Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd CIO-Office

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 augustus
 • Vacaturenummer OM-2929
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een uitdagende baan? Die heb je zeker als hoofd van de CIO-office bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. Je gaat aan de slag voor een landelijke organisatie met een maatschappelijke opgave, 5.000 medewerkers en een jaarbudget van € 65 miljoen. En dat is nog niet alles; we hebben grote ambities op het vlak van informatievoorziening. Help jij ons daarbij?

Als hoofd van de CIO-office werk je nauw samen met de directeur Informatievoorziening (IV). Je vervangt de directeur bij onder andere ziekte en vakantie. Daarnaast geef je leiding aan een team van medewerkers van de CIO-office, onder wie de chief information security officer en de integrale beveiligingsadviseur. Deze medewerkers rapporteren functioneel aan het College van procureurs-generaal, dat de landelijke leiding heeft over het Openbaar Ministerie (OM).

Samen met jouw team adviseer je de directeur IV over kadervorming rond informatievoorziening, de inrichting en ontwikkeling van ICT-systemen en de afstemming daarover in de strafrechtketen. Ook vertaalt de CIO-office ontwikkelingen binnen het OM, het Rijk, de strafrechtketen en andere stakeholders naar informatievoorziening voor de organisatie. De CIO-office heeft bovendien een regiefunctie op onderwerpen als informatiemanagement, beveiliging, IV-control en architectuur. Je werkt in dat kader nauw samen met de hoofdofficieren, directeuren bedrijfsvoering, de directeur financiën en andere spelers in het IV-domein.

Het OM heeft de ambitie om de bedrijfszekerheid van de huidige ICT-systemen de komende jaren in stand te houden en gelijktijdig de hele IV te vernieuwen. Hiervoor is professionalisering en versterking van het hele IV-domein noodzakelijk. Jouw team gaat daarom aan de slag met de versterking van visie, regie, beleid, kaderstelling en implementatie, het verhogen van de volwassenheid van processen en het OM-breed opleiden van iedereen die een rol heeft in IV-processen. Deze professionalisering heeft impact op álle OM-onderdelen.

Als hoofd van de CIO-office ben je sparringpartner en ‘trusted advisor’ van de directeur IV. Dankzij de ondersteuning van jou en je team kan de directeur IV de ambities voor de komende jaren waarmaken. Hierbij heb jij een duidelijke visie op het verder ontwikkelen van de CIO-office en pak je een kaderstellende advies- en beleidsrol binnen het IV-domein.

Jouw taken

 • Je verzorgt de businessinformatieplanning. Hierbij stel je, samen met de directeur IV, collega’s uit het IV-domein en met input van alle relevante businessstakeholders, een strategisch businessinformatieplan op en richt je een werkwijze in om deze periodiek te evalueren.
 • Je geeft invulling aan het IV-beleid (inclusief digitale weerbaarheid en IV-vernieuwing) en de domeinarchitectuur voor onder andere informatiebeveiliging.
 • Je stelt, onder verantwoordelijkheid van de directeur IV, IV-beleid op dat leidt tot ICT-oplossingen die aansluiten bij de behoeftes van de OM-onderdelen en van de partners in de strafrechtketen. Deze ICT-oplossingen zijn marktconform wat betreft kosten en kwaliteit.
 • Je organiseert de control voor de directeur IV op alle bovengenoemde onderwerpen en het IV-budget. Hierbij houd je het overzicht over alle activiteiten en geef je de juiste prioriteiten aan. Je voedt de directeur IV met informatie die integrale sturing binnen het IV-domein in samenwerking met de belangrijkste stakeholders mogelijk maakt.
 • Je maakt de continuïteit van de ICT-voorzieningen mogelijk met behulp van de juiste kaderstelling, advisering en rapportage. Hiermee garandeer je de continuïteit van de werkprocessen van het OM én de aansluiting op de verdere digitalisering van de werkprocessen.
 • Je geeft richting aan de vernieuwingsagenda van het OM, bent medeverantwoordelijk voor strategierealisatie en ondersteunt de directeur IV hierbij.

Functie-eisen

 • Je hebt een academisch diploma, bij voorkeur in de richting van informatiemanagement of bestuurlijke informatiekunde.
 • Je hebt kennis van moderne architecturen, technieken, methodieken, producten en diensten op het gebied van IV.
 • Je hebt kennis van informatietechnologie, agile-werkwijzen en begrotings- en kostenverantwoordingsprocessen.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met leidinggeven binnen het IV-werkgebied in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt ervaring met programma- en verandermanagement.
 • Je bent in staat om vanuit jouw deskundigheid en innovatief vermogen beleid te ontwikkelen en dit op heldere en aansprekende wijze uit te dragen.
 • Je staat bestuurlijk stevig in je schoenen: je bent in staat om krachtig en zichtbaar te opereren in een sterk veranderende omgeving.
 • Je beschikt over een effectief beïnvloedingsrepertoire en weet impact te creëren.
 • Je bent proactief en toont daadkracht bij het behalen van doelen en resultaten, het stellen van prioriteiten en het monitoren van voortgang.
 • Je kunt snel schakelen, toont veerkracht en creëert rust.
 • Je voelt goed aan wat er in- en extern speelt en hebt oog voor relevante trends en ontwikkelingen.
 • Je bouwt snel een relevant netwerk op.
 • Je toont zelfinzicht en staat open voor het ontvangen en geven van feedback.
 • Je bent een verbindend leidinggevende, hebt aandacht voor de belangen en behoeftes van de ander, creëert draagvlak en bent open en toegankelijk. Samenwerken is je tweede natuur.
 • Je bent integer: je werkt oprecht en bewust ten behoeve van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven, handelt transparant en herkenbaar en bent daarop aanspreekbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt rekenen op een vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) in een boeiende organisatie. Het salaris is voorlopig vastgesteld op schaal 14 (volgens het cao Rijk). Dit betekent minimaal € 4.997,- en maximaal € 7.046,- bij 36 uur per week. De exacte waardering van de functie vindt nog plaats.

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Meer weten over de functie? Neem contact op met Erik van der Made, interim-directeur IV, via 088 – 699 82 92. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Leo van Veen via 088 – 699 54 85.
 • Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de procedure.
 • Voor Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten die op deze vacature reageren, handelen we volgens het bestaande beleid.
 • Het mobiliteitsbeleid van het OM geeft aan dat bij gelijke geschiktheid mobiliteitskandidaten een voorkeurspositie hebben.
 • Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.
 • Je standplaats is Den Haag.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Door handhaving van de rechtsorde dragen wij bij aan een rechtvaardige samenleving. Ons werk is erop gericht dat daders een passende straf krijgen en dat er recht wordt gedaan aan de belangen van de samenleving en van slachtoffers in het bijzonder.

Samen met de Rechtspraak vormt het OM de rechterlijke organisatie. Officieren van justitie en advocaten-generaal zijn lid van de rechterlijke macht. Het OM is een zelfstandige organisatie binnen het domein van justitie en veiligheid. Om onze maatschappelijke opdracht zo goed mogelijk te vervullen, acteren we in een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. Dagelijks werkt het OM samen met overheden, maatschappelijke organisaties en betrokken burgers aan een rechtvaardige en veilige samenleving. Openstaan voor en kunnen omgaan met verschillen hoort bij onze professionele beroepsopvatting.

Zo is het Openbaar Ministerie georganiseerd
Werken bij het OM is veelzijdig en boeiend. Zo zetten zich bij ons ongeveer 5.000 medewerkers in voor zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven en de veiligheid in de samenleving. Dat doen ze verspreid over het land in verschillende organisatieonderdelen. Zoals de tien arrondissementsparketten, de drie landelijke parketten, het Ressortsparket voor zaken in hoger beroep, de centrale Dienstverleningsorganisatie OM, de Rijksrecherche en het Parket-Generaal. Het College van procureurs-generaal in Den Haag voert de landelijke leiding. Het College bepaalt het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid én ziet erop toe dat bij de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde sprake is van samenhang, consistentie en kwaliteit. Het totale jaarbudget van het OM bedraagt ongeveer € 650 miljoen.

Verdere professionalisering van de organisatie
Sinds een aantal jaren werken we hard aan het verder professionaliseren van de OM-organisatie. Onder andere met het organisatiebrede programma OM 2020, een digitaliseringsprogramma en het programma Strafvordering OM 2020 dat werkt aan een kwaliteitsimpuls op de strafvorderlijke inhoud. Daarnaast intensiveren we onze inzet op nieuwe vormen van criminaliteit, zoals de aanpak van ondermijning, het tegengaan van cybercrime en het voorkomen van terrorisme.

Ook op IV-gebied is onze organisatie volop in ontwikkeling. De komende jaren gaan we aan de slag met het integrale IV-beleid, de inrichting van (de processen in) het IV-domein én een ICT-landschap dat aansluit op de behoeftes van de OM-onderdelen en de partners in de strafrechtketen.

In de beleidsnota ‘Perspectief OM op morgen én overmorgen, balans in uitvoering’ staan de uitgangspunten die leidend zijn voor onze verdere ontwikkeling. Daarbij komen naast proportionaliteit, haalbaarheid, betaalbaarheid en voorspelbaarheid van opsporing en vervolging ook zaken als de veiligheidsagenda, keteninformatisering en de vervlechting van de bedrijfsvoeringfunctionaliteit met het primaire proces van het OM aan de orde.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaresse

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directeur bedrijfsvoering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 24 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Strategisch adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon