Hoofd Bedrijfsbureau IT-Infra

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.626 - €7.040
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 januari
 • Vacaturenummer 569085
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Stap in de uitdagende rol van Hoofd Bedrijfsbureau IT-Infra bij JIVC

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland. Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Bij JIVC IT-Infrastructuur (IT-Infra) werken we aan een grote IT-transitie. Als Hoofd van de sectie BedrijfsBureau (BB) ben je eindverantwoordelijk voor het functioneren van deze sectie. Wil jij in deze essentiële rol een cruciale bijdrage leveren aan de nog verder te vormen afdeling ICS bij IT-Infra? En ben jij van mening dat jij in deze transitie echt het verschil kunt maken?

Lees dan zeker door, we zien uit naar jouw sollicitatie!

Wat ga je doen?

Als Hoofd Bedrijfsbureau IT-Infra ben je de spil in de bestuurlijke ondersteuning van het MT IT Infra én de advisering aan en ondersteuning van de vijf afdelingen van IT Infra, waar circa 1500 medewerkers dagelijks bezig zijn met het leveren van beste IT voor Defensie, 24/7 en wereldwijd.

Je coördineert en stuurt de sectie aan en je bent integraal verantwoordelijk voor de business resultaten én de mensen binnen jouw sectie, want je bent ervan doordrongen dat de mens de belangrijkste succesfactor is. Je bent deskundig op de gebieden bestuurlijke ondersteuning, advisering en bedrijfsvoering. Je toont leiderschap en eigenaarschap bij het realiseren van de gestelde doelen. Je benut de binnen jouw sectie aanwezige kennis en kunde en werkt effectief samen met partners binnen en buiten JIVC. Dit betekent dat je zelfstandig en proactief beslissingen neemt, je sectie aanstuurt en adequaat verantwoording aflegt aan het

hoofd van jouw afdeling. De kaders waarbinnen je werkt worden gevormd door strategische beleidslijnen en planningsopzet.

Je bent als MT lid IT INFRA o.a. regieverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdelingen binnen IT-Infra. Dat betekent dat je:

 • zorgt dat de (meerjaren)planning in de managementcyclus van IT-Infra op orde is en dat er altijd juiste en tijdige managementinformatie en -rapportages beschikbaar zijn;
 • de vijf afdelingen van IT Infra adviseert en ondersteunt op alle gebieden van de bedrijfsvoering, waaronder huisvesting, ARBO en Milieu, personeelszorg, capaciteitsmanagement, IV-ondersteuning, financiën en communicatie.
 • managementondersteuning levert aan de managementteams van de vijf afdelingen en aan het Hoofd IT Infra.
 • vanuit jouw regisseursrol, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de vijf afdelingshoofden en het Hoofd IT-Infra.

Zo worden de afdelingen van IT Infra door jou en jouw sectie ontzorgd in hun dagelijkse werkzaamheden, zodat zij zich kunnen focussen op het leveren van excellente IT. Dat is waar het om draait.

Daarnaast stimuleer je de ontwikkeling van de mensen binnen jouw sectie. Je creëert een stimulerende omgeving waar jouw mensen met plezier werken en waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Het geven en vragen van constructieve feedback is hierbij vanzelfsprekend. Je bent ook zelf zeer gemotiveerd om te (blijven) werken aan je eigen ontwikkeling.

De standplaats die hoort bij deze functie is de Kromhoutkazerne Utrecht.

Opleidingsniveau: Je beschikt over een afgeronde Wetenschappelijke Opleiding (Master), bij voorkeur op het gebied van Bedrijfskunde. We verwelkomen echter ook kandidaten met een andere studierichting.

Werkervaring:

 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in de bedrijfsvoering, bij voorkeur in een ICT-organisatie.
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in (beleids)advisering en bestuurlijke ondersteuning, bij voorkeur in de bureaucratische complexiteit van een overheidsorganisatie.
 • Je hebt minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een vergelijkbare rol binnen een ICT-organisatie.

Overige vereisten:

 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in een bredere context dan je eigen aandachtsgebied.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, en kunt management en lijnmanagement effectief adviseren en ondersteunen.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €5.626 Max. €7.040 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 38

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • Gedurende de aangegeven periode zullen we nauwlettend alle ontvangen reacties, inclusief cv’s en motivatiebrieven, in de gaten houden. Ons team zal regelmatig selectiegesprekken voeren om het proces voortdurende gaande te houden; het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je wordt onderdeel van de afdeling Infrastructuur Centrale Services (ICS). Als afdeling maken we deel uit van het Commando Materieel en IT (COMMIT) en vallen we onder het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). We nemen je trapsgewijs mee in deze structuur zodat je een beeld krijgt van de afdeling én de organisatie daaromheen.

Het JIVC is het IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Binnen het JIVC leveren de vijf afdelingen van IT-Infra alle benodigde IT-infrastructuur oplossingen voor Defensie. Dat doen zij samen met al hun ketenpartners, al dan niet in gemengde teams. IT-Infra hanteert een operatie

model gericht op aanbod sturing en operational excellence. Dit betekent dat de IT-infrastructuur maximaal gestandaardiseerd en geautomatiseerd wordt geleverd.

Als afdeling ICS zijn we onderdeel van IT-Infra en zijn we verantwoordelijk voor de integrale levering van de IT-infrastructuur producten en diensten (“solutions”). We zijn regiehouder tussen IT-Infra en de overige JIVC-afdelingen, de regiegroepen en het CIO-office. We kennen drie secties: Solution & Production (S&P), Demand, Portfolio & Servicemanagement (DPS) en het Bedrijfsbureau (BB).

Het Bedrijfsbureau IT Infra ondersteunt de vijf afdelingen van IT Infra in hun bedrijfsvoering. Ruim 70 VTE gemotiveerde collega’s leveren met hun inzet elke dag een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van de Defensie IT. Van beleidsadvisering tot toegangsverlening op locaties. Op deze manier draagt het Bedrijfsbureau IT Infra concreet bij aan een veilig Nederland.

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Quality Assurance Manager IT- Infrastructuur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Demand, Project, Portfolio Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Jr. IT-Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Oirschot
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon