Hoofd Bedrijfsvoering VNACS - vestiging Willemstad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Willemstad
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 40
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Personeel en organisatie, Inkoop / verkoop, Documentatie en Informatievoorziening, Internationaal
 • Reageren voor 6 maart Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DGKR/VNACS/24/02
 • Plaatsingsdatum 5 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Hoofd Bedrijfsvoering Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en St Maarten

Als Hoofd Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de aansturing en verdere professionalisering van de algehele bedrijfsvoering binnen de VNACS. Dit betreft alle processen met betrekking tot:

 • Personeel
 • Informatie voorziening
 • Organisatie
 • Financiën
 • Algemene zaken
 • Communicatie
 • Huisvesting.

Jij zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering op orde blijft, de algemene slagkracht wordt vergroot en dat de bedrijfsvoering toekomstbestendig is en het primaire proces optimaal kan ondersteunen. Je draagt zorg voor een planning en control cyclus middels uitvoeringsrapportages en voorziet de Vertegenwoordiger en de vestigingshoofden frequent van de benodigde managementinformatie. Je bent verantwoordelijk voor het aansturen van de implementatie van het bedrijfsvoering beleid op meer gebieden zoals de administratieve en financiële procedures maar ook het opstellen en uitvoeren van het onderhouds- en vervangingsplan voor gebouwen en middelen van VNACS. Een van de lopende vraagstukken op het gebied van onderhoud en beveiliging hierbij is de toekomstbestendigheid van het kantoor van de Vertegenwoordiging op Curacao en van de ambtswoning van de Vertegenwoordiger als ook de ambtswoning in St Maarten. Je onderzoekt de mogelijkheden en komt met een advies t.b.v. deze huisvesting. Als verantwoordelijke voor de HR processen en de Organisatie zorg je continue voor een passend personeelsbestand bij de opgave van de Vertegenwoordiging. In je rol als hoofd bedrijfsvoering stuur je het secretariaat en het bedrijfsvoeringsteam in Curacao integraal aan en onderhoud je een functionele lijn met de bedrijfsvoeringsmedewerkers op Sint Maarten en Aruba. Samen met deze medewerkers zorg je voor de going-concern zaken en zoek je continue naar mogelijkheden om de bedrijfsvoering te verbeteren, te uniformeren en te versterken. Je bent het eerste aanspreekpunt voor leveranciers, verzekeraars en overige bedrijfsvoering-gerelateerde relaties. Je bent onderdeel van het management team van de VNACS en legt verantwoording af aan de Vertegenwoordiger. In crisissituaties vervul je een actieve rol in de crisisstructuur van de VNACS.

Je voldoet aan de volgende functie-eisen:

 • Minimaal een afgeronde HBO- of WO-opleiding Bedrijfskunde of vergelijkbaar vakgebied
 • Ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen PIOFACH
 • Een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen
 • Minimaal 5 jaar leidinggevende en/of management ervaring in soortgelijke functie op een vergelijkbaar niveau
 • Bewezen ervaring in het resultaatgericht aansturen van interne en externe uitvoerders
 • Ervaring met initiëren en realiseren van veranderingsprocessen en implementeren van bedrijfsvoeringbeleid
 • Stevige persoonlijkheid, jij schroomt niet om mensen aan te spreken op het gedrag.
 • Je bent flexibel. Dit is geen “9-5-baan”: ook in de avonden en weekenden zal regelmatig een beroep op jou worden gedaan.
 • Je weet een vertrouwensfunctie te vervullen; je bent duidelijk en betrouwbaar.
 • Je bent resultaatgericht en behoudt hierbij oog voor de mens.
 • Jij kan makkelijk schakelen tussen strategische en operationele niveau .
 • Je bent precies en brengt orde aan, je bent pragmatisch en praktisch ingesteld.
 • Je hebt humor, relativeringsvermogen en bent collegiaal.
 • (basis) Papiaments of de bereidheid dit te leren.
 • Je bent stressbestendig en mentaal weerbaar.
 • Je bent opgewassen tegen crisissituaties en weet daarin binnen de daartoe vastgestelde structuren en ook onder grote druk, tot de juiste activiteiten, adviezen en besluiten te komen.
 • Jij en eventueel je gezin zijn zich bewust van de consequenties die het leven en werken in crisissituaties met zich meebrengen.
 • Je bent in staat om de verbindende factor op het gebied van Bedrijfsvoering te zijn tussen VNACS en de verschillende afdelingen van BZK in Den Haag. Hierbij is het van belang dat je de lokale context weet te benoemen en daarbij daadkrachtig in op kunt treden.

Competenties Hoofd Bedrijfsvoering
Je bent een People Manager met de volgende competenties:

 • Leiderschap tonen
 • Analytisch denkvermogen hebben
 • Adviseren en luisteren
 • Samenwerken en verbinden
 • Coachen
 • Plannen en organiseren
 • Overtuigen en draagvlak vergaren.

Persoonskenmerken Hoofd Bedrijfsvoering

 • Binding met Curaçao
 • Gestructureerd
 • Professioneel
 • Oplossings- en resultaatgericht
 • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig
 • Initiatiefrijk
 • Flexibel
 • Behulpzaam en stimulerend
 • Salaris­omschrijving

  De functie van Hoofd Bedrijfsvoering VNACS valt in Schaal 13 van de ALP. Hierbij gaat het om een brutobedrag tussen ANG 11.188 – 13.900. Let op! Het gaat hierbij niet op euro’s maar om de Antilliaanse gulden.

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 40
 • Maximaal aantal uren per week 40

Wij bieden zeer afwisselende, verantwoordelijke functie in een interessante en dynamische omgeving. Je maakt onderdeel uit van een professioneel en plezierig team. Wij vinden het belangrijk om resultaten, plezier in het werk en collegialiteit met elkaar te verbinden. Het betreft een functie voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband in schaal 13 waarop de geldende Arbeidsvoorwaarden Lokaal Personeel 2018 (ALP) van toepassing is.

 • Standplaats Willemstad, Curaçao.
 • Een assessment of persoonlijkheidstoets maakt deel van de selectieprocedure.
 • Bereidheid om ook buiten kantoortijden beschikbaar te zijn. Dit geldt voornamelijk tijdens crisissituaties.
 • De standplaats is Curaçao maar je bezoekt per kwartaal ook de collega’s in Aruba en Sint Maarten. Daarnaast bezoek je jaarlijks de collega’s in Den Haag.

Meer informatie over de vacature
Dhr. Ton van den Berg
Hoofd Bedrijfsvoering VNACS
Telefoonnummer: + 599 9 5174350

Mevr. Leila do Rosário Costa
Medewerker Bedrijfsvoering
Telefoonnummer: +599 9 5100477

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaves. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve Rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het Rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de Grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Ministerie van BZK; Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR)

Het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Met het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden als uitgangspunt, waarin de rechten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevordert het DGKR met de daarbij horende Vertegenwoordigingen van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het DGKR adviseert en ondersteunt de bewindspersoon verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties. De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties raken alle departementen direct of indirect en binnen deze departementen een veelheid aan beleidsterreinen.

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten
De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) vervult een brugfunctie. De VNACS draagt bij aan de totstandkoming van Nederlands beleid door risico’s en kansen lokaal te signaleren, legt het beleid uit, informeert belanghebbenden en draagt waar mogelijk bij aan de uitvoering. De VNACS opereert geïnformeerd en in nauwe samenwerking met de collega’s van DGKR in Den Haag. Daardoor is de VNACS in staat vragen die spelen in de Landen te beantwoorden en onderwerpen te verbinden aan de juiste departementen en andere aanspreekpunten. De VNACS handelt hierin proactief met oog voor de beleidsprioriteiten die zijn gesteld. De VNACS beschikt over relevante kennis en een netwerk waarmee zij zicht heeft op relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en deze ook kan duiden. De VNACS onderhoudt dan ook een breed netwerk met: autoriteiten in de landen, maatschappelijke organisaties, sleutelspelers in het bedrijfsleven, toezichthouders, (internationale-) organisaties en medewerkers van de Haagse vakdepartementen. Verder is de VNACS als platformbouwer actief en zichtbaar in het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld maar ook met betrekking tot thema’s zoals veiligheid & crisisbeheersing of op sectoren zoals toerisme. 

Het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ton van den Berg

+ 599 9 5174350

Leila do Rosário Costa

+599 9 5100477

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker voor de vertegenwoordiging van Nederland Aruba

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Oranjestad
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectsecretaris Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

MT Secretaris MT Rijkslogistiek

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Rijswijk / Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon