Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd behandeling

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 2137
 • Plaatsingsdatum 19 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit staan centraal in het detentieklimaat van het Justitieel Complex Zaanstad. Dat geldt voor de justitiabelen, maar óók voor het personeel en de organisatie. Jij onderschrijft als hoofd behandeling – waarbij je ook verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke zorg - onze visie. Zo draag ook jij bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

Als hoofd behandeling voor Justitieel Complex Zaanstad teken je voor de inhoudelijke zorg en geef je leiding aan de behandelcoördinatoren, psychologen, vaktherapeuten en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directeur zorg en behandeling over uitvoeringsconsequenties van beleidsvoornemens rondom het zorgaanbod in de inrichting.

Gezien de brede en vakinhoudelijk verschillende inhoud van de functie van het hoofd behandeling hebben wij besloten tevens een afdelingshoofd aan te stellen. Deze is verantwoordelijk voor de operationele aansturing en afdelingsmanagementtaken. In de praktijk houdt dat in dat jullie zeer nauw samenwerken. De vacature van afdelingshoofd wordt binnenkort opengesteld.

Jouw taken

 • Je levert input aan het jaarplan voor de zorgprofessionals in het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) en zorgt voor de controle van dit plan.
 • Je maakt taakstellende afspraken met de directeur zorg en behandeling en de medewerkers van het PPC, en voert periodiek voortgangsoverleg.
 • Je coördineert de inhoudelijke afstemming tussen het zorgaanbod en de inzet van therapeuten.
 • Je zorgt voor afstemming tussen de onderlinge disciplines en tussen de therapeuten en andere onderdelen van de vestiging.
 • Je integreert nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied in het beleid, de professionalisering en de werkwijze van de afdeling.
 • Je draagt bij aan de randvoorwaarden voor bedrijfsvoeringstaken zoals personeel, organisatie, financiën, overlegstructuur, werkafspraken en procedures.
 • Je doet voorstellen aan de directeur zorg en behandeling over de optimalisering van de personele kwaliteit.
 • Je initieert en/of neemt deel aan projecten die zijn gericht op de ontwikkeling van nieuwe zorgproducten.
 • Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op het vakgebied en volgt her-, bij- en nascholing.
 • Je adviseert de directeur zorg en behandeling over ontwikkelingen op het vakgebied en de mogelijke gevolgen en kansen voor het zorgaanbod en/of de zorgprogrammering.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van het vakgebied door het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Je onderhoudt een extern netwerk binnen de keten.
 • Je ontwikkelt, stimuleert en coördineert samenwerkingsverbanden met andere hulpverleners en externe instanties.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je bent in het bezit van een BIG-registratie als gz-psycholoog.
 • Je hebt gespecialiseerde theoretische kennis van de klinische en forensische psychologie.
 • Je bent bekend met de organisatie van het forensisch psychologisch werkveld en aangrenzende terreinen.
 • Je kent de ontwikkelingen op het werkterrein van de forensische psychiatrie.
 • Je kent de producten van de inrichting en hebt inzicht in de processen van het penitentiair psychiatrisch centrum.
 • Je kent de specifieke plichten en bevoegdheden van psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen zoals ze zijn vastgelegd in de Wet BIG.
 • Je hebt kennis van de vakgebieden maatschappelijk werk en therapie.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures.
 • Je hebt inzicht in de actualiteit op de beleidsterreinen van detentie en forensische psychiatrie.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen en in het opstellen van kaders, protocollen en procedures.
 • Je bent vaardig in het leidinggeven aan professionals.
 • Je bent flexibel in je werk en hebt oog voor een gezonde balans tussen leiding accepteren en eigen regelruimte.
 • Je houdt ervan jezelf, en je team, verder te ontwikkelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Het gaat om een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband.
 • We spreken onderling af hoe wij vorm kunnen geven aan het benodigde aantal uren patiëntenzorg om de registratie tot gz-psycholoog te behouden.
 • Neem voor meer informatie over deze vacature contact op met mevrouw B. Buis, directeur zorg en behandeling, of mevrouw N. Tonnon, plaatsvervangend vestigingsdirecteur. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 – 073 80 00.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive.

De kracht van het JC Zaanstad is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC Zaanstad aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden.

Een justitiabele wordt op basis van zijn gedrag in een programma geplaatst dat hij zelf kan samenstellen. Hij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Personeel en organisatie
Het personeel van het JC Zaanstad is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC Zaanstad investeert in goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw N. Tonnon, plv. vestigingsdirecteur

06-18308380

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Verpleegkundig specialist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior zorg- en behandelinrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon