Hoofd Behandeling JC Zaanstad (GZ-psycholoog/Klinisch Psycholoog)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Westzaan
 • Contractduur Tijdelijk met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 31 maart
 • Vacaturenummer 2137
 • Plaatsingsdatum 15 december 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Hoofd Behandeling in ben jij dé schakel tussen de werkvloer en de directie. Naar de directie heb je een adviserende rol, naar de werkvloer heb je een aansturende en verbindende rol. Uiteraard is daarnaast 1 dag per week ruimte voor het geven van de behandelingen! Benieuwd geworden? Lees dan gauw verder!


Als Hoofd Behandeling ben je de schakel tussen de werkvloer en de directie. Naar de directie heb je een adviserende rol over hoe de zorg binnen het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en het gevangeniswezen van het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) het best kan worden ingericht. En naar de werkvloer — behandelcoördinatoren, psychiaters, psychologen, vaktherapeuten en sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen — heb je een aansturende of verbindende functie. In je achterhoofd heb je daarbij voortdurend een belangrijke vraag: waar staan we en waar willen we naartoe?


Binnen zowel het PPC als binnen het reguliere gevangenis regime zorg voor een eenduidige visie. Je waarborgt dat de zorgkwaliteit en de dossiervorming op orde is. Bij dit alles werk je steeds nauw samen met het afdelingshoofd, met wie je een duo vormt. Jij gaat over de inhoud en het afdelingshoofd richt zich op de operationele en personeelsprocessen. Uiteraard krijg je wekelijks ook 1 werkdag de ruimte om zelf behandelingen te geven.Zo blijf je nog nauwer betrokken bij het werkveld en is jouw registratie gewaarborgd.


Daarnaast stem je af en onderhoud je relaties met  verschillende ketenpartners. Denk bijvoorbeeld aan de reclassering of aan zorginstellingen die een justitiabele behandelden of gáán behandelen. Jij zorgt dat je voortdurend over actuele informatie beschikt. Nieuwe ontwikkelingen op je vakgebied? Die integreer je. Kunnen bepaalde zorgprocessen efficiënter worden ingericht? En zie je mogelijkheden voor verdere professionalisering? Dan doe jij daar voorstellen voor. Vervolgens zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Je richt je kortom voortdurend op het optimaliseren van de zorg die JCZ te bieden heeft, bínnen de regels waaraan zorginstellingen gebonden zijn.


Je maakt taakstellende afspraken met de directeur zorg en behandeling en de medewerkers – bijvoorbeeld over de behandelings-, signalerings- en begeleidingsplannen – en voert daarover periodiek overleg. Ook coördineer je de inhoudelijke afstemming tussen het zorgaanbod en de inzet van therapeuten. Denk bij het aanbod onder andere aan diagnostiek, psychotherapeutische behandelingen en vaktherapie. Verder faciliteer je wetenschappelijk onderzoek en ontwikkel en stimuleer je (externe) samenwerkingsverbanden die het zorgaanbod en de -programmering van het PPC ten goede komen.

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Justitieel Complex Zaanstad (JC) biedt plaats aan meer dan duizend justitiabelen. De vestiging is toekomstbestendig en geschikt voor meerpersoonscelgebruik. Het JC biedt een detentieklimaat waarin zelfredzaamheid, zelfstandigheid en flexibiliteit centraal staan voor justitiabelen, personeel en de organisatie. Hiermee draagt het JC actief bij aan de veiligheid van de samenleving en het terugdringen van de recidive. 

De kracht van het JC is het gericht zijn op ontwikkeling; dit geldt voor justitiabelen, de organisatie en medewerkers. Samen met de gedetineerden bouwt het JC aan de toekomst door te kijken naar gedrag, kennis en vaardigheden. 

Een justitiabele wordt op basis van zijn of haar gedrag in een programma geplaatst dat hij of zij zelf kan samenstellen. Hij of zij kan promoveren of degraderen, afhankelijk van zijn of haar gedragingen. Hier zijn ook eventuele vrijheden van afhankelijk. De justitiabele krijgt waar mogelijk zeggenschap en regelruimte. Zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarbij we ondersteunen waar nodig.

Het personeel van het JC is de belangrijkste schakel om doelstellingen te behalen. JC investeert in een goede werksfeer en persoonlijke ontwikkeling met doorgroeimogelijkheden. Elke medewerker draagt als lid van een team verantwoordelijkheid voor de te behalen resultaten in het werk, benodigde kennis en bijbehorende gedragingen.

Penitentiair Psychiatrisch Centrum 

Het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) is een inpandige kliniek waarin gedetineerde psychiatrische patiënten verzorgd worden, en heeft een crisis en een niet-crisisafdeling. Hierbinnen is de directeur zorg en behandeling jouw sparringpartner en vorm je een onlosmakelijk duo met het afdelingshoofd. Verder pleeg je een aantal keer per jaar regiozorgoverleg met de drie andere hoofden behandeling in het land, van de PI Haaglanden, de PI Vught en de PI Zwolle. 

Binnen het PPC werk je natuurlijk veel samen met mensen die hart voor de (zorg)zaak hebben. Betrokken collega’s die het allerbeste willen voor hun patiënten, maar ook over de noodzakelijk humor en relativeringsvermogen beschikken – belangrijk binnen dit werk!

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.F. Hammink, directeur Zorg en Behandeling

06-25776900

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator Penitentiair Psychiatrisch Centrum Zaanstad (GZ psycholoog)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Justitieel verpleegkundige Justitieel Complex Zaanstad (hbo v)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Verpleegkundig Forensisch Therapeutisch medewerker (Justitieel Complex Zaanstad)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon