Hoofd afdeling Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 21 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer M&V-VLH-124
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een verbindend leider en stuur je graag veranderprocessen aan? Heb je altijd al willen werken bij een kennisintensieve organisatie, die bijdraagt een veiliger Nederland? En vind jij het interessant hoe wij in Nederland de balans bewaken tussen economische activiteit enerzijds en een veilige leefomgeving anderzijds?

Dan is deze baan als hoofd voor de afdeling Omgevingsveiligheid bij het RIVM iets voor jou.

Waarvoor sta je aan de lat?
Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van een afdeling, die een aantal Nederlandse overheidsorganisaties ondersteunt met advies en onderzoek op het gebied van Omgevingsveiligheid. De afdeling bestaat uit bijna 25 gedreven onderzoekers en adviseurs met diverse achtergronden, die werken binnen een aantal programma’s. Het is aan jou om kaders te scheppen, de medewerkers te coachen in hun ontwikkeling, de contacten met belangrijke stakeholders te onderhouden en uit te breiden en om de strategie van het dossier Omgevingsveiligheid verder te ontwikkelen.

Waarom zoeken we jou?
De afdeling Omgevingsveiligheid is onlangs in deze vorm ontstaan en staat aan de vooravond van verdere doorontwikkeling en voorbereiding op de komst van de Omgevingswet en het werken met regionale overheden. Komende jaren zal de samenwerking en verbinding gezocht moeten worden binnen en buiten het RIVM en zal het werkvan het RIVM zich richten op de achterliggende maatschappelijke opgaven, met een integrale aanpak en gericht op de behoeften van doelgroepen en samenwerkingspartners, zoals de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Onze afdeling is dus op zoek naar een verbindend leider en netwerker met ervaring in het aansturen van veranderprocessen. Een inspirerend leidinggevende, met oog voor het RIVM gedachtengoed en ambities, in het bijzonder voor “werken in dienst van de maatschappelijk opgave” en “werken met- en voor regionale en lokale overheden”.
Als lid van het MT van het Centrum Veiligheid, denk je actief mee over de gemeenschappelijke visie en strategie van het Centrum en draag je deze uit. Je geeft mede vorm aan het realiseren van het RIVM als een krachtig, samenwerkend kennisinstituut en inspireert medewerkers om hier hun steentje aan bij te dragen. Je werkt in ieder geval nauw samen met de andere afdelingshoofden in het sturen op resultaatgericht werken, de kwaliteit van onze producten, het opstellen van de jaarplannen en het werkplezier en ontwikkeling van ons personeel.
De afdeling Omgevingsveiligheid adviseert overheden en doet onderzoek naar het beheersen van de risico’s, die mensen lopen door het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Hierbij gaat het niet alleen over de technische kant, maar ook over bestuurskundige aspecten en vraagstukken over risicoperceptie. De werkzaamheden in de afdeling variëren van het beheer en ter beschikking stellen van rekeninstrumenten tot belevingsonderzoek en advisering van overheden over omgevingsveiligheidsbeleid. Meer weten over het werk van RIVM Omgevingsveiligheid? Zie www.rivm.nl/omgevingsveiligheid

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een verbindend leider en netwerker met ervaring in het aansturen van veranderprocessen. Je stimuleert de groei en ontwikkeling van medewerkers, geeft je team ruimte en investeert in resultaatgerichte samenwerking. Je bent positief-kritisch, weet mensen een spiegel voor te houden en weerstand bespreekbaar te maken. Je weet daarbij te verbinden, maar waar nodig ook te confronteren met behoud van de relatie. Je bevordert feedback geven binnen de afdeling en vraagt ook reflectie op je eigen handelen.

Op je CV zien we graag het volgende terug:
• Je hebt aantoonbare leidinggevende ervaring inde aansturing van experts.
• Je beschikt over een relevante opleiding op academisch niveau
• Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwerp veiligheid.
• Je bent beleids- en organisatiesensitief, beschikt over een relevant netwerk en bent in staat dit netwerk uit te breiden.
• Je hebt strategisch inzicht en ervaring in het aansturen van veranderprocessen.
• Je denkt en handelt over grenzen van je eigen afdeling/centrum/organisatie heen en weet bruggen te bouwen.

Over welke competenties beschik je?
Onze ideale kandidaat is organisatiesensitief, samenwerkingsgericht, gedreven, initiatiefrijk en omgevingsbewust.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat werken binnen het centrum Veiligheid van het RIVM. Wij zijn één van de centra binnen het domein Milieu en Veiligheid van het RIVM en bestaan uit meer dan honderd gedreven mensen die met onderzoek en advies bijdragen aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Het centrum houdt zich bezig met het voorkómen van ongevallen. En als het tóch gebeurt, dan zijn we 24/7 inzetbaar. Waar we dan goed in zijn is het in kaart brengen wat de gevolgen zijn van die incidenten. We hebben kennis van straling en chemische stoffen en kunnen uitleggen wat de effecten kunnen zijn op de gezondheid van mens en milieu. Bij rampen kunnen we ook ondersteunen bij het (psychosociaal) verwerken van de opgelopen schade. Wij helpen met het ontwikkelen van nieuw beleid, kennis en innovaties en werken samen met onze opdrachtgevers en netwerkpartners aan het verbeteren van de veiligheid en de gezondheid van mensen op korte en lange termijn. Wij weten van wetten, van oorzaak, van gevolg en hoe dit de mensen raakt. En denken dóór over de betekenis voor de maatschappij, nu en in de toekomst.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2021 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 3000 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorette Vonk

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeker Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur vervoer gevaarlijke stoffen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur Technologische innovaties

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon