Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd Bureau Integriteit Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.011 - €8.208
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 8 oktober
 • Vacaturenummer OM-1212
 • Plaatsingsdatum 7 september 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie is een expertisecentrum van het Openbaar Ministerie (OM). Wij vervullen een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. En als hoofd van het bureau lever je een belangrijke bijdrage aan de integriteit in de organisatie. Sterke nog: jij bent de autoriteit op het terrein van integriteit binnen het OM.

Je ziet als hoofd toe op de naleving van de Gedragscode OM en de Gedragscode Integriteit Rijksambtenaren, op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen integriteit op de OM-onderdelen en op de aansluiting bij rijksbreed integriteitsbeleid.

Met jouw team ben je verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie rondom integriteitsvraagstukken en lever je capaciteit en deskundigheid op het gebied van preventie, disciplinaire afhandeling, risicoanalyses en verantwoordelijkheidsbevordering. Met het team zorg je voor een zorgvuldige uitvoering van integriteitsonderzoeken, maak je de nodige OM-brede rapportages en coördineer je het werk van de vertrouwenspersonen integriteit.

Jij wordt gekenmerkt als een onafhankelijk denkende en gezaghebbende persoonlijkheid met deskundigheid en visie op het gebied van integriteit. Je bent de spil van het integriteitsbeleid. Iemand met verstand van organisaties.

Als hoofd van het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie ben je enerzijds een open, betrouwbare, toegankelijke en empathische persoonlijkheid die oog heeft voor (inter)menselijke verhoudingen. Anderzijds heb je lef en ben je doortastend en resultaatgericht. Je bent stevig en verbindend in de contacten met de diverse gremia binnen de top van het OM, met de medezeggenschap en met andere in- en externe stakeholders.

Je bent in staat te werken binnen een complex speelveld met een hoog maatschappelijk afbreukrisico. Je bewaakt daarin een consistente lijn, met volharding en vooral durf, en een goed moreel kompas. Je hebt een voorbeeldfunctie als het gaat om transparantie, integriteit, cultuur en leiderschap. En je bent in staat in jouw optreden de toon te treffen die de actualiteit van het OM vraagt.

Jouw taken

 • Je bent verantwoordelijk voor de zorgvuldige en deskundige uitvoering van integriteitsonderzoeken.
 • Je neemt initiatieven als het gaat om de visie, strategie en uitvoering van het integriteitsbeleid.
 • Je rapporteert en adviseert aan het College van procureurs-generaal.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie over integriteitsvraagstukken.
 • Je onderhoudt een actief en divers netwerk.
 • Je participeert namens het Openbare Ministerie in samenwerkingsverbanden binnen en buiten het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Je ondersteunt vertrouwenspersonen, leidinggevenden en HRM op het gebied van integriteit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de toepasbaarheid en ontwikkeling van instrumentarium rondom integriteit.
 • Je bent aanspreekbaar op het verhogen van het integriteitsbewustzijn binnen het OM.
 • Je geeft resultaatgericht leiding aan de medewerkers van het BIOM.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau, liefst met kennis van ethische vraagstukken en organisatiekwesties.
 • Je hebt minimaal zeven jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt specifieke werkervaring op het vlak van integriteit.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met overheidsorganisaties.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven en met werken in een strategische omgeving met (top)professionals.
 • Je hebt kennis van en ervaring met advisering in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je bent onafhankelijk, verbindend en moedig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.011 Max. €8.208 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Na de briefselectie en een kort telefonisch interview vinden er verschillende gespreksrondes plaats medio oktober 2019. Tussen het eerste en tweede gesprek volgt een assessment.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Inschaling vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, plaats in schaal 15 of 16.
 • Het betreft een vertrouwensfunctie. Aanstelling vindt plaats onder voorwaarde van een Verklaring van Geen Bezwaar.
 • Voor meer informatie kun je mailen naar w.s@om.nl.

Meer over de functiegroep Topmanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Bureau Integriteit Openbaar Ministerie (BIOM) is een expertisecentrum van het OM, met een adviserende, stimulerende en beheersende rol op het gebied van integriteit. Het BIOM registreert landelijk de integriteitsschendingen binnen het OM en monitort de afhandeling daarvan, is het onderzoeksbureau van het OM en voert het secretariaat van de Adviescommissie Afdoening Integriteitsschendingen. En als hoofd van het BIOM zit je die commissie voor. Ook fungeert het BIOM als meldpunt voor vermoedelijke integriteitsschendingen door de leiding van de OM-onderdelen en de procureurs-generaal. Voor zowel het management van de OM-onderdelen als de vertrouwenspersonen integriteit - en in het algemeen voor alle medewerkers - heeft het BIOM een rol als sparringpartner en deskundig adviseur. Het onderwerp integriteit is – zeker nu - binnen het OM een actueel en veelbesproken onderwerp. Bij de uitvoering van het plan van aanpak van de aanbevelingen van de commissie Fokkens speelt het BIOM een belangrijke rol.

Plaats in de organisatie
Het BIOM heeft een zelfstandige en onafhankelijke positie binnen het Openbaar Ministerie, onder andere gekenmerkt door eigen budgettaire verantwoordelijkheid. Het College van procureurs-generaal garandeert dat het BIOM in onafhankelijkheid zijn werk kan doen en sluit daarmee aan bij de landelijke klokkenluidersregeling. Jij hebt als hoofd BIOM de mogelijkheid om bij vermoedelijke integriteitsschendingen door het College de minister rechtstreeks te informeren. Het BIOM is ook betrokken bij de ontwikkeling van het compliancebeleid binnen het OM.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Wij leveren in samenwerking met ketenpartners en maatschappelijke organisaties een merkbare, herkenbare en zichtbare bijdrage aan rechtvaardigheid en veiligheid. Het OM zet zich, naast de opsporing en vervolging, ook in voor het voorkomen van criminaliteit en het bijdragen aan de zorg voor slachtoffers van misdrijven.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris cluster Bopz/Wvggz

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 16 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Projectcoördinator Straf met Zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Product-owner Digitaal Loket Verkeer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon