Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd bedrijfsvoering / HR-coördinator

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS190194 (SCP)
 • Plaatsingsdatum 26 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als hoofd bedrijfsvoering / HR-coördinator bij het Sociaal en Cultureel Planbureau in Den Haag geef je integraal leiding aan onze afdeling Bedrijfsvoering. Je bent een verbinder en adviseur, met een brede bedrijfsmatige achtergrond binnen de rijksoverheid en met HR/P&O als specialisatie.

Daarnaast speel je een sleutelrol in het verder ontwikkelen van een efficiënte bedrijfsvoering in een professionele (kennis)organisatie, waarbij goede samenwerking met inhoudelijk verantwoordelijken essentieel is. Samen met de andere leidinggevenden werk je aan het op peil houden en het verbeteren van de professionalisering van het onderzoekswerk. Dat doe je zowel inhoudelijk als in termen van planning en control, verantwoording, opleiding en ontwikkeling. Je hebt een agenderende rol richting de directie. Je informeert het management en de directie tijdig en actief en komt met voorstellen en oplossingen op het gebied van de bedrijfsvoering. Je bent eindverantwoordelijk voor de realisatie en kwaliteit van de producten en diensten van de afdeling.

Jouw functie is zeer divers:

 • Plannen en verdelen van werkzaamheden en zorgdragen voor afstemming en coördinatie binnen de drie clusters.
 • Adviseren en ondersteunen van de directie, programmaleiders en projectleiders op het gebied van HR/personeelsmanagement.
 • Bewaken, borgen en toetsen van de voortgang, kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden binnen de drie clusters.
 • Optreden als vraagbaak en klankbord voor programmaleiders.
 • (Door)ontwikkelen en afstemmen van processen en procedures.
 • Initiëren, sturen en bemensen van geïntegreerde projecten.
 • Organiseren, plannen en vormgeven van de afdelingsactiviteiten en vaststellen van prioriteiten.
 • Voert het BV-overleg en bespreekt zaken met de medewerkers en draagt zorg voor de informatievoorziening binnen en naar de overige afdelingen
 • je bent verantwoordelijk voor de efficiënte vormgeving en inrichting van uitvoeringsprocessen en procedures. 
 • je speelt een sleutelrol bij permanente vernieuwings- en verbeteringsprocessen.

Functie-eisen

 • Je werkt en denkt op wo-niveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis op gebied van HR/P&O. Ook heb je bij voorkeur kennis van financieel management, facilitair management, planning en control, inkoop, bibliotheek en archief.
 • Je bent aantoonbaar succesvol in het aansturen van een afdeling met een diversiteit aan disciplines.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in een vergelijkbare functie bij een andere organisatie, departement of -departementsonderdelen..
 • Je bent een goede netwerker en legt gemakkelijk contacten.
 • Je hebt een goede antenne voor organisatiestructuren en een politiek-bestuurlijke omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Richt je sollicitatie aan mevrouw drs. M. Olde Monnikhof, onder vermelding van vacaturenummer VWS190194 (SCP).
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als (verplichte) Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment maakt mogelijk deel uit van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces en adviseert de directie en de organisatie bij de diverse aspecten van bedrijfsvoering. De afdeling is opgedeeld in drie clusters.

Personeelsbeheer en Ondersteuning

 • personeelsbeheer en de toepassing van het HRM-beleid
 • administratieve ondersteuning en directiesecretariaat
 • huisvesting/facilitair

Financieel Beheer / Inkoop

 • financieel beheer/control
 • inkoop
 • contractmanagement

Informatievoorziening / ICT

 • regie ICT
 • informatievoorziening
 • bibliotheek
 • archief

Elk clusters heeft een eigen hoofd/coördinator. Jouw werkzaamheden richten zich in eerste instantie op het coördineren van het cluster Personeelsbeheer en Ondersteuning, maar ook op het integraal leidinggeven aan de drie clusters.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent het sociaal en cultureel welzijn van inwoners in Nederland. Het SCP verricht de monitoring van onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven in Nederland, evalueert in dat kader het overheidsbeleid en verricht verkenningen ten behoeve van toekomstig beleid. Als kennisinstelling van de overheid verricht het SCP beleidsrelevant onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het Sociaal en Cultureel Planbureau valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Sociaal en Cultureel Planbureau

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Daniëlle Verheggen

d.verheggen@scp.nl

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend adviseur financieel toezicht uitvoeringsorganisaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker infectieziekten

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker kwaliteitsbeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon