Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd directie Midden- en Kleinbedrijf

Het ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.340 - €7.532
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 25 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGBd-2019/MKB (2)
 • Plaatsingsdatum 11 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als plaatsvervangend directeur geef je leiding aan (een deel van de) teamleiders van de locatie Eindhoven. Je draagt bij aan en ondersteunt de visie van één MKB en ontwikkelingen uit de ontwikkelagenda.

Om effectief en efficiënt toezicht uit te oefenen, werken we binnen de directie MKB volgens de lijnen van de handhavingsregie. Op basis hiervan maken we verantwoorde keuzes bij de optimale inzet van onze capaciteit. We putten uit een breed instrumentenpalet: handhavingscommunicatie, horizontaal toezicht, telefonisch contact, waarnemingen ter plaatse of verticaal toezicht. Dit vergt een adequate sturing, inzet van de juiste mensen en correcte effectmeting. De medewerkers spelen een cruciale rol bij het herkennen van handhavingstekorten en bij het bepalen van een effectieve aanpak.

Belangrijke rode draad is de aandacht en zorg voor medewerkers. Opgave is om ervoor te zorgen dat medewerkers qua kennis en vaardigheden steeds zijn toegerust voor de aan hen opgedragen taken. De uitstroom van medewerkers, het juist inzetten van medewerkers en de instroom van nieuwe (potentiele) medewerkers vraagt veel aandacht.

Functie-eisen

Functie-eisen:

 • Je bent een ervaren manager met een afgeronde academische opleiding en je hebt management/en leiderschapsvaardigheden die passen bij een veranderende organisatie; kennis van bedrijfsvoering en HRM
 • Je bent een goede gesprekspartner voor leidinggevenden, medewerkers en externe partners;
 • Je hebt voldoende vakinhoudelijke kennis van fiscaliteit en handhaving; ervaring met fraudebestrijding is een pre.
 • Je beweegt je makkelijk in netwerken en maakt gebruik van de kennis en kunde van de relevante omgeving;
 • Je bent omgevingsbewust en hebt gevoel voor de politiek-bestuurlijke realiteit;
 • Je hebt je de visie op en de ontwikkeling van MKB eigen gemaakt en kunt die vertalen naar een passende strategie voor implementatie op jouw locatie;
 • Je neemt het voortouw, weet hoe te sturen en kunt anderen meenemen;
 • Je spreekt mensen aan en bent zelf aanspreekbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.340 Max. €7.532 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Bijzonderheden

Informatie

Over de vacature bij:

Berry Roks

Directeur MKB

tel. 06 1860 7392

Over de sollicitatieprocedure

Marise Hazenberg

MD adviseur DG Belastingdienst

Tel. 06 4813 5880

Digitaal solliciteren: Stuur je motivatiebrief en actueel CV, voor 28 oktober 2019, aan Astrid Sahatoe-Bisseswar, a.p.sahatoe@minfin.nl , o.v.v. de desbetreffende locatie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Belastingdienst/directie Midden- en Kleinbedrijf is verantwoordelijk voor het heffen, controleren en innen met betrekking tot ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. Voor de uitvoering en toezicht ervan wordt op basis van fiscaal belang en fiscale risico’s het Kleinbedrijf onderscheiden van het Middenbedrijf. Het Kleinbedrijf omvat circa 1,6 miljoen entiteiten (onder andere starters en ZZP’ers). Het aantal entiteiten in het Kleinbedrijf groeit. Het Middenbedrijf omvat de circa 400.000 entiteiten met de hoogste fiscale belangen en/of grootste fiscale risico’s.

Centraal element in de uitvoerings- en toezichtstrategie is dat de combinatie van massale processen, dienstverlening en toezicht en opsporing bepalend is voor de compliance. Optimalisering van belastingopbrengsten streeft MKB na door diverse maatregelen (handhaving- en toezichtmiddelen) ter versterking van de compliance. De belangrijkste belastingmiddelen in het MKB zijn de IH (winst en niet-winst), LH, OB en VpB. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor het vorm- en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Daarnaast voert MKB werkzaamheden uit, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek, voor de gehele Belastingdienst.

Het ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën Bij het ministerie van Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar als middel om publieke belangen te borgen en beleidskeuzes te kunnen afwegen. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven, borgen het goed functioneren van het financiële stelsel en streven naar een economisch en financieel gezond Nederland en Europa. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht. De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting en de DG Belastingdienst.

Directoraat-generaal Belastingdienst (DGBD) Het DG Belastingdienst is sterk in ontwikkeling, op weg naar een toekomstbestendige organisatie, met op dit moment ruim 28.000 medewerkers. Belastingen, Toeslagen, Douane en FIOD vormen de basis. (www.DGBD.nl).  Modernisering van de interactie met burgers en bedrijven, informatiegericht toezicht en data-analyse staan centraal. De invloed van politieke, publicitaire en maatschappelijke dynamiek is ook voor het DG Belastingdienst flink toegenomen.  De directie Midden- en Kleinbedrijf is een van de uitvoeringsdirecties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Teamleider/ Manager

Belastingdienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Ketenportfoliomanager omzetbelasting

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 11 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior financieel adviseur

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon