Hoofd detentie en re-integratie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 5 november
 • Vacaturenummer 11042
 • Plaatsingsdatum 30 september 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Combineer jij affiniteit met detentie- en re-integratieprocessen met leidinggevende kwaliteiten? Dan biedt deze vacature in Dordrecht je de kans op een rol van betekenis. Als hoofd detentie en re-integratie bij de penitentiaire inrichting Dordrecht stuur je cruciale werkprocessen aan en laat je medewerkers groeien.

Je maakt deel uit van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ons werk reikt verder dan de uitvoering van rechtvaardige straffen. We werken actief aan een perspectiefvolle terugkeer in de samenleving, vanuit de overtuiging dat iedereen die een misstap heeft begaan een tweede kans verdient.

We besteden gericht aandacht aan zelfherstel van gedetineerden, met oog voor de belangen van de samenleving en slachtoffers. Onder regie van een casemanager werken gedetineerden aan hun terugkeer in de maatschappij. Daarbij staan motivatie en bewijs van goed gedrag centraal.

De afdeling Detentie en Re-integratie die jij gaat aansturen, begeleidt en monitort het traject op basis van heldere gedrags- en re-integratiedoelen en zorgt voor de informatieverwerking en beoordeling.

Je werkt extern nauw samen met diverse ketenpartners als gemeenten, reclassering en zorg- en vrijwilligersorganisaties. Intern geef je leiding aan twee plaatsvervangende hoofden met wie je gezamenlijk een afdeling met veertig medewerkers aanstuurt. De diversiteit in functies maakt deze vacature extra interessant. Op de afdeling werken onder meer casemanagers, administratief medewerkers, leraren, trainers en re-integratiemedewerkers.

Je schakelt tussen verschillende leiderschapsstijlen, waarbij veel nadruk ligt op delegeren, betrekken en coachen. Vanuit invoelend leiderschap zie je toe op een goed werkklimaat, waarin vertrouwen, verbinding en vitaliteit belangrijke pijlers zijn. Je maakt je sterk voor een effectieve leiding en planning, efficiënte inzet van mensen, middelen en toegekende budgetten, en een nauwgezette voortgangsbewaking op afgesproken resultaten.

Als afdelingshoofd zet je diverse personeelsinstrumenten in voor de loopbaanontwikkeling van medewerkers. Je stuurt medewerkers aan, schenkt aandacht aan individuele mogelijkheden en knelpunten, en stelt de kaders op om werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren en de kwaliteit te borgen. Als penitentiaire inrichting Dordrecht werken we nauw samen met hogescholen en begeleiden we vaak stagiairs. Ook daarin vervul je een regierol.

Samen met de twee plaatsvervangende hoofden zorg je voor de professionaliteit van het team en daag je iedereen uit het beste in zichzelf naar boven te halen. Je bundelt de krachten om de koers vast te houden en de visie te bewaken. De afdeling die je gaat leiden is ambitieus en vooruitstrevend. We leggen de lat hoog en investeren in de samenwerking in ons netwerk en in professionele trajectbegeleiding, in lijn met de wet Straffen en Beschermen. Als hoofd van de afdeling loop je hierin voorop.

Je legt verantwoording af aan de plaatsvervangend vestigingsdirecteur en maakt deel uit van het middenkader. Je stemt de processen onderling af en werkt samen aan de doelen van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor goede interne communicatie en zorgt voor het juiste evenwicht tussen het managen van mensen, financiën en inhoud. Je levert een bijdrage aan de begroting en het afdelings-, opleidings- en jaarplan en ziet toe op de uitvoering ervan. Verder neem je deel aan in- en externe overleggen en zit je geregeld rond de tafel met samenwerkingspartners.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting Dordrecht biedt onderdak aan preventief gehechte gedetineerden in het huis van bewaring en veroordeelde gedetineerden in de gevangenis. Ook hebben we een afdeling Extra Zorgvoorziening. In lijn met de nieuwe Wet straffen en beschermen bieden we bovendien beperkt beveiligde afdelingsplaatsen.

Onze inrichting staat bekend om het prettige werk- en leefklimaat waarin gedetineerden verblijven en medewerkers werken. De actieve aandacht voor re-integratie, in samenwerking met ketenpartners en de gedetineerden, is toonaangevend. We hebben plaats voor 442 gedetineerden die we onderbrengen in een-, twee- of zespersoons cellen.

Het gevangeniswezen is sterk in ontwikkeling. Dit vraagt om proactief meedenken, innovatie en het investeren in vakmanschap van onze medewerkers. Zo maken we onder meer gebruik van telehoren, is er sprake van zelfstandig verplaatsen van gedetineerden en beschikken we over een gestroomlijnd re-integratiecentrum. Bovendien zijn we actief betrokken bij het project Zelfbediening Justitiabelen.

De afdeling Detentie en Re-integratie werkt volgens het model in-, door- en uitstroom. Werkzaamheden zijn gesplitst in teams, gericht op huis van bewaring, gevangenis en beperkt beveiligde afdeling. Daarnaast vallen het re-integratiecentrum, de afdeling Onderwijs, de afdeling Sport en de afdeling Re-integratietraining onder onze verantwoordelijkheid. We zijn actief met Transmuraal Herstelgericht Werken en we werken intensief samen met Avans Hogeschool Breda.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L. van Dalsen, hoofd Detentie & Reintegratie

06-53184992

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbeidsbegeleider (Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Roermond en Evertsoord
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker educatie en vorming

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger (Penitentiaire Inrichting Dordrecht)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon