologen, klinisch (neuro) psychologen (i.o.), psychiaters, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en administratief medewerkers. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. van den Nieuwenhuizen, GZ-psycholoog en hoofd Behandeling PPC Vught

06-21260295

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Maatschappelijk werker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager behandelteam

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon