Hoofd CIO-team bij de MIVD

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag - Frederikkazerne
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.907 - €7.769
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juni Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 575110
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Hoe zien de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de toekomst eruit? Hoe maken we dat toekomstperspectief concreet? Welke projecten zetten we hiervoor in gang? Hoe richten we deze in en zorgen we voor samenhang? Belangrijke vragen voor het CIO-team van de MIVD. Vanuit het hoofdkwartier in Den Haag neem jij de organisatie bij de hand in de digitale transformatie, veelal in nauwe samenwerking met de AIVD.

Dit maakt jouw baan uniek
Jij staat in het hart van de transitie van een organisatie die ertoe doet. De MIVD verwerft wereldwijd inlichtingen om dreigingen voor de nationale veiligheid te achterhalen en de internationale rechtsorde te ondersteunen. De ontwikkeling en gebruik van moderne data- en IV-voorzieningen zijn cruciaal om deze rol te (blijven) vervullen. De MIVD werkt nauw samen met de krijgsmachtonderdelen. Enerzijds om de inlichtingenproducten op een eigentijdse manier bij de afnemers te krijgen. Anderzijds om verworven data door de krijgsmachtonderdelen onderdeel te maken van het inlichtingenproces.

In het verwerven, verwerken en analyseren van de data werkt de MIVD steeds nauwer samen met de AIVD. Dit vertaalt zich naar samenwerking op het gebied van IT-infrastructuur, applicaties, informatiemanagement en dataplatformen. Big data, artificial intelligence en de nieuwste software spelen hierin een steeds grotere rol. Daarom zijn we volop aan het innoveren en breidt ons projectenportfolio uit. Dit alles in een omgeving waarin security en compliance op uitmuntend niveau moeten zijn.

Jij zorgt dat het CIO-team met behulp van richting, samenhang en kaders de business- en ICT-transformatieprojecten optimaal begeleidt. Je bent de verbindende schakel tussen disciplines als portfoliomanagement, enterprise-architectuur, data governance, sourcing, de besturing van agile IV-voortbrenging en IV-advies. Als CIO-team de juiste boodschap, op het juiste moment in de juiste vorm, dat is waar jij voor staat. Spelen er verschillende belangen? Jij weet de brug te slaan en met gebruikmaking van eenieders expertise tot de beste oplossing te komen.

Een aantal concrete werkzaamheden:

 • Je geeft leiding aan het CIO-team en medewerkers door het effectief leiden en plannen van inzet van mensen en middelen met nauwgezette voortgangsbewaking. Je ondersteunt medewerkers, organiseert werkoverleg en zorgt voor goede interne communicatie.
 • Je adviseert hoofd Data & IV/CIO over de (door)ontwikkeling van de Data & IV-organisatie en de rol van het CIO-team daarbinnen
 • Je borgt de kwaliteit en kwantiteit van data- en IV-/ICT-processen door strategisch beleid vorm te geven, doelstellingen te realiseren, ontwikkelingen de analyseren, innovaties en verbetermogelijkheden te agenderen en operationaliseren.
 • Je stemt inhoudelijk en procesmatig af met de interne en externe omgeving, zoals de afdeling Inlichtingen, de Joint Sigint Cyber Unit en het Compliance Office.
 • Je draagt bij aan organisatieontwikkeling en strategie en adviseert over complexe projecten en programma's.
 • Je organiseert en coördineert de uitvoering van evaluaties en toezichtsactiviteiten.
 • Je vertegenwoordigt (de CIO van) de MIVD binnen en buiten Defensie.

Hoe mooi is het dat jij voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van Nederland dagdagelijks bezig bent met de verbeteringen die nodig zijn? Met jouw energie, verbindende kwaliteiten en vakinhoudelijke kennis en laat je een frisse wind waaien en jaag je niet alleen de vernieuwing maar ook het veranderproces zelf aan. Jij zoekt de samenwerking op en wisselt je kennis uit met diverse interne en externe partijen. Zo heb je veel contact met de AIVD, andere onderdelen van Defensie, marktpartijen en onze partnerdiensten, en bouw je een interessant en relevant netwerk op.

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een diploma in de richting van bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde of bedrijfskundige informatica.
 • Je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring, bij voorkeur zowel binnen de overheid als in een commerciële omgeving.
 • Je hebt ervaring in organisaties waarbinnen informatievoorziening, big data, data compliance en/of security een belangrijke rol spelen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring in het leidinggeven aan professionals.
 • Je weet wat er speelt in de organisatie, voelt de verschillende belangen goed aan en weet daar op de juiste manier op te reageren.
 • Je hebt brede kennis van het werkveld van de CIO zoals IV-strategie, IV-governance, architectuur, IV-voortbrenging, datascience en de ontwikkelingen op deze gebieden.
 • Je werkt gestructureerd en analytisch, bent conceptueel sterk en tegelijkertijd resultaatgericht en praktisch ingesteld.
 • Je kunt goed tegen continue verandering, bent creatief, schakelt snel en denkt in oplossingen.
 • Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke strategische samenhangen in de bredere context van data en IV.
 • Je bent integer en kunt omgaan met de gevoelige informatie die je onder ogen krijgt.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.907 Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

 • We vragen je om niet met anderen te spreken over je sollicitatie bij de MIVD. Het kan je sollicitatie en eventuele loopbaan bij de MIVD schaden en je veiligheid in gevaar brengen.
 • Een veiligheidsonderzoek op niveau A+, eventueel een psychologisch onderzoek, het opvragen van referenties en online screening zijn onderdeel van de sollicitatieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor een functie bij de MIVD moet je de Nederlandse nationaliteit hebben en (in principe) de afgelopen tien jaar in Nederland hebben gewoond. Ook je eventuele partner en andere mensen in je omgeving worden mogelijk gescreend.
 • Houd er rekening mee dat de selectieprocedure, inclusief het veiligheidsonderzoek, ongeveer vijf maanden in beslag kan nemen.
 • De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 20 juni 2023 in Den Haag.
 • Jouw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie van Defensie. De dienst ondersteunt bij het gereedstellen van de eenheden en bij militaire missies en vredesoperaties. Hiervoor verwerven we wereldwijd inlichtingen en veiligheidsinformatie op strategisch, operationeel en tactisch niveau. De MIVD speelt zo een cruciale rol bij de besluitvorming door de militaire leiding en de politieke top.

Werk je bij de MIVD, dan doe je werk dat er echt toe doet. Je draagt bij aan het beschermen van de Nederlandse belangen en de internationale veiligheid. Bovendien werk je in een dynamische omgeving die op weg is naar de nieuwste technologieën en hoogwaardige informatievoorziening. We doen er alles om te zorgen dat jij op deze gebieden up-to-date blijft. Bijvoorbeeld door middel van opleidingen en kennisuitwisseling met kennisinstituten, overheidsorganisaties en onze partnerdiensten.

Bureau CIO
Jij werkt bij het Bureau CIO, onderdeel van de werkorganisatie Data & IV, formeel onderdeel van de Centrale Staf. De werkorganisatie Data & IV richt zich op de uitvoerende IT, IM en data-activiteiten als ook beleid- en toezichtstaken.

Het bureau CIO is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de data- en IV-strategie, (strategische) prioriteitsstelling en kaderstelling.
De waarde van (informatie)technologie en informatievoorziening maximaliseren. Dat staat voor het Bureau CIO centraal. Daarbij richten we ons op twee doelen die we breed in de organisatie uitdragen:

 • De juiste dingen doen. Hiervoor zetten we de strategie op data en IV-gebied uit en werken we aan een governance waarmee de juiste besluiten worden genomen over prioriteiten.
 • De dingen goed doen. We stellen uitgangspunten en kaders vast zodat het data- en IV landschap Daarnaast maken we ons sterk voor een goed geoliede IV-keten met een diepgaand inzicht in (technologische) keuzes en de prestaties.

Ministerie van Defensie

“Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.”

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Dhr. Schepens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker Wiv (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten)

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Solution Architect

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior ICT Engineer Applicatiehosting

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon