Help jij het Huurtoeslagbeleid beter te maken?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 3
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Volkshuisvesting
 • Reageren voor 22 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer SFB/2021/01
 • Plaatsingsdatum 4 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

BZK zoekt 3 (senior) beleidsmedewerkers bij directie Wonen

Het toekomstbestendig houden van de woningmarkt vergt blijvende aandacht, gezien alle veranderingen in de maatschappij en economie. Vanuit deze functie draag je hier concreet aan bij, met name op de onderwerpen huurtoeslag en verhuurderheffing. Je helpt actief mee om de geleerde lessen uit de toeslagenaffaire te vertalen naar concreter beleid en een betere uitvoering.

Je gaat werken vanuit de afdeling Strategisch en Financieel Beleid (SFB). De afdeling heeft als kerntaken het beheer en de ontwikkeling van de instrumenten huurtoeslag en verhuurderheffing, alsmede het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en het beheren, actueel houden en ontsluiten van de basisinformatievoorziening wonen. Ook heeft SFB voor de directie een coördinerende rol op de terreinen strategie en internationaal, en beleidsverantwoordelijkheid voor de woningmarkt in Caribisch Nederland.

De werkzaamheden voor de huurtoeslag hebben te maken met de plaats van de huurtoeslag in de beoogde herziening van het toeslagenstelsel. Tegelijkertijd kun je ook betrokken worden bij bredere analysevragen op het terrein van de woningmarkt en het beleid rond de verhuurderheffing. Dit ten behoeve van zowel concrete beleidswijzigingen als voor toekomstverkenningen. Je adviseert over de relatie tussen huurtoeslag, huurbeleid en inkomensbeleid. Je werkt ook aan de beantwoording van de vragen van burgers, de media, en vanuit het parlement en bent actief betrokken bij de uitwerking van beleidsvoorstellen in concrete wetgeving en de daaropvolgende parlementaire behandeling.

Wij zoeken drie (3) nieuwe collega’s, elk met een eigen profiel:

 1. Een beleidsmedewerker in een juridische richting of een juridisch specialisme binnen een bestuurskundige of politiekwetenschappelijke richting.
 2. Een beleidsmedewerker met uitvoeringservaring en/of ervaring in de driehoek eigenaar – opdrachtgever – opdrachtnemer. In deze functie ga je een actieve rol spelen in de relatie tussen BZK, het ministerie van Financiën en de Dienst Toeslagen.
 3. Een beleidsmedewerker met een financieel-analytisch profiel.

Je weet de informatie uit gesprekken en je analyses te vertalen naar concrete opties voor beleidsverandering. Zo draag je bij aan het woningmarktbeleid en de uitvoering van grote regelingen. Je houdt daarbij oog op het grotere geheel en bewaakt een goed functioneren van de markt en ruimte voor innovatieve concepten. Je hebt de juiste kritische houding bij politieke en maatschappelijke reflex om bij problemen al snel naar nieuwe wetgeving te gaan kijken.

Vanuit je goede communicatieve vaardigheden, strategisch inzicht en je natuurlijke gevoel voor omgang en verhoudingen bouw je een netwerk op van onder meer belangengroeperingen en onze samenwerkingspartners binnen en buiten het Rijk. Je houdt een open oog en oor voor ontwikkelingen en ervaringen in het veld en weet deze door te vertalen naar beleidsvoorstellen en adviezen. Je creëert draagvlak voor en zorgt voor het uitdragen en bewaken (intern en extern) van het beleid.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategisch en Financieel Beleid van de directie Wonen bestaat uit ongeveer twintig medewerkers. De afdeling heeft als kerntaken het beheer en de ontwikkeling van de instrumenten huurtoeslag en verhuurderheffing, alsmede het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en het beheren, actueel houden en ontsluiten van de basisinformatievoorziening wonen. Ook heeft SFB voor de directie een coördinerende rol op de terreinen strategie en internationaal, en beleidsverantwoordelijkheid voor de woningmarkt in Caribisch Nederland. Er is een goede teamsfeer, waarbij collega’s voor elkaar klaar staan.

Werkzaamheden van de afdeling zijn onder andere het ramen van het budget van de huurtoeslag, vaststellen parameters huurtoeslag, verzorgen van een breed scala aan cijfers over de woningmarkt (BTIV, IAH, TRHV en Verhuurderheffing), aansturing van uitvoering van grote regelingen door o.a. de Dienst Toeslagen en RVO, het (laten) uitvoeren van grootschalige onderzoeken en beheren en het actueel houden en ontsluiten van basisinformatievoorziening woningmarkt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

De directie Wonen is binnen BZK verantwoordelijk voor beleid en regelgeving voor de woningmarkt: de huursector, de woningcorporaties en de koopmarkt. Doelstelling is om te komen tot een goed werkende woningmarkt. We werken aan concrete beleidsvoorstellen op basis van feiten en analyse, inzicht in het politieke krachtenveld en goed overleg met de buitenwereld. Daarbij houden we rekening met de Europese regels en voeren waar nodig overleg met de Europese Commissie. Veelal resulteert dit in wetgeving en beleid en bijbehorend politiek debat met de Tweede en Eerste Kamer.

De directie werkt over de volle breedte van de woningmarkt. Er is veel aandacht voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid van passende woningen. Daarbij spelen belangrijke vragen: hoe moet het toezicht op de corporatiesector eruit zien? Hoeveel mogen mensen lenen bij aankoop van een huis? Hoe zorgen we voor betaalbaarheid van huren voor lage inkomens? Hoe kunnen excessen op de woningmarkt (discriminatie, malafide verhuurders) worden aangepakt? Hoe zorgen we voor een voldoende en passend woningaanbod? Hoe vergroten we het middenhuursegment?

De directie is onderverdeeld in vier afdelingen die onderling nauw samenwerken: Huur en Aandachtsgroepen, Corporaties, Koop- en Kapitaalmarkt, en Strategisch & Financieel Beleid.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Seesing (afdelingshoofd)

06-46431686

Jeroen van der Waart (plv afdelingshoofd)

06-54203241

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIO-adviseur voor de directie CIO & Informatiemanagement (CIO&I)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Adviseur Data

Logius
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Applicatiebeheerder Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon