Hoofd Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.595 - €7.891
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BABD 191-22
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als hoofd van de afdeling exportkredietverzekering en investeringsgaranties (EKI) zorg jij er samen met het team en de uitvoerder voor dat de overheid op een maatschappelijk verantwoorde en transparante manier exporttransacties verzekert. Je draagt bij aan het creëren van een concurrerend speelveld voor Nederlandse exporteurs. MVO, met oog voor mens en milieu, staat hoog op de agenda. Ook is de transitie van de exportkredietportefeuille van fossiele naar duurzame energie een belangrijke pijler.

Je leidt een afdeling die bestaat uit 15 hoogopgeleide professionals die je stimuleert in hun ontwikkeling. Je begrijpt wat het team nodig heeft en daagt een ieder uit om het beste uit zichzelf te halen. Je stimuleert dat mensen elkaar onderling feedback geven. De werkdruk is een punt van aandacht; je gaat het gesprek hierover aan en zet de balans werk-privé hoog op de agenda. Je zorgt voor een prettige, open sfeer en voor het goed functioneren van het team als geheel. Het werven van nieuw talent en het op peil houden van de bezetting is een belangrijk onderdeel van jouw werk.

Je bent zowel inhoudelijk als strategisch verantwoordelijk voor alle beslissingen over het al dan niet verzekeren van Nederlandse exporttransacties. Daarbij neem je de belangen van alle betrokkenen en maatschappelijke, politieke en inhoudelijke aspecten mee en je hebt oog voor de vernieuwing van instrumentarium op basis van maatschappelijke ontwikkeling. Je werkt hierbij nauw samen met onze uitvoerder Atradius DSB en Buitenlandse Zaken(die medebeleidsverantwoordelijk zijn voor de exportkredietverzekering). Ook heb je geregeld contact met het bedrijfsleven en ben je een gelijkwaardige en verbindende gesprekpartner van CEO’s van grote bedrijven. Je informeert de ambtelijke en politieke leiding over de dossiers van jouw afdeling en zorgt ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen.

Ten slotte vorm je samen met 8 collega’s (de directeur, de hoofden en plaatsvervangend hoofden en het hoofd van de Financiele afdeling op de PV) het managementteam van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Nederland staat als exportland bekend om zijn scheepswerven, baggeraars, kassenbouwers en andere producenten van hoogwaardige kwaliteit. Onze internationale transacties gaan soms gepaard met grote financiële risico’s die voor particuliere verzekeraars te groot zijn, zeker als het gaat om opkomende markten met meer risico. Door middel van exportkredietverzekering worden hoogwaardige exporttransacties mogelijk gemaakt. Vaak komt zonder tussenkomst van de Nederlandse staat deze export niet tot stand. Nederlandse exporteurs en hun banken kunnen zich daarom voor deze risico´s verzekeren bij de Nederlandse staat. Ze betalen daarvoor natuurlijk wel een premie. Jaarlijks geeft de staat voor circa € 6 miljard aan dergelijke verzekeringen en garanties af. In totaal heeft de staat gemiddeld € 18 miljard aan risico in de boeken staan. De uitvoering van de verzekeringen ligt bij Atradius Dutch State Business. Naast het werk voor het ondersteunen van het Nederlandse bedrijfsleven vertegenwoordigt de afdeling Nederland bij de Club van Parijs, waar lidstaten afspraken maken over hoe om te gaan met schulden van landen die deze niet meer kunnen betalen.

Ons werkterrein bestrijkt de hele wereld, is kennisintensief en uitdagend, altijd concreet en direct van invloed op de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven.
Welke risico’s die zijn verbonden aan een exporttransactie kan de Staat wel of niet verzekeren? Hoe gaan verzekerden en hun buitenlandse klanten om met maatschappelijk verantwoord ondernemen, mensenrechten, dierenwelzijn en anti-omkoping? Hoe kan de Staat bedrijven helpen bij het verduurzamen van hun export? Hoe zorgen we dat exportkredietverzekering optimaal toegankelijk is? Als landen niet betalen, welke incassomaatregelen kan de staat als verzekeraar dan nemen? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waar de afdeling EKI dagelijks mee te maken heeft. Het werk van de afdeling staat volop in de belangstelling van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het parlement. Professionele informatieverstrekking en accurate verantwoording vormen daardoor een belangrijk deel van het werk.

De afdeling bestaat uit een team van enthousiaste, hoogopgeleide professionals die trots zijn op hun werk en graag de handen uit de mouwen steken. De lijnen zijn kort en iedereen loopt makkelijk bij elkaar binnen, ook online. Men helpt elkaar waar nodig én geeft elkaar ook veel ruimte.

Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën: samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

De ambtelijke leiding van het ministerie bestaat uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend SG, de thesaurier-generaal, de directeur-generaal (DG) voor Fiscale Zaken, de DG Rijksbegroting, de DG Belastingdienst, de DG Toeslagen en de DG Douane. De directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) en de directeur Bestuursondersteuning en Advisering nemen deel aan de bestuursraad.

Lees meer over het ministerie van Financiën

Organisatieomschrijving (Ministerie van Financiën, DG en directie)

Ministerie van Financiën, DG Generale Thesaurie
Meer over jouw toekomstige werkplek: Generale Thesaurie
De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.
De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder (thésaurier), omvat vijf directies: de directie Financiële Markten, de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen (BFB), de directie Financieringen, het Agentschap en de Programmadirectie Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen
De directie BFB is de schakel tussen het ministerie van Financiën en het buitenland. Wij behartigen actief de Nederlandse financiële en maatschappelijke belangen in de Europese Unie (EU) en bij de internationale financiële instellingen. En we bevorderen de Nederlandse export door middel van verzekeringen en garanties in een steeds complexere handelswereld met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en andere maatschappelijk uitdagingen. Bij de directie werken zo’n vijftig professionals; veel economen maar ook juristen en mensen met andere opleidingsachtergronden. BFB biedt een zeer gevarieerde werkomgeving waar de buitenwereld dagelijks binnenkomt. Je geeft advies aan de minister en staatssecretaris en spreekt zelf met collega’s in het buitenland. De directie biedt veel carrièremogelijkheden, zowel binnenlands als in het buitenland.

De directie bestaat uit drie afdelingen: Europese Unie, Internationale Economie en Financiële Instellingen, en Exportkredietverzekering en Investeringsgaranties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Robin Uyterlinde

088-4427076

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd Communicatie en Organisatie

Centraal Planbureau (CPB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Realisatie Energietransitie op land

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

MT-lid Energietransitie en Leefomgeving

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon