• Den Haag  -  route
 • HBO bachelor
 • 24 - 36 uur
 • schaal 10, schaal 11
  €3.404 - €6.110 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Volkshuisvesting
 • Solliciteer voor 13 juli 2024 Nog 1 dag
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 1018, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

We zoeken een analytische en datagedreven collega bij het team Huurtoeslag en inkomensondersteuning. Jaarlijks maakt dit team de raming van het budget van de huurtoeslag. In een enthousiast en goed op elkaar ingespeeld team, werk je mee aan deze raming en reken je de effecten van beleidswijzigingen door. De huurtoeslag is daarbij niet alleen belangrijk om wonen betaalbaar te houden, maar de laatste jaren ook ingezet om de koopkracht van huishoudens met een lager inkomen te ondersteunen.

Wonen staat sowieso volop in de belangstelling. Op dit moment is het voor veel mensen lastig om een betaalbare en passende woning te vinden. Het ministerie van BZK werkt aan een goede volkshuisvesting, waarin iedereen een woning kan vinden die bij hem of haar past. De huurtoeslag is daarbij een belangrijk instrument waarmee ca. 1,5 miljoen huishoudens worden ondersteund in hun woonlasten. En daar kan jij aan meewerken!

Wat ga je doen?
Jij bent als data-analist verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen en beheren van het model waarmee de raming van de huurtoeslag wordt gemaakt. Hiervoor ontsluit je verschillende databronnen en ontwikkel je syntax om die data te bewerken. Je bent daarbij in staat om zelfstandig met het model te werken en de uitkomsten te duiden voor de begroting en verantwoording van de huurtoeslag. Daarnaast reken je de effecten van beleidswijzigingen op bijvoorbeeld de huurtoeslag of het huurbeleid door.

Deze functie bestaat voor een groot deel uit periodiek terugkomende werkzaamheden die goed te plannen zijn. Denk hierbij aan het jaarlijks indexeren van huurtoeslagparameters, het maandelijks analyseren van realisatiecijfers en het jaarlijks ramen van de huurtoeslag ten behoeve van de begroting. We vragen daarnaast van je dat je de basisdata op orde houdt en toegankelijk houdt. Daarnaast kunnen er ad hoc werkzaamheden opkomen die (met spoed) moeten worden opgepakt. Denk hierbij aan berekeningen voor een wetstraject, berekeningen voor vragen uit de kamer of verzoeken van andere departementen die relatie hebben met de huurtoeslag. De functie biedt daarnaast ruimte om je verder te specialiseren en andere werkzaamheden op te pakken, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken of directiebrede analyses.

Meer over de functiegroep Beleidsondersteuner

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wonen is binnen het ministerie van BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. De directie is onderverdeeld in zes afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huurbeleid, Huisvesting Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, Kennis en Huurtoeslag, Inkomensondersteuning en Caribisch Nederland. Het beleid rond wonen staat politiek en maatschappelijk sterk in de aandacht en dat heeft zijn weerslag op het werk bij de directie. Het werk van de directie kenmerkt zich door een grote dynamiek, met veel contacten met partijen in de samenleving en binnen de Rijksoverheid. Daarom is het belangrijk dat de cijfers en achtergrondinformatie op orde zijn.

De afdeling Huurtoeslag, Inkomensondersteuning en Caribisch Nederland maakt jaarlijks de raming van het budget van de huurtoeslag en stelt de parameters voor de huurtoeslag vast. Daarnaast wordt gewerkt aan vereenvoudiging en verbetering van de huurtoeslag, en wordt meegewerkt aan de bredere discussies over de toekomst van het toeslagenstelsel en het stelsel van inkomensondersteuning. Hiervoor wordt ook veel samengewerkt met Dienst Toeslagen (de uitvoerder van de huurtoeslag) en andere partijen die zich met inkomensondersteuning bezighouden. Het cluster Caribisch Nederland coördineert binnen het ministerie van BZK de werkzaamheden met betrekking tot volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Caribisch Nederland. Er wordt gewerkt aan de uitvoering van de Beleidsagenda Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor Caribisch Nederland, die is opgesteld om te bevorderen dat er huizen worden gebouwd, dat mensen lagere huurlasten krijgen, een eigen woning beter kunnen financieren en dat hun leefomgeving is beschermd. We zetten stappen in de verdere ontwikkeling van onze afdeling.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker / Accounthouder Regie Provincies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11,schaal 12
  €4.024 - €6.907 (bruto)

Senior (financial) auditor

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • den haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Beleidsmedewerkers grondbeleid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11,schaal 12,schaal 13
  €4.024 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon