hoofd Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.074 - €8.534
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 26 februari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 49111
 • Plaatsingsdatum 26 januari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Opgave

Ben jij op zoek naar een uitdagende functie in het hart van de fiscaliteit? Wil jij een team van zelfstandige beleidsmedewerkers sturen, motiveren en verbinden met de uitvoering, andere delen van de rijksoverheid en met de buitenwereld? Je doet dit natuurlijk in breder teamverband met andere afdelingen en directies van het Directoraat-generaal Fiscale zaken. Dan komen we graag met je in contact!d

De afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering is verantwoordelijk voor een goed kader voor het heffen en innen van belastingen. Een kader dat rekening houdt met de belangen van mensen en ondernemers. Het gaat dus om fiscale beleidsvorming en wet- en regelgeving rondom de ‘spelregels van het spel’, oftewel de formele kant van het heffen en invorderen van belastingen. Er doen zich de nodige ontwikkelingen voor in dit uitdagende werkveld. Actueel zijn bijvoorbeeld onderwerpen als het versterken van de fiscale rechtsbescherming en de menselijke maat bij de heffing en invordering van belastingen, privacy en gegevensbescherming, EU-richtlijnen op het gebied van cryptovaluta (DAC8) en dividendbelastingprocedures (FASTER), maatregelen met betrekking tot het tegengaan van belastingontduiking, en de rechtsbescherming bij de Wet waardering onroerende zaken. Ons team is de eerstverantwoordelijke op het terrein van de heffing en inning van belastingen om waar nodig nieuwe maatregelen voor te stellen en deze vervolgens uit te werken in wet- en regelgeving. Daarnaast richten we ons niet enkel op eigen dossiers, maar denken we ook vaak mee met onderwerpen die op andere afdelingen en directies spelen. Daarbij is een begrijpelijk, rechtvaardig en toekomstbestendig belastingstelsel met oog voor menselijke maat en uitvoerbaarheid het uitgangspunt.

Als hoofd van de afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering geef je leiding aan een team van ongeveer 17 professionals die werken aan de totstandkoming van beleid en fiscale wet- en regelgeving op het gebied van onder andere formeel recht en invorderingsrecht. Samen met de afdelingshoofden van de afdelingen Arbeid en Vermogen, Toeslagen en Winst en de directeur vorm je het managementteam van de directie directe belastingen en toeslagen. Je draagt bij aan het management van de directie door het leveren van inhoudelijke bijdragen aan de beleidsvorming, de inrichting van de processen en de bedrijfsvoering van de directie. Gelet op de brede inhoudelijke rol van de afdeling, werk je ook nauw samen met andere afdelingen binnen het DG.

Publiek leiderschap

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven. Volgens de rijksbrede visie op publiek leiderschap heb je daarbij drie rollen: maatschappelijk partner, politiek adviseur en manager in je eigen organisatie. En je staat altijd voor de drie kernwaarden: gedeeld leiderschap, responsiviteit en morele motivatie.

Wil je weten of publiek leiderschap bij je past? Kijk dan hier.

Publieke leiders binnen de Rijksoverheid (vanaf salarisschaal 15) vormen met elkaar de Algemene Bestuursdienst (ABD). Zij ontmoeten elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, en voor de permanente persoonlijke ontwikkeling die voorwaarde is voor duurzame inzetbaarheid.

Deze functie vraagt om zichtbaar publiek leiderschap. Als publiek leider stuur je op het realiseren van de maatschappelijke opgaven.

Wat vraagt dit van jou?

We zoeken een publieke leider die de opgave verder weet te brengen. Daarvoor heb je (onder meer) de volgende ervaring en kwaliteiten in huis:

 • Je bent academicus die enerzijds beleidsmatig ‘breed’ geïnteresseerd en ontwikkeld is en anderzijds in staat is vaktechnisch de ‘diepte’ in te gaan. Naast ervaring in en/of affiniteit met fiscaliteit en fiscale rechtsbescherming en/of invordering vragen we daarom affiniteit met wetgevingstrajecten, als ook bijzondere aandacht voor de uitvoeringsaspecten van het beleid. 
 • Je bent in staat leiding te geven aan het ontwikkelen van nieuw beleid en de omzetting daarvan in uitvoerbare wetgeving van hoge kwaliteit. Je bent resultaatgericht en een inhoudelijk analytische sterke sparringpartner met politiek-bestuurlijke voelsprieten en een scherp oog voor maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het werkterrein van de afdeling.
 • Je bent relatie- en samenwerkingsgericht want de kwaliteit van jouw afdeling valt of staat met een goede relatie met de collega’s van ons eigen DG, de Belastingdienst, Toeslagen en goed overleg met de beleidsdirecties op andere departementen en diverse maatschappelijke geledingen.
 • Je beschikt over een dienende en betrokken stijl van leidinggeven (aan professionals). Je bent stressbestendig, verbindend, brengt samenwerking tot stand en stimuleert medewerkers in hun loopbaan en ontwikkeling.
   

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele geaardheid. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving

We zijn altijd op zoek naar medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als Rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. In divers samengestelde teams werken aan maatschappelijke vraagstukken is effectiever, innovatiever – en maakt het werk leuker.

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €6.074 Max. €8.534 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden we?

Wil jij je als publiek leider inzetten voor het algemeen belang en iets betekenen voor de samenleving? Word jij enthousiast van de uitdagingen die horen bij deze functie? Krijg jij de juiste mensen en partijen in beweging? Weet jij wat er speelt en kun je daar respectvol op acteren? Ben jij gemotiveerd om je in te zetten voor deze maatschappelijke opgave en ben jij in staat daarbij resultaten te behalen? Dan komen we graag met jou in contact. 

Arbeidsvoorwaarden
Bovenop je salaris ontvang je 16,37% als Individueel Keuzebudget (IKB). Onderdeel daarvan is 8% vakantiegeld. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk.
Ook ontvang je een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer. De rijksoverheid werkt hybride dus vanuit kantoor, op afstand vanuit huis of op een andere plek. Daarbij kun je rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Begeleiding
En we bieden meer: er ligt een uitgebreid inwerkprogramma voor je klaar en je krijgt goede begeleiding. Daarbij inventariseren we samen waar je behoefte aan hebt. Zo zorgen we ervoor dat je je niet alleen welkom, maar ook thuis voelt op je nieuwe werkplek – óók als je nog niet eerder bij de Rijksoverheid gewerkt hebt.

Ontwikkeling
Verder hechten we sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling; we bieden al onze medewerkers hiervoor budget, tijd en aandacht. Daarnaast biedt het DGABD een mooi en afwisselend programma, speciaal voor leidinggevenden binnen de Rijksoverheid, zie www.algemenebestuursdienst.nl/professionele-ontwikkeling. Voor specifieke behoeften bieden we bovendien maatwerkmogelijkheden.

Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht te vermelden in je cv en motivatiebrief. Openbare bronnen zoals sociale media kunnen worden geraadpleegd. Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook kunnen er referenties worden opgevraagd. 
Voor indiensttreding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag nodig, hierover word je tijdens de procedure geïnformeerd. 
Meer informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier

We ontvangen je reactie op deze vacature graag via het sollicitatieformulier.
Daarbij vragen we je in je brief om naast je motivatie voor deze functie, ook antwoord te geven op de volgende 2 vragen:
1. Kun je aan de hand van een voorbeeld aangeven hoe jij ervoor zorgt dat jouw medewerkers vitaal zijn en blijven? 
2. Schets een voorbeeld van een situatie waarin je de verbinding van jouw team met stakeholders en/of de uitvoering moest versterken. Hoe heb je dit aangepakt en met welk resultaat?
 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling


De directie Directe Belastingen en Toeslagen valt onder het Directoraat Generaal Fiscale Zaken en houdt  zich onder meer bezig met beleid en regelgeving met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting, toeslagen, de vennootschaps- en dividendbelasting, het formele belastingrecht en het invorderingsrecht. Onze directie bestaat uit vier afdelingen: Winst, Arbeid &Vermogen, Fiscale Rechtsbeginselen & Invordering en Toeslagen. De directie is coördinerend opdrachtgever voor het DG Toeslagen. De directie is betrokken bij het gehele traject van inhoudelijke beleidsvorming tot de uiteindelijke vertaling van het beleid in concrete regelgeving. De directie spant zich in om beleid en wetgeving van hoge kwaliteit op te stellen. De cultuur is open: collega's en leidinggevenden zijn makkelijk benaderbaar. De directie streeft diversiteit na. Nieuwe medewerkers, vanuit allerlei achtergronden, voelen zich snel thuis binnen onze directie. Het werk is inhoudelijk en uitdagend, dat maakt het ook erg leuk en interessant. Ontwikkelingen gaan snel. Geen dag is hetzelfde. De werkdruk is hoog en er wordt veel van je verwacht, maar we werken intensief samen en helpen elkaar waar nodig. In deze dynamische werkomgeving is er duidelijk oog voor het welbevinden en de ontwikkeling van medewerkers. We zoeken actief verbinding met zowel de Belastingdienst als uitvoerder, als met andere partijen voor wie de wetgeving van belang is.
De afdeling Fiscale Rechtsbeginselen en Invordering is een hecht team van circa 17 medewerkers en is verantwoordelijk voor beleid en regelgeving op het terrein van het formele recht en de invordering. 
 

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland. 
Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
 

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marjolein Boterman, directeur Directe Belastingen en Toeslagen

06-12781659

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Otto Figge MD consultant

0611802567

Solliciteren?

Ministerie van Financiën nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 17
 • Reageren voor 15 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

afdelingshoofd Heffing

directoraat-generaal Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 26 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon