Hoofd afdeling Uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.485 - €7.736
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 9 augustus
 • Vacaturenummer 77/21-23
 • Plaatsingsdatum 17 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De afdeling Uitvoering van Beleid voert een groot aantal nationale subsidies en Europese regelingen rondom sociaal beleid uit. Vanwege de grote dynamiek die dit met zich meebrengt, de coronaherstelmaatregelen én omdat de nieuwe programmaperiode Europese sociale fondsen 2021-27 is gestart, maken we een forse groei door. Geef jij als hoofd leiding aan de nieuw op te richten afdeling Uitvoering in Den Haag?

Beleidsdirecties weten de uitvoeringsexpertise van de afdeling Uitvoering van Beleid (UVB) goed te vinden. Zo voeren we in het kader van het coronacrisispakket onder meer de regeling NL Leert Door uit en hebben we al zo’n 100.000 omscholingssubsidies verstrekt. Samen met het UWV zijn we ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de NOW-regeling. En we nemen omzetcontroles voor onze rekening. Ook op het vlak van de Europese regelingen is sprake van een grote dynamiek. Onze mensen zijn flexibel inzetbaar in wisselende teams en teamsamenstellingen.

Vanwege al deze ontwikkelingen breidt UVB uit van zo’n 100 naar 160 fte, exclusief flexibele schil. Daarom richten we naast de bestaande afdelingen –Uitvoeringsexpertisecentrum, ICT en Uitvoering – een tweede afdeling Uitvoering op. En hiervan ben jij het afdelingshoofd. Jouw opgave vindt plaats tegen de achtergrond van de snelle ontwikkelingen die UVB doormaakt.

Jouw taken

 • Je richt in nauwe samenspraak met het Managementoverleg UVB en het MT van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering – in het bijzonder met het andere hoofd Uitvoering – de nieuwe afdeling in.
 • Je bent verantwoordelijk voor een doelmatige, rechtmatige en effectieve uitvoering van de regelingen en opdrachten – nationaal en internationaal – van de afdeling Uitvoering, op proces- en inhoudelijk niveau.
 • Je geeft leiding aan de teamleiders die onder je afdeling vallen.
 • Je speelt enerzijds goed in op eventuele nieuwe taken en borgt anderzijds de stabiliteit en continuïteit van de afdeling en van de werkeenheid in een dynamische en soms hectische omgeving.
 • Je onderhoudt goede contacten en stemt af met de opdrachtgevers (beleidsdirecties) van de regelingen die je uitvoert, inclusief de Europese Commissie.
 • Je opereert op verschillende bestuursniveaus (directie, opdrachtgevers, aanvragers, internationale contacten) met de stakeholders van UVB.
 • Je zorgt voor een goede werkdrukbeheersing en waarborgt een positieve en lerende werksfeer op de afdeling en binnen de werkeenheid.
 • Je bent een echte teamspeler en een actief lid van het Managementoverleg UVB.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau en ervaring op het gebied van (subsidie)regelingen.
 • Je hebt ruime ervaring met het aansturen van een grote groep professionals, waarbij je op inspirerende wijze leidinggeeft, waar ruimte en verantwoordelijkheid kernwoorden zijn en je een goede balans zoekt tussen mensgericht en resultaatgericht leidinggeven.
 • Je hebt ruime ervaring met veranderprocessen.
 • Je hebt bij voorkeur recente werkervaring met (de uitvoering van) Europese structuurfondsen.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt financieel-economische kennis en ervaring en een goede politiek-bestuurlijke antenne.
 • Je kunt makkelijk schakelen van abstract naar operationeel en tussen bestuursniveau en werkvloer.
 • Je bent initiatiefrijk, innovatief, doortastend en communicatief sterk en houdt in je werk altijd het resultaat voor ogen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7736,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 15 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €5.485 Max. €7.736 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wat bieden we?

 • Een salaris tussen de € 5.485,- en € 7.736,- bruto per maand (schaal 15). Daarbovenop ontvang je 16,37% van je salaris als individueel keuzebudget (IKB). Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen.
 • Goede begeleidingen en een inwerkprogramma.
 • Volop budget, tijd en aandacht voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling.
 • Flexibele werktijden. Ook parttime werken (minimaal 32 uur) is mogelijk.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. In verband met de coronamaatregelen werk je op dit moment veel vanuit huis. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Bijzonderheden

 • Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk. Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De Rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan managers die brede ervaring hebben, managers die flexibel inzetbaar zijn en divers en veelzijdig samengestelde teams.
 • Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.
 • Van jou als toekomstige (top)manager verwachten we dat je regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf tot zeven jaar is daarbij het uitgangspunt.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Ben je een Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan jouw sollicitatie uitsluitend in via hrmwerving@minszw.nl. Overige sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) is een nieuwe dienstverlenende directie. Hierin zijn verschillende werkeenheden ondergebracht die heel diverse opdrachten, regelingen en (uitvoerings)taken verrichten voor opdrachtgevers van inmiddels zes departementen. DSU werkt volgens het SGO-model van eigenaar-opdrachtgever-opdrachtnemer. De plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de eigenaar van DSU.

DSU bestaat naast een centrale afdeling Sturing, Verantwoording en Control uit de werkeenheden Financieel Diensten Centrum (FDC), Leer- en Ontwikkelplein (LO-Plein) en Uitvoering van Beleid (UVB). Het FDC is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de ministeries van SZW, Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Het LO-Plein verzorgt trainingen en opleidingen voor SZW, VWS en OCW. De werkeenheid UVB is enerzijds verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese (sociale en migratie)subsidies en anderzijds voor een groot aantal nationale regelingen. DSU bevindt zich op dit moment in een groeiproces, als gevolg van de toename van het aantal opdrachten, met name bij UVB.

Binnen DSU is de werkeenheid UVB (zie www.uitvoeringvanbeleid.nl) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese subsidies voor sociaal beleid. Denk bijvoorbeeld aan het Europees Sociaal Fonds, het crisisfonds EU-REACT en het Europees Globaliseringsfonds. Verder zijn we in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid verantwoordelijk voor de EU-migratie- en veiligheidsfondsen. En voeren we een groot aantal nationale regelingen uit. Zoals de uit het pensioenakkoord voortgekomen regeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden en diverse regelingen in het kader van het coronacrisispakket. Tot slot ondersteunen we de beleidsdirecties van SZW bij uitvoeringsvraagstukken in het kader van beleidsvernieuwingen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerda Hofenk, hoofd afdeling Uitvoering

06 469 21 966

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lisette Otto, MD consultant

06 116 14 518

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior auditor uitvoering beleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager team Weerbare Samenleving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker Caribisch Nederland

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon