• Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 15
  €6.074 - €8.534 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 3 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 52002, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Opgave

De samenwerking bevorderen en veranderingen goed begeleiden, daar ga jij voor als MT-lid bij de directie Informatievoorziening en Inkoop van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Dankzij jou beschikt de afdeling over de juiste informatievoorzieningskennis om op strategisch en tactisch niveau te kunnen opereren, coördineren en adviseren, zodat we een leidende rol kunnen vervullen in de digitale transformatie van ons ministerie.

De afdeling Beleid, Kennis en Informatievoorziening (BKI) heeft een gevarieerd takenpakket, op een aantal aandachtsgebieden. Een greep uit de opgaven waar jouw toekomstige afdeling de komende jaren voor staat:
•    Het borgen, bestendigen en succesvol tot uitvoering brengen van IV-beleid.
•    Het mede vormgeven van de digitale transformatie binnen JenV.
•    Het verder ontwikkelen en vergroten van kennisdomeinen en het stimuleren van innovatie, nu en in de toekomst. 
•    Het inrichten en verduurzamen van gegevens en het beheersbaar maken en houden van algoritmes.
•    Het verbeteren van, hygiënisch houden en toekomstbestendig inrichten van de informatiehuishouding. 
•    Op iteratieve wijze datagedreven werken ontwikkelen. Ruimte creëren voor de professional om te komen tot nieuwe werkwijzen en toepassingen.

Voor het verrichten van onze maatschappelijke taak en het invullen van de bijbehorende opgaven is een solide informatievoorziening een van de meest cruciale factoren. De afgelopen jaren zijn in het CIO-stelsel van JenV goede stappen gezet naar meer samenwerking en een eigentijdse informatievoorziening. Tegelijk leeft het gevoel dat ontwikkelingen in de buitenwereld soms sneller gaan dan wij. Vanuit een nieuwe i-Strategie en een recente evaluatie van het CIO-stelsel ligt er voor het nieuwe hoofd BKI een uitdaging:
•    welke ontwikkelingen op Europees en rijksniveau willen we beïnvloeden en mede vormgeven?
•    hoe vertalen we de rijksontwikkelingen naar ons eigen JenV-domein?
•    welke gezamenlijke agenda kunnen we formuleren en vooral realiseren in het CIO-stelsel?
•    welk beleid voor informatievoorziening stellen we op om JenV vooruit te helpen in haar maatschappelijke prestaties?

Zomaar een paar strategische vragen die aan de basis staan van een doordachte I-agenda. Een agenda die op zijn beurt vraagt om samenwerking en organiserend vermogen. Het is bovendien geen papieren exercitie, maar verbonden aan concrete vraagstukken en problemen. Want we zijn soms gewoon nog bezig met het wegwerken van achterstanden - zowel in papieren archief als qua systemen - terwijl tegelijkertijd de toekomst - met de doorontwikkeling van het Datalab JenV, de cloudstrategie of de regelgeving rond algoritmes - al voor de deur staat.

Medewerkers die over de juiste kennis beschikken om op strategisch en tactisch niveau te kunnen opereren, daar zet jij je voor in. Samen met de professionals van de afdeling stel je de afdelingsdoelen vast. Je bevordert de samenwerking binnen de directie en met de andere organisatieonderdelen van JenV en rijksbreed. Jij brengt de integrale blik, houdt het directiebrede belang voor ogen. Als verbindende persoonlijkheid bouw je een relevant rijksbreed netwerk op en beweeg je je soepel binnen de directie en binnen de departementale, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke krachtenvelden waarmee je te maken hebt. Europa hoort daar ook bij. En steeds draag je het beleid, de kaders en de kennis van de terreinen van de I&I-directie uit, in het bijzonder op de aandachtsgebieden IV-beleid, gegevens en algoritmes, informatiehuishouding en innovatie.
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De samenleving digitaliseert steeds meer: van het gebruik van sensoren en data in de opsporing en de cybercriminelen een stap voor blijven tot digitale communicatie met de overheid en een digitaal archief. Het gebruik van gegevens speelt hierin een steeds belangrijker rol. De inzet van informatievoorziening (IV), tegenwoordig steeds vaker digitalisering genoemd, biedt kansen om sneller en beter de maatschappelijke opgaven van JenV te bereiken. Niet alleen de samenleving, maar ook onze eigen organisatie digitaliseert steeds meer. De slimme inzet van IV helpt JenV-ers bij hun werk en zorgt dat zij dagelijks wendbaar en geïnformeerd hun opgaven kunnen vervullen. Burgers, de sectoren waarvoor wij werken en onze eigen medewerkers hebben vertrouwen in de inzet van IV, dankzij de kwaliteit daarvan. Het resultaat is uitvoerbaar beleid en toezicht waarmee ook de risico’s worden beheerst die digitalisering met zich meebrengt.

De directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) stelt JenV in staat om een leidende rol te vervullen op het vlak van de digitale transformatie en draagt zo bij aan de realisatie van de beleids- en organisatiedoelstellingen.

DI&I is onderdeel van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering, heeft 5 afdelingen, een staf en een eenheid bedrijfsjuridische zaken. Bij elkaar zo’n 130 collega’s. Eén van de vijf afdelingen is de afdeling ‘Beleid, Kennis en Innovatie’, kortweg BKI. De afdeling is gericht op de ontwikkelingen van de informatievoorziening binnen JenV, vandaag en (over)morgen. De afdeling BKI adviseert de departementsleiding over IV-gerelateerde vraagstukken en ontwikkelt beleid voor de JenV-onderdelen; van Openbaar Ministerie tot Centraal Justitieel Incassobureau, en van het gevangeniswezen tot de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast stimuleert BKI de samenwerking aan maatschappelijke opgaven en bevordert het werken in kennisnetwerken. Bijvoorbeeld door samen op te trekken met de CIO-raad, beleidsdirecties, leveranciers en andere ministeries.

Samen met de afdelingen ‘I-Control en Security (ICS)’ en ‘Regie, Programma's en Projecten (RPP)’ vormt BKI het CIO-of?ce dat de CIO JenV ondersteunt. De komende jaren staat de verdere opbouw en professionalisering van het CIO-of?ce hoog op de agenda. De andere twee afdelingen binnen de directie zijn ‘Strategische Inkoop (SI)’ en de ‘Beveiligingsautoriteit’ (BVA).

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl en opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veilige en rechtvaardige samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en waar nodig, in te grijpen.

Lees meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Leo Peereboom, directeur Informatievoorziening en Inkoop, tot 22 juni

06-21160824

Ronald Smit, hoofd directie Informatievoorziening & Inkoop, vanaf 22 juni

0648100308

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Roesman Tamin, MD consultant

06-25381704

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Kwartiermaker Afdeling IT Dienstverlening en Beheer

directoraat-generaal Douane
 • Apeldoorn
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

Afdelingshoofd Informatievoorziening, Data en Innovatie

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)

Mt-lid Ontwikkeling Energiesysteem

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 15
  €6.640 - €9.310 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon