Hoofd bureau Infra en Technische Dienst

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.858 - €3.838
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 31 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 352578
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

1. Is verantwoordelijk voor (beperkte) infrastructurele aanpassingen ten behoeve van gewijzigde functionele behoeften aangaande gebouwen en opstallen, toegewezen aan het Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven (met behulp van commandantenvoorzieningen, de zgn. CoVo-gelden door:

 • het coördineren van bouwkundige wijzigingen/aanpassingen door het (doen) opstellen van voorstellen volgens de procedure Commandanten Voorziening CZSK, i.o.m. locatiemanagers van stafbureau Vastgoed.
 • het bewaken van de voortgang van uitstaande CoVo's i.o.m. medewerkers van de DVD en locatiemanagers van stafbureau Vastgoed.
 • het controleren van geleverde prestatie(s) aangaande de uitgevoerde opdrachten door derden van infrastructurele aanpassingen/wijzigen.

2. Is verantwoordelijk voor de coördinatie van infrastructurele activiteiten aangaande het Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven en MKWD en de verdeling van werklast over de medewerker(s) door:

 • het zitting nemen in voortgangsvergaderingen aangaande bouwkundige - en civieltechnische projecten op locatie FSP/NH en MKWD.
 • het op regelmatige basis houden van werkbespreking(en) met het toegewezen personeel van bureau infra beheer FSP/MKWD.

3. Levert een bijdrage aan de toetsing van de planning, uitvoering en realisatie van projecten op de locatie FSP/NH en MKWD, gebaseerd op informatie van zijn medewerker(s), en levert een bijdrage aan verbetervoorstellen door:

 • het in werkverband bespreken van concept programma's van wensen en projecteisen aangaande toekomstige realisatie van bouwkundige en/of civieltechnische projecten.

4. Treedt op als klant (op ‘genieterniveau’) in relatie tot DVD. Is eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en coördinatie van geleverde diensten, en de afstemming met de gebruiker(s), DVD en mogelijke externe diensten en instanties. Is het eerste aanspreekpunt voor de regionale relatiebeheerders van de DVD door:

 • het onderhouden van contacten met medewerkers van de DVD en gebruiker(s) i.h.k.v. instandhouding van het toegewezen vastgoed.
 • het (doen) toezicht houden aangaande een tijdige en correcte afhandeling van gemelde storingen/defecten aan gebouwgebonden installaties en manco's of tekortkomingen in algemene zin van objecten, opstallen en terreinen.

5. Coördineert de vastgoedinformatie m.b.t. zijn locatie en informeert de locatiecommandant over infrastructurele activiteiten op de locatie FSP/NH en MKWD door:

 • het concipiëren van (concept)berichten, (concept)bekendmaking(en) en brieven t.b.v. de directie van het FSP/NH en MKWD.

Kennis en opleidingseisen:

 • Werk en denkniveau mbo+ of hbo.
 • BVMA voor officieren.
 • LMO/MMO -opleiding.
 • Kennis op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ordering.

Ervaringseisen:

 • Functievervulling op managementniveau.

Overige eisen:

 • Communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding richting de gebruikers van gebouwen, opstallen en terreinen.

Overige opmerkingen:

 • Treedt op als lijnmanager voor personeel van bureau infrabeheer FSP/MKWD.

Kennis, inzicht en vaardigheden:

 • Kennis van CZSK.
 • Kennis van DVD-procedures op het gebied van instandhouding vastgoed en CoVo-gelden.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van infrastructuur (BOSAP - BOOT-besluiten alsmede vigerende Arbo- en milieuregelgeving (AMMS) en bedrijfsveiligheid aangelegenheden).
 • Kennis op het gebied van vastgoed en ruimtelijke ordering.
 • Kennis en vaardigheden op middenmanagementniveau.
 • Inzicht in de consequenties van inframaatregelen voor bedrijfsprocessen van het CZSK en FSP/MKWD.
 • Vaardigheid in het geven van adviezen, het mondeling en schriftelijk afhandelen van operationele behoeftestellingen, aanbiedingsbrieven, rapporten en het opstellen van programma's van eisen en wensen voor infrastructuur en opstellen van VTI's, studies en verslagen.
 • Communicatieve vaardigheden in de algemene zin.
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.858 Max. €3.838 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling
 • Contract­duur 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Het betreft een militaire functie die tijdelijk (3 jaar) door een burger kan worden vervuld.

De functie is gewaardeerd met een schaal 8 van het Inkomstenbesluit BAD. Het minimumsalaris is € 2767,- en het maximumsalaris is € 3702,-.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de sectie vastgoed van de afdeling Facilitaire Middelen van het Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven en MKWD, onder functionele aansturing van stafbureau Vastgoed. Het stafbureau Vastgoed draagt i.s.m. de locatiemanagers zorg voor de beschikbaarheid van voldoende , geschikte en gebruiksgerede infrastructuur (gebouwen, werken, havenfaciliteiten en oefen- en schietterreinen) voor het uitvoeren van de operationele taakstelling, door onder meer het aangeven van de behoefte aan gebruiksgereed vastgoed aan de Chef Defensie Staf (CDS), het sluiten van overeenkomsten over het beheer en gebruik van toegewezen infrastructuur met de DVD en het doen van kleine infrastructurele aanpassingen. Naast de locatiemanager bestaat de medewerker microbelegging. De sectie bestaat uit een (1) hoofd en een (1) medewerker.
Functionaris is belast met het coördineren en bewaken van de instandhouding van de bestaande infrastructuur (gebouwen en opstallen, terreinen, incl. wegen,ondergrondse infrastructuur, havenfaciliteiten, groenvoorziening,renovatie- en innovatieprojecten, etc.) , ressorterende onder het bevelsgebied van het Facilitair Steunpunt Nieuwe Haven.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

LTZ1 J. Lettinga

06-12973067

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.N.J. Laan, Personeelsadviseur

06-30534975

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator ARBO

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats LC Bathmen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker ICT projecten

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior project Engineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon