Handhavingsadviseur Klantbehandeling MKB

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.279 - €7.718
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 6 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 1537
 • Plaatsingsdatum 15 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Belastingdienst wil de interactie met burgers en bedrijven moderniseren. Effectieve handhaving (waaronder dienstverlening) is daar een belangrijk onderdeel van. Als landelijk handhavingsadviseur geef jij richting aan het handhavingsbeleid door hoogwaardige advisering aan de directeur Klantbehandeling en de directie Midden- en Kleinbedrijf. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

De Belastingdienst vernieuwt en dat gebeurt stap voor stap. Hierbij staan de menselijke maat, transparantie en werken vanuit vertrouwen centraal. De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) zet deze modernisering in gang vanuit de beleidstheorie MKB gericht op gedragsverbetering. Op basis van wetenschappelijk onderzoek zetten we (vernieuwende) handhavingsinstrumenten in die het gewenste fiscale gedrag stimuleren. Dat gebeurt onder meer door dienstverlening aan ondernemers in het MKB. Dat is een steeds belangrijkere schakel tussen ondernemers en de Belastingdienst. Voor ondernemers die zelfstandig aan hun fiscale verplichtingen willen voldoen, is het belangrijk dat MKB-deskundige en waar nodig persoonlijke ondersteuning biedt. Het bereiken van een steeds betere compliance is hierbij het doel. Jij geeft inhoud en vorm aan dit proces. Daarbij maak je gebruik van je brede maatschappelijke oriëntatie. Vanuit jouw adviserende rol verbind je in- en externe ontwikkelingen (nationaal en internationaal) op het terrein van handhaving en toezicht. In een omgeving die voortdurend verandert, werk je intensief samen met collega-handhavingsadviseurs en procesregisseurs van de afdeling Operatie. Met jouw kennis en ervaring help je jouw collega’s in hun werk en ontwikkeling. 

Een gevarieerde functie? Zeker. Je adviseert in brede zin op het terrein van handhaving binnen MKB. Je schrijft nota’s van strategische en tactische aard voor de directeur Klantbehandeling en de directie MKB. Ook lever je een bijdrage aan de voorbereiding van jaarplannen, thematisch toezicht en uitvoeringstoetsen, waarin je mede richting geeft aan het keuzeproces in de Klantbehandeling. Verder adviseer je over de vertaling van compliance naar behandelstrategieën en volg je de ontwikkelingen en implementatietrajecten rondom die strategieën. Voor het goed invullen van deze rollen onderhoud je een groot netwerk van betrokkenen binnen en buiten MKB. Je werkt samen met collega’s van andere uitvoerings- en concerndirecties, zoals Particulieren en Grote Ondernemingen, Vaktechniek, Uitvoerings- en Handhavingsbeleid, Innovatie en Strategie en Fiscaal Juridische Zaken. 
 

Een bijzondere baan, omdat...

•    je als handhavingsadviseur midden in de samenleving staat en een belangrijke rol speelt in de fiscale invulling van de handhavingstaak van MKB en het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. 
•    je vanuit jouw rol bijdraagt aan de strategie en doelstellingen van de Belastingdienst en de vertaling daarvan door MKB. 
•    je met jouw adviezen de strategische en tactische besluitvorming ondersteunt van het management op de MKB-kantoren en de directie MKB. 
•    je te maken hebt met veranderende omstandigheden, ontwikkelingen en gevoeligheden binnen en buiten de organisatie. Op basis van jouw persoonlijke drijfveren en overtuigingen en je analytische en communicatieve vaardigheden signaleer je de kansen en uitdagingen die dit meebrengt en vind je slimme, creatieve oplossingen.
 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Binnen MKB werk ik aan de handhaving en het toezicht voor 1,8 miljoen entiteiten. Ik werk samen met veel verschillende collega’s en disciplines; van andere uitvoeringsdirecties en Fiscaal Juridische zaken tot MKB-kantoren en procesregie.
Kortom: een afwisselende en dynamische functie.” Gerrit de Graaf, landelijk handhavingsadviseur bij de afdeling Klantbehandeling van MKB.
 

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau.
 • Je beschikt over actuele kennis en werkervaring op het gebied van handhavingsvraagstukken.
 • Je kunt handhavingsstrategie concreet en stapsgewijs vertalen naar toepasbare behandeladviezen.
 • Je vindt het een uitdaging te werken aan complexe (keuze-) vraagstukken in een omgeving met veel interne en externe belanghebbenden.

Jouw competenties

 • Overtuigingskracht
 • Bestuurssensitiviteit
 • Samenwerken
 • Netwerken
 • Creativiteit
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis en ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.

 • Maand­salaris Min €5.279 Max. €7.718 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.

Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Neem in de bestandsnaam jouw voor- en achternaam op. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
• Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
• Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
• Op dinsdag 19 december vinden de selectiegesprekken plaats in Utrecht.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Wanneer je solliciteert op een functie maak je eenmalig een account aan. Met je account kan je de status van je sollicitatie inzien.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

 

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Albert van Steenbergen

06 - 18 60 87 29

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hendrik van Nieuwkoop - Adviseur werving & selectie

06 - 15 83 16 69

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Accountmanager fiscale dienstverlening

Belastingdienst
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager fiscale dienstverlening (mbo-niveau)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Middelburg
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vaktechnisch coördinator loonheffingen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Hoofddorp
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon