Hoofd Bureau Life Cycle Management

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Proeftijd van 2 jaar, met de intentie hierna om te zetten in een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.184 - €6.487
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 30 januari Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 494117
 • Plaatsingsdatum 23 december 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Wordt hoofd bureau Life cycle Management

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

1. Bestuurt en geeft leiding aan het bureau life cycle management:

 • Geeft leiding aan de medewerkers life cycle management van het bureau life cycle management en stelt afhankelijk van de klantbehoeften capaciteit en kunde ter beschikking;
 • Is belast met het (doen) opstellen van life cycle assesments, bijdragen aan systeemplannen, normeringsheets en roadmaps tbv de systeemmanagers/normstellers van de afdeling en draagt zorg voor het nakomen van de overeengekomen afspraken;
 • Stelt voor het bureau en het materieelpakket de meerjaren capaciteitsbehoeften vast en draagt zorg voor het ontwikkelen en instandhouden van de hiervoor benodigde kennis en kunde;
 • Draagt als hoofd bureau bij aan de interne kwaliteitszorg en bedrijfsvoering van het bureau.

2. Treedt namens de afdeling adviserend op omtrent de life cycle vraagstukken door:

 • het attenderen op en het doen vertalen van de implicaties en consequenties van Defensie en/of DMO beleid;
 • het zorgdragen voor het, op basis van door life cycle assesments verkregen resultaten, adviseren ter verbetering van de doelmatigheid/kosteneffectiviteit van de systemen behorend tot het materieelpakket van de afdeling;
 • het namens de afdeling participeren in DMO, defensie nationale en internationale overlegorganen life cycle management betreffende.

 3.   Is belast met de personeelszorg van het bureau door:

 • het als lijnmanager zorgdragen voor adequate human resource management;
 • het zorgdragen voor continue toetsing en stimulering van de persoonlijke kwaliteiten van medewerkers;
 • het als lijnmanager optreden als personeels eindverantwoordelijke naar de personeelsorganisatie voor wat betreft plaatsingen (militair), opleidingen, beoordelingen, management development ed.

4.   Treedt op als vakautoriteit tav het kennisgebied life cycle management door:

 • het ontwikkelen van het vakgebied life cycle management voor grondgebonden wapensystemen door het bijdragen beleidsvorming over het vakgebied;
 • het doen uitvoeren van studies, technisch-wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelingen op gebied van life cyle management;
 • Het optreden als vraagbaak vanuit de OPCO’s en andere eenheden van DMO.

Het hoofd bureau life cycle management is verantwoordelijk voor de realisatie van concrete en uitvoerbare producten op het gebied van life cycle management voor grondgebonden wapensystemen. Het bureau is belast met het ondersteunen van het waarborgen van een optimaal life cycle management van alle binnen de afdeling gevoerde wapensystemen met name gericht op het (operationele) waardebehoud, de inzetbaarheid en de betaalbaarheid gedurende de life of type. Het bureauhoofd borgt het LCM-domein binnen de afdeling en treedt op als LCM-autoriteit zowel nationaal als internationaal en zowel gerelateerd aan ontwikkelingen binnen de overheid als civiele ontwikkelingen.

Speelruimte

 • Functionaris is verantwoording verschuldigd aan hoofd sectie wapensystemen en life cycle management ten aanzien van de behaalde resultaten en het functioneren van het bureau.
 • De wijze waarop functionaris resultaten realiseert is geheel ter eigen competentie en wordt omkaderd door afspraken met het sectiehoofd en life cycle managers binnen en buiten de afdeling en DMO. Functionaris is daarbij gehouden aan procedures en regelingen op het gebied van life cycle management, wapensysteemmanagement, financiën alsmede wettelijke kaders.
 • Functionaris neemt beslissingen over de inrichting van de uit te voeren werkzaamheden binnen de bureau, de kwaliteit van te realiseren producten alsmede de inrichting van overlegstructuren met opdrachtgevers.
 • Stemt af met de sectie ondersteuning over de werklast.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Waar ga je werken?

De werkzaamheden worden verricht binnen het bureau life cycle management van de afdeling grondgebonden wapensystemen (GWS) van DMO Directie Wapensystemen en Bedrijven.

De afdeling grondgebonden wapensystemen heeft ten doel het waarborgen van de vereiste functionaliteit en de veiligheid van de grondgebonden wapensystemen, alsmede het bijdragen aan de overeengekomen en geautoriseerde beschikbaarheid van de wapensystemen tegen zo laag mogelijke levensduurkosten. De eenheid omvat, naast de functie van afdelingshoofd, een stafsectie ondersteuning, de sectie wapensystemen en life cycle management en de sectie kennis & innovatie. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie wapensystemen & life cycle management van GWS.

Het bureau life cycle management ondersteunt de systeemmanagers/normstellers bij het maximaliseren van de inzetbaarheid van de grondgebonden wapensystemen door het optimaliseren van de betaalbaarheid en duurzaamheid tijdens de hele levensduur. Daarnaast treedt het bureau life cycle management op als vakautoriteit voor het kennisgebied life cycle management (LCM), assetmanagement en waarde binnen en voor de afdeling grondgebonden wapensystemen.

Het bureau life cycle management bestaat uit een bureauhoofd, twee senior medewerkers en één medewerker life cycle management.

Het hoofd bureau life cycle management is verantwoordelijk voor de realisatie van concrete en uitvoerbare producten op het gebied van life cycle management voor grondgebonden wapensystemen. Het bureau is belast met het ondersteunen van het waarborgen van een optimaal life cycle management van alle binnen de afdeling gevoerde wapensystemen met name gericht op het (operationele) waardebehoud, de inzetbaarheid en de betaalbaarheid gedurende de life of type. Het bureauhoofd borgt het LCM-domein binnen de afdeling en treedt op als LCM-autoriteit zowel nationaal als internationaal en zowel gerelateerd aan ontwikkelingen binnen de overheid als civiele ontwikkelingen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kolonel van den Berg

06-51581843

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Jannita van der Steen, P&O adviseur

06-23571734

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Stroe
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Beheerder ICT Storage

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medior ICT-specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon