Hoofd Control & Informatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 24 januari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 25501
 • Plaatsingsdatum 8 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Hoofd Control & Informatie ben je verantwoordelijk voor een goede basis voor sturing binnen de Divisies Gevangeniswezen, Vreemdelingenbewaring (GW/VB) en Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI’s). Dit doe je door met de afdeling voortdurend te werken aan goed werkende control instrumenten. Daarbij vind je een onafhankelijke basis in de versterking van (management) informatie. Zo positioneer je de afdeling als onafhankelijke adviseur. Je geeft leiding aan 17 medewerkers om deze doelen gezamenlijk te bereiken. Daartoe dien je verschillende belangen die zowel tegengesteld als wederzijds aanvullend kunnen zijn.

Je ondersteunt de Divisiedirecties GW VB en JJI’s in hun sturingsrelatie met het veld. Het gaat om ca. 30 justitiële inrichtingen in het land. Je ondersteunt je eigen Directeur Financiën & Bedrijfsvoering (F&B) / Audit & Concerncontrol (A&C), in de uitoefening van zijn functionele verantwoordelijkheid voor de hele control kolom binnen dit domein. Tot slot ondersteun je de Chief Data Officer (CDO), een rol die onze eigen Directeur F&B/A&C ook bekleedt, bij de ontwikkeling van betrouwbare (management)informatie. Ook heb je een adviserende rol vanuit DJI binnen de Strafrecht- en executieketen als het gaat om betrouwbare (management)informatie.

Je geeft leiding aan de uitvoering van de hiervoor beschreven werkzaamheden vanuit de drie clusters: Business Control, Financial Control en Informatie. 

Jouw taken
Als Hoofd C&I ben jij bij de uitoefening van je functie verantwoordelijk voor:

 • De aansturing van 17 professionele medewerkers die werken binnen de clusters: Business Control, Financial Control en Informatie en de structurele inzet van 1 of 2 data-trainees;
 • De coördinatie van de uitvoering van de planning & control-cyclus met de veldinrichtingen;
 • De ontwikkeling van kaders en richtlijnen in lijn met de organisatie- en beleidsdoelstellingen op alle terreinen: primair proces, capaciteit, personeel en financiën;
 • De toetsing van jaar-, bestedingsplannen en voortgangsrapportages aan deze kaders en richtlijnen;
 • Het gebruik van informatie als basis voor de verbetering van sturing en control binnen DJI;
 • Zorgdragen voor de aansluiting tussen (financiële) sturing en verantwoording op concern-,divisie- en inrichtingsniveau;
 • De ontwikkeling van valide (management)informatie, die inzicht geeft of en in hoeverre justitiële inrichtingen in lijn werken met de organisatie- en beleidsdoelstellingen;
 • De ontwikkeling van betrouwbare (management)informatie, door te streven naar informatie die volledig, juist en tijdig beschikbaar is en in lijn met geldende definities;
 • Gedelegeerd opdrachtgever voor de (door)ontwikkeling van Metis, het management-informatiesysteem van en voor heel DJI;
 • De inhoudelijke (in)richting van de CDO Office, waarin collega’s van het Cluster Informatie van C&I opgavegericht samenwerken met collega’s vanuit verschillende afdelingen een gemeenschappelijk doel hebben als het gaat om de informatievoorziening van DJI;
 • Het mogelijk bijdragen aan een gedragen reorganisatie van de directie teneinde de effectiviteit en kwaliteit van de taakuitvoering te verbeteren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen DJI is één directeur verantwoordelijk voor zowel de stafdirectie Financiën & Bedrijfsvoering (F&B) als voor de stafdirectie Audit & Concerncontrol (A&C). F&B ondersteunt daarbij het management van de divisies, A&C bewaakt het concernbelang en ondersteunt de hoofddirectie van DJI. De (vier) afdelingshoofden van beide directies hebben zitting in een gezamenlijk MT.

Onze directie Financiën en Bedrijfsvoering tekent voor de financiële processen en prestaties van de divisies binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Wij zorgen ervoor dat er voldoende financiële middelen binnenkomen, leggen verantwoording af over de besteding, toetsen op rechtmatige, doelmatige en doeltreffende aanwending en analyseren de managementinformatie.

Afdeling Control & Informatie
Onze afdeling Control & Informatie ondersteunt de divisiedirecteuren in hun sturingsrelatie met de inrichtingsdirecteuren. Dat doen we vanuit drie clusters: Business Control, Financial Control en Informatie. Samen verzorgen we de interne planning-en-control cyclus met het veld. We analyseren de informatie die door inrichtingsdirecteuren (gevangeniswezen, jeugdinrichtingen en vreemdelingenbewaring) wordt aangeleverd en adviseren hierover. Verder is onze afdeling verantwoordelijk voor het managementinformatiesysteem en datawarehouse Metis, voor het datamanagement en voor het uitvoeren van benchmarks in het veld. Vanuit die verantwoordelijkheid ondersteunen we de directeur Financiën en Bedrijfsvoering in zijn rol van CDO. Binnen de afdeling heerst een goede sfeer die gericht is op actiegerichte samenwerking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer G.W. Gerritsen, directeur F&B en A&C

06-13268276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw R.A. Dhore, Management Development Adviseur DJI

06-21134162

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior medewerker record to report

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker planning & control PI Nieuwegein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist record to report

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon