• Sint Maarten
 • HBO bachelor
 • 36 - 40 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 30 mei 2024 Nog 7 dagen
 • Detachering
Kenmerk: 752, Plaatsingsdatum: 15 mei 2024

De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Sint Maarten en is hoofd van de regering van Sint Maarten. De Gouverneur oefent in die hoedanigheid zijn bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Sint Maarten, die op hun beurt verantwoording schuldig zijn aan de Staten van Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk. Als koninkrijksorgaan waakt hij over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan. In dit kader krijgen burgers vooral te maken met de uitvoering door de Gouverneur van de Paspoortwet en de regelgeving op het terrein van visa (verstrekking van reisdocumenten en visa) en de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

De Gouverneur van Sint Maarten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur. Om uitvoering te geven aan de gehele bedrijfsvoering is het Kabinet op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering.

Het Hoofd Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering in het algemeen, het financieel beheer, personele aangelegenheden en voor de aansturing van de medewerkers van de afdeling algemene zaken binnen het Kabinet.

Omschrijving taken:

 • is verantwoordelijk voor personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting (PIOFAH) en adviseert de leiding van het Kabinet op deze gebieden.
 • is belast met de coördinatie van de bedrijfsvoering.
 • is belast met het financiële beheer van het Kabinet.
 • levert een bijdrage aan het jaarplan en stelt rapportages op, waaronder uitvoeringsrapportages, management rapportages en maand- en kwartaalverantwoordingen.
 • verstrekt managementinformatie ter ondersteuning van beleids- en beheersbeslissingen.
 • draagt zorg voor de ICT-omgeving en beveiligde verbindingen.
 • is verantwoordelijk voor, en geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling algemene zaken.
 • Is autorisatiebevoegde en lokaal beheerder van de Consulaire Afdeling
 • Is integraal verantwoordelijk voor de (Brand) veiligheid van het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten.

Omschrijving resultaatgebieden:

 • adequate dagelijkse aansturing en begeleiding van de medewerkers van de afdeling algemene zaken in de diverse werkprocessen.
 • goede afstemming van werkzaamheden, zodat taak- en doelstellingen worden gehaald.
 • doelmatige en rechtmatige wijze van besteding van de financiële middelen.
 • adequate bedrijfsvoering en accurate administratie.
 • actuele personeels- en salarisadministratie.
 • veilige en doelmatige ICT omgeving van het Kabinet.
 • zorgvuldig beheer van de huisvesting en logistieke middelen van het Kabinet.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Algemene Zaken is verantwoordelijk voor alle activiteiten die voor een soepele en efficiënte bedrijfsvoering zorgen. Hieronder vallen alle PIOFAH taken. Het Hoofd Bedrijfsvoering geeft leiding aan de afdeling Algemene Zaken en is rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Directeur van het Kabinet.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Tom van der Tol

Gerhard Hoogers

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Gerhard Hoogers

Tom van der Tol

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Monitoring en evaluatie Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsjurist wetgeving data en digitalisering fysieke leefomgeving

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker financiering en opdrachtverlening nationale geo-informa

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon