• Utrecht  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 40 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 5 augustus 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 231, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Iedereen die een medicijn gebruikt, moet daarop kunnen vertrouwen. Dat is waar ruim 500 medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) elke dag aan werken, in Nederland én in Europa. Wij beoordelen de werkzaamheid en de veiligheid van medicijnen voor mens en dier, om te bepalen of ze op de markt mogen komen. Daarnaast houden we, na toelating, ook alle risico’s en bijwerkingen van een medicijn scherp in de gaten.
Goede medicijnen, goed gebruikt. Dat is de kern van ons werk!

Hoofd Finance, Inkoop, Kwaliteit & Control (FIKC)

De teams binnen de afdeling FIKC hebben hun basis op orde. En dat is maar goed ook, want er komen interessante ontwikkelingen op ons af, van zowel binnen als buiten de organisatie. En daarin moeten we kunnen meebewegen én verbeteren.
Ben jij een daadkrachtige manager en begrijp jij de uitdaging van sturen in een kennisgedreven organisatie? En zie jij niet alleen de complexiteit maar ook de mogelijkheden van een rol als afdelingshoofd/CFO en concerncontroller? Dan is dit het ideale moment voor jouw volgende carrièrestap!

De functie
Als Hoofd FIKC geef je leiding aan ca. 20 medewerkers die verdeeld zijn over vier teams. De afdeling FIKC is verantwoordelijk voor de financiële administratie, de planning- & control cyclus, management rapportages, externe verantwoording, inkoop, Management Review, kwaliteitshandboek en (interne) audits.
FIKC biedt advies, informatie en ondersteuning aan de afdelingshoofden en directieleden van het CBG en speelt een belangrijke rol bij het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van financiële consequenties van voorgenomen beslissingen of aan het geven van positief kritisch advies op voorstellen.

Het Hoofd FIKC is lijnverantwoordelijke voor de afdeling en is daarnaast ook de concerncontroller en CFO van het CBG. In cruciale gevallen vraagt dit om een excellent gevoel voor verhoudingen. Verder is een goede relatie met VWS en de pSG essentieel, die als opdrachtgever en eigenaar optreden voor het CBG.
Als de concerncontroller ben je het kritisch geweten van het CBG en ben je verantwoordelijk voor de inrichting en de werking van de administratieve organisatie. Je bent dé adviseur van de directeur en met jouw heldere analyses en positief kritisch advies draag je bij aan de kwaliteit van de sturing en besluitvorming binnen het CBG.

Het CBG staat voor een aantal uitdagingen die een belangrijke financiële impact hebben.

 • We bevinden ons in een traject om het huidige ICT kernsysteem te vervangen. Dit meerjarige traject vraagt aandacht van de afdeling FIKC om ervoor te zorgen dat de financiële risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn.
 • Het strategisch businessplan (SBP) 2024-2028 is recent vastgesteld. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt voor de productportfolio van de toekomst. De financierbaarheid van de te maken keuzes is daarbij een belangrijke randvoorwaarde. Daarnaast dient het SBP vertaald te worden naar de consequenties voor de eigen afdeling.
 • Het werkveld van het CBG internationaliseert in hoog tempo. Daarnaast wordt er binnen de organisatie steeds meer projectmatig gewerkt, wat een andere sturing vergt. Continue verbetering en toekomstbestendigheid zijn hierbij kernbegrippen.

Leiderschapsprofiel
Als afdelingshoofd bij het CBG coach je medewerkers en help je hen bij hun persoonlijke ontwikkeling: je stuurt op initiatief en eigenaarschap, zodat medewerkers meer regie hebben over hun werk en hun loopbaan. Je stimuleert ontwikkeling en kwaliteit, zowel van de individuele professional als van de afdeling als geheel. Je coacht vanuit vertrouwen en verbinding, waarbij je voor je medewerkers ruimte maakt voor feedback en - op zijn tijd – voor een pittige discussie op inhoud. Als manager ben je je goed bewust van je voorbeeldrol hierin.
Je onderzoekt nieuwe ideeën en je weet relevante ontwikkelingen in de markt te signaleren en te vertalen naar praktische toepassingen.
Binnen de kaders van het SBP bepaal je de jaarlijkse doelstellingen voor je afdeling en stemt deze af met andere afdelingen. Elke vier maanden rapporteer je vervolgens over de voortgang.

De afdeling
Als Hoofd FIKC maak je deel uit van het MT van de divisie Bedrijfsvoering, Juridische Zaken en Communicatie en leg je verantwoording af aan het divisiehoofd (tevens DT-lid). Je denkt als MT-lid mee met brede vraagstukken die binnen deze divisie en de organisatie spelen. Je bent in het MT een standvastig woordvoerder van jouw afdeling en zorgt tegelijkertijd voor draagvlak voor MT-besluiten binnen je afdeling.

De afdeling FIKC bestaat uit vier teams met de volgende kenmerken:

 • Financiën, verantwoordelijk voor de financiële administratie en het opstellen van de jaarrekening. Een zelfstandig team dat vooral gebaat is bij een besluitvaardige manager.
 • Inkoop, verantwoordelijk voor het inkoopbeleid en de juiste uitvoering daarvan, inclusief contractadministratie. Een team met veel kennis, als afdelingshoofd heb je een grote toegevoegde waarde in het intern stakeholdermanagement.
 • Kwaliteit, verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem in meest brede zin, met als opzet om de doelen van het CBG tegen beheersbare risico’s te realiseren. Als afdelingshoofd word je vooral betrokken bij principieel inhoudelijke discussies.
 • Control, verantwoordelijk voor ondersteuning en advies aan afdelings- en divisiehoofden bij de sturing van de organisatie, coördinator van de planning & control cyclus. Een team dat veel expertise heeft en waar je rol zich richt op daadkracht en stakeholdermanagement.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Bijna 11,5 miljoen mensen in Nederland gebruiken dagelijks medicijnen die voorgeschreven zijn door hun arts. Medicijngebruik zonder recept en geneesmiddelen voor dieren zijn daar nog niet in meegenomen. Voor elk medicijn is het belangrijk dat deze werkzaam, veilig en van goede kwaliteit is. Dit is waar bijna 500 medewerkers van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) elke dag aan werken.

Wij beoordelen of een medicijn een handelsvergunning krijgt en dus de markt op mag. Daarnaast houden we, na toelating op de markt, ook alle risico’s en bijwerkingen van een medicijn scherp in de gaten. Zo hebben en houden we inzicht en overzicht over medicijnen. Ook stimuleren we het goede gebruik van medicijnen en zorgen we ervoor dat kennis van wetenschappelijk onderzoek tot aan gebruikersinformatie wordt gedeeld. Dit alles doen we overigens niet alleen voor de Nederlandse markt. We spelen ook een grote rol in de besluitvorming van internationale aanvragen via het Europese Geneesmiddelen Agentschap.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Erik van de Poel, divisiehoofd Bedrijfsvoering 088-2248226

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Jessica Khamis, sr. recruiter 06-31020598

Solliciteren?

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon