Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.447 - €7.682
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 november Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGBD20201016-1
 • Plaatsingsdatum 17 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Opdracht hoofd BDG
• Je geeft leiding aan de ca. 30 vakinhoudelijke en ondersteunende medewerkers.
• Je bent een kritisch constructieve sparringpartner en gezaghebbende counterpart voor zowel de DG, de plv. DG als voor de groep (bestuurs)adviseurs in het DGBD.
• Je werkt aan het verder vorm geven aan de integraliteit van het (politiek) bestuurlijke adviesproces. Dit doe je in nauwe samenwerking met de concerndirectie UHB.
• Je zorgt er voor dat de bestuurlijke en politieke processen van het bureau soepel verlopen en dat overleggen met de (plv) DG en het directieteam Belastingdienst kwalitatief goed zijn voorbereid. De logistieke ondersteuning van de stukkenstroom en het borgen van de samenhang en betrokkenheid van alle relevante partijen verloopt correct.
• Via het Belastingdienst-brede overleg van de hoofden Bureaus Directeursondersteuning (BDO’s) werk je aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging van de bestuursadviserings-/ondersteuningsfuncties binnen de Belastingdienst. Je vervult de rol van voorzitter in het overleg van de hoofden BDO’s.
• Je bent actief in het interdepartementale bestuurlijke netwerk van directeuren en hoofden bestuursadvisering-/ondersteuning. Je onderhoudt een interdepartementaal, departementaal en Belastingdienst-breed netwerk.

Functie-eisen

Wat neem je mee?
· Academisch diploma.
· Je ervaring met complexe (beleids)processen in een politiek-bestuurlijke omgeving.
· Je kan overzicht creëren, focus aanbrengen en werk verdelen.
· Je hebt politiek bestuurlijke sensitiviteit en adviesvaardigheden.
· Je kunt goed schakelen en de verbinding leggen tussen een breed scala aan onderwerpen, waarbij je overzicht houdt op wat er op hoofdlijnen speelt binnen de organisatie.
· Je hebt leidinggevende ervaring en aantoonbare leiderschapskwaliteiten: sturen op resultaat en betekenis, samenwerken, integriteit, initiatief en assertief, leren en experimenteren en reflectie.

Rijksbrede visie op publiek leiderschap

In de Rijksbrede visie op publiek leiderschap zijn er kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.447 Max. €7.682 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Deze functie komt onder de dienstverlening van de Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Rijk te vallen.

Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:
- managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
- divers en veelzijdig samengestelde teams.
Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde verblijfsduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een AIVD-screening is onderdeel van de procedure. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure en ook kunnen referenties worden opgevraagd.

Solliciteren
Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.
Stuur je Curriculum Vitae en motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer naar:
e-mailadres: vacatures-MD@minfin.nl

Meer informatie
Over de vacature:
Frances Diepstraten
Plv. DG Belastingdienst
Telefoonnummer: via secretaresse Sandra Smith, 06 5523 6420

Over de sollicitatieprocedure:
Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD, T: 06 2204 4900, M: a.j.m.doorn@minfin.nl

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het BDG is een spin in het web, met het oog op het zorg dragen voor overzicht, voortgangsbewaking, efficiënte processen en kwalitatief hoogwaardige advisering van de DG en de plaatsvervangend DG (PDG). Het bureau vervult een spilfunctie binnen de Belastingdienst en heeft een schakelfunctie tussen de directie Bestuursondersteuning en –Advies (BOA) en de Belastingdienst. Het BDG draagt zorg voor de continue verbinding en goede onderlinge samenwerking tussen uitvoerende directies, stafdirecties en kerndepartement. Dit vanuit een politiek, bestuurlijke, strategische en integrale blik.

Het BDG kent meerdere onderdelen met elk een eigen expertise en takenpakket:
- De (politiek) bestuurlijke advisering van de DG en PPDG;
- De inhoudelijke en logistieke bestuursondersteuning van de (inter)departementale stukkenstroom en de voortgangsbewaking van parlementaire zaken;
- Bureau Directeurs Ondersteuning (BDO) van die stafdirecties die met name in Den Haag, aan het Korte Voorhout, zijn gehuisvest.

De advisering van de DG en pDG gebeurt in nauwe samenwerking met (team advies van) de concerndirectie Uitvoerings- en handhandhavingsbeleid (UHB). Op dit moment is deze samenwerking projectmatig vormgegeven in het traject ‘Gezamenlijke Besturing Belastingdienst’. In de komende periode zal worden bezien hoe de samenwerking en taakverdeling structureel wordt ingericht, en wat dit betekent voor de ophanging.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe inwoners van Nederland hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen, de DG Douane en de directeur Financieel Economische Zaken (FEZ).

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD)
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland door eerlijk en zorgvuldig belasting te heffen en te innen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om hun verplichtingen na te komen en hun rechten geldend te maken door passende dienstverlening te leveren en massale processen juist en tijdig uit te voeren. De Belastingdienst oefent adequaat toezicht uit en dwingt waar nodig naleving bestuurs-of strafrechtelijk af.

Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling. Onlangs is besloten dat Toeslagen en Douane zelfstandige onderdelen worden binnen het ministerie van Financiën. Ieder met een eigen directeur generaal. Elke DG kan de focus leggen op zijn/haar eigen specifieke uitvoeringsopgave. Verbeteringen in die dienstverlening aan burgers en bedrijven komen zo sneller tot stand. Op dit moment heeft de Belastingdienst ruim 33.000 medewerkers. Uiterlijk 1 januari 2021 zal dit ongeveer 26.000 zijn, omdat dan 7.000 onder de aansturing van de nieuwe DG’s komen.
Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, het inrichten van maatwerk in dienstverlening (naast massale processen), en het professionaliseren van informatiegericht toezicht. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is flink toegenomen.

Lees meer over de Belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frances Diepstraten, Plv. DG Belastingdienst

06-55236420

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lida van Doorn, MD-consultant Bureau ABD

06-22044900

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financial Trainee

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Trainee

Juridisch medewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Backofficemedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon