• Utrecht  -  route
  • Universitair Master
  • 38 uur
  • schaal 14
    €6.537 - €8.795 (bruto)
  • ICT
  • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 10 dagen
  • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 490450, Plaatsingsdatum: 3 juli 2024

Hoofd InformatieBeheer
Als afdelingshoofd geef jij leiding aan de afdeling InformatieBeheer (IB) die de cruciale informatie van Defensie beheert, zodat het kan worden gedeeld, hergebruikt en opgevraagd. Informatie biedt de context van het verleden en kan ondersteunend zijn aan besluitvorming en bewustwording.

Waarom juist InformatieBeheer?
Wanneer het echt belangrijk wordt tijdens een missie of bij een groot project is het essentieel om relevante informatie vast te leggen. Want de ervaring leert dat over die momenten vrijwel zeker vragen gesteld gaan worden. Door bijvoorbeeld Defensie-collega's, onderzoeksjournalisten of Kamerleden. Het is heel vervelend als die vragen niet of slechts deels beantwoord kunnen worden doordat onderliggende informatie niet beschikbaar is. Gelukkig ondersteunt InformatieBeheer, met zo'n 250 collega's, de defensieonderdelen in goed informatiegebruik en -beheer. Denk hierbij aan de uitwisseling, registratie, archivering en vernietiging van informatie. Ook het onderzoeken van informatie, advies over het beheer en het bewaren van informatie valt hieronder. Alles met het doel om relevante informatie op de juiste plek en op de juiste manier op te slaan, om het toegankelijk te maken zodat men er makkelijk toegang tot kan krijgen om vragen over het verleden te beantwoorden en keuzes voor de toekomst te kunnen maken.

Wat verwachten we van het hoofd InformatieBeheer?
We werken in een tijd waar data- en informatiesturing en 'digital first' steeds belangrijker worden. Hoe past InformatieBeheer in die digitale wereld? Hoe zorg je ervoor dat IB mee gaat in die veranderingen, terwijl andere processen hetzelfde blijven? En wat is nodig om de relevantie van een goede informatiehuishouding op de agenda te krijgen en te houden? Die uitdagingen hoef je niet alleen aan te gaan, maar samen met het managementteam van 5 sectiehoofden (Dynamisch InformatieBeheer, Semi-statisch InformatieBeheer, Bedrijfsbureau, Publicatie- & Documentatiebeheer en Advies, Instrumenten & Functioneel beheer). Je zet de koers uit voor IB en met het MT geef je daar uitvoering aan. Er zijn recente wisselingen geweest in het MT, waardoor je de mogelijkheid hebt om het team verder te vormen en met elkaar invulling te geven aan de strategie. Je stuurt het MT aan op het behalen resultaten, de kwaliteit van de bedrijfsvoering en optimalisatie waar mogelijk. Ook ben je eindverantwoordelijk voor alle personeelsprocessen en de werkbeleving op de afdeling. Daarom creëer je een omgeving waarin collega's zich willen, mogen en kunnen ontwikkelen, in jouw MT en in hun teams.

Je draagt bij aan de ontwikkelingen binnen de informatiehuishouding, zodat het vakgebied blijft aansluiten bij de primaire taken van Defensie. Dat doe je zowel intern Defensie, maar ook door bij te dragen aan rijksbrede ontwikkelingen die binnen Defensie kunnen worden toegepast. Daarnaast draag jij bij aan het (strategisch beleid) op het gebied van de informatiehuishouding. Jij onderhoudt het netwerk binnen en buiten de defensieorganisatie en je vertegenwoordigt de afdeling op strategisch niveau, ook in het geval van een crisis binnen het vakgebied. Je bent als afdelingshoofd voorzitter van het overleg met de medezeggenschap en je maakt deel uit van het managementteam JIVC. Tenslotte vertegenwoordig je de afdeling IB door het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Op strategisch niveau creëer je draagvlak en neem je standpunten in die je ook uitdraagt.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
InformatieBeheer valt onder de vlag van JIVC. JIVC, Joint IV Commando, is dé leverancier van I(C)T-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. JIVC is onderdeel van het Commando Materieel en IT (COMMIT). COMMIT ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Het COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

De functie heeft de Kromhoutkazerne in Utrecht als standplaats. De collega's van IB zijn werkzaam op verschillende locaties, namelijk Den Helder, Breda, Rijswijk en Den Haag. We verwachten dat je daar met enige regelmaat bent.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon