Hoofd Arbeid

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 22 juli
 • Vacaturenummer 33845
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als hoofd van het arbeidsbedrijf ben je verantwoordelijk voor het productiebedrijf binnen de vestiging, waar gedetineerden dagelijks aan het werk zijn. Daarnaast ben je opdrachtgever voor het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid. 

De PI Dordrecht is op zoek naar een stabiele manager met een bepaald gewicht. Een gesprekspartner voor de directie, een sparringpartner voor het middenkader en een leidinggevende voor zijn plaatsvervangers en werkmeesters. Iemand die weet wat productie én inclusiviteit is. Iemand die intern en extern verbinding kan maken op alle niveaus. Iemand die het belang van zijn eigen bedrijf nastreeft maar daarbij ook de samenwerking zoekt voor het collectieve belang van In-Made. En iemand die op basis van een duidelijke visie een koers voor het productiebedrijf kan uitzetten, die de directie kan integreren in het meerjarenplan van de gehele vestiging. 

Als hoofd arbeid ben je een allround manager die goed kan omgaan met verschillende stakeholders. Jij bent de schakel naar de medewerkers, de gedetineerden, de klant, de vestigingsdirectie, de afdeling Detentie & Re-integratie, collega-productiebedrijven, ketenpartners, het Regionaal Bedrijfsbureau Arbeid en de landelijke beleidsadviseurs op het gebied van penitentiaire arbeid. Dat betekent dat je zowel snel en hands-on kunt werken als meer strategisch en beleidsmatig. Je kunt over de langere termijn een businessplan of begroting opstellen, maar weet deze ook te vertalen in wat er de volgende dag concreet moet gebeuren. Verder zorg je voor een kwantitatieve, kwalitatieve en goede personeelsbezetting. Uiteraard waarborg en bewaak je daarbij de kwaliteit van de organisatie en systemen. Als hoofd arbeid stuur je twee plaatsvervangers aan, die op hun beurt leidinggeven aan verschillende teams met werkmeesters. Je zet je met enthousiasme in voor de ontwikkeling van de teams en de doelgroep en bent daarin koersvast. In jouw werk als hoofd arbeid staat het contact leggen en verbinding houden met de teams, het middenkader en het managementteam, de ketenpartners en vooral ook het klantennetwerk centraal. Naast veel interne activiteiten vertegenwoordig je de inrichting in de regio ook in projectteams, onderhoud je het bestaande klantennetwerk en zorg je voor uitbreiding ervan. Verder neem je het voortouw in het In-Made/Ex-Made-proces. Daarmee wil het Gevangeniswezen gedetineerden voorbereiden op en bemiddelen naar (duurzame) arbeid buiten de muren van de inrichting. Je stuurt actief op implementatie en zoekt hierin de samenwerking op met de afdeling Detentie en Reintegratie en de leefafdelingen. 

Als hoofd arbeid zorg jij ervoor dat het arbeidsbedrijf goed loopt. Dat wil zeggen dat het kostenefficiënt en bedrijfsmatig functioneert en dat er een zinvolle dagbesteding wordt geboden aan de gedetineerden. Dat is nooit werk om mensen ‘bezig te houden’, maar altijd werk dat bijdraagt aan de terugkeer van de gedetineerde in de maatschappij. Dit doen we onder andere door het opleiden via de In-Madepraktijkschool, inclusief de mogelijkheid om certificaten en/of landelijk erkende (MBO-)diploma’s te behalen. Als hoofd arbeid zie je gedetineerden als volwaardige werknemers. Je hebt de ambitie om ze te betrekken bij de verbetering van de productieprocessen en de wens om ze verantwoordelijkheid te geven. Je kijkt met een zakelijke blik naar het productiebedrijf; er wordt immers elke dag voor vele klanten gewerkt.

De komende tijd draag je bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen, zoals:

 • Het verbeteren van het financieel resultaat; 
 • Het verder professionaliseren van de afdeling arbeid;
 • Het werven van meer arbeidsmedewerkers;
 • Het optimaliseren van het werkklimaat en de samenwerking binnen en tussen de teams;
 • Het verbeteren van de samenwerking van de afdeling arbeid met o.a. afdeling detentie & re-integratie en de leefafdelingen;
 • Het vergroten van de inzet van gedetineerden door meer uren, meer verantwoordelijkheid en meer opleidings- en ontwikkelmogelijkheden;
 • Het optimaliseren van de productieprocessen middels lean management;
 • De penitentiaire inrichtingen in Nederland beschikken allemaal over een eigen productiebedrijf, ieder gespecialiseerd in een of meerdere werkterreinen. In totaal bieden we 12 verschillende categorieën aan producten en diensten aan: van value added services (verpakken en montage) tot poedercoating. Al deze productiebedrijven werken samen onder de naam ‘In-Made’. In-Made streeft ernaar om gedetineerden zinvolle werknemersvaardigheden aan te leren tijdens de detentie. Op die manier wordt het makkelijker om na de detentie een betaalde baan te vinden en zo op het juiste pad te blijven.

Binnen de formule van In-Made (en Ex-Made) zijn 2 aspecten cruciaal:

In-Made Proof: de gedetineerde medewerker kan een normale medewerker zijn als hij op de juiste wijze wordt aangesproken en gefaciliteerd. Dat is de basis voor een succesvolle productie en reintegratie. De In-Made praktijkschool ligt in het verlengde hiervan: het fit-maken van gedetineerden in een normaal bedrijf. 

Ieder productiebedrijf binnen DJI handelt volgens de formule van In-Made. Dat betekent deels afstand doen van de autonomie van een vestiging, in ruil voor een betere situatie voor het DJI-collectief. De formule werkt alleen als iedereen meedoet en gezamenlijke collectieve afspraken respecteert. Als hoofd van het arbeidsbedrijf stuur en coach je jouw plaatsvervangers en werkmeesters op deze twee aspecten. Het arbeidsbedrijf binnen de PI Dordrecht beschikt over 12 werkzalen, onder andere een afdeling houtbewerking, een textielafdeling, emballage werkzaamheden en een magazijn.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Dordrecht biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het Huis van Bewaring (HvB), (in eerste aanleg) veroordeelde gedetineerden in de gevangenis en gedetineerden in hun laatste fase van hun straf op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). Hiernaast is er een afdeling Extra Zorg Voorziening (EZV). PI Dordrecht heeft plaats voor 442 gedetineerden en zij kunnen geplaatst worden in een 1-persoonscel, 2 persoonscel of 6-persoonscel. 

Het gevangeniswezen is aan veranderingen onderhevig, daarom probeert onze vestiging hierin zoveel mogelijk mee te bewegen. Dit vraagt om proactief meedenken, innovatie en het investeren in vakmanschap van onze medewerkers. Dit heeft er toe geleid dat er binnen onze PI onder andere gebruik gemaakt kan worden van Telehoren, is er sprake van Zelfstandig Verplaatsen van Gedetineerden (ZVG), hebben wij de beschikking over een gestroomlijnde Re-integratiecentrum (RIC) en zijn wij actief betrokken bij het ontwikkelen van Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ). 

Binnen de afdeling Arbeid dragen ongeveer 30 medewerkers zorg voor de dagelijkse leiding en begeleiding aan de gedetineerden op de werkzalen en in het magazijn. Het leidinggevend kader op deze afdeling bestaat uit een hoofd arbeid en 2 plaatsvervangend hoofden arbeid.

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A. Toulliss, plv. vestigingsdirecteur

06-13017378

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel manager Arbeid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsbegeleider

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Casemanager Detentie en Re-integratie

Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Alphen aan den Rijn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon