Hoofd informatiemanagement bij het KPU bedrijf

 • Soesterberg  -  route
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 31 juli 2024 Nog 12 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 569895, Plaatsingsdatum: 4 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Hoofd Informatiemanagement bij het KPU-bedrijf

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij ervoor zorgen dat het defensie informatiemanagement-beleid aansluit op de bedrijfsvoering van het KPU-bedrijf? Denk jij in kansen en mogelijkheden als gaat om het de organisatie weerbaarder en effectiever te maken? Lees verder hoe jij het verschil voor het KPU-bedrijf maakt.

Als Hoofd Informatiemanagement heb je een helikopterview op de informatiehuishouding van het KPU-bedrijf. Met jouw afdeling bouw je mee aan een integraal bedrijfsvoering die een nauw aansluit met het informatiemanagement-beleid van de defensieorganisatie.

Wat ga je doen?
Als Hoofd van Bureau Informatiemanagement ben je verantwoordelijk voor meerdere opgaves binnen het taakveld informatiemanagement van het KPU-bedrijf. Het Bureau Informatiemanagement valt onder de Stafsectie Bedrijfsondersteuning (BOST) van het KPU-bedrijf. Je valt hierarchisch onder het Hoofd BOST en jouw directe team bestaat uit twee functioneel beheerders. De Stafsectie bestaat verder uit een bureau Bedrijfsvoering, een bureau Interne en Logistieke Diensten, een bureau Informatiebeheer, een bureau Management Accounting en enkele andere functies. De sectie geeft met circa 28 VTE gevraagd en ongevraagd advies aan de Commandant KPU-bedrijf en het managementteam (MT) op het gebied van (bedrijfs)beleid, beleidsvorming, beleidsimplementatie en -evaluatie en verantwoordingsinformatie.

Je takenpakket is vrij breed en erg gevarieerd en in hoofdlijnen vallen de volgende taken evenals verantwoordelijkheden onder jouw aandachtsgebied:

 • correcte en accurate vertaling van het informatiebeleid en de informatieplanning (op Defensie-, COMMIT- en DWS&B-niveau) op tactisch en operationeel niveau voor het KPU-Bedrijf;
 • ondersteuning bieden aan het MT bij het realiseren van een doel- en taakstelling afgestemde inrichting van de organisatie, daarbij ben je verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van het integraal informatiemanagment-beleid;
 • doorvoeren van verbetervoorstellen en maatregelen, inventariseren en analyseren van knelpunten in processen, opdrachten en behoeftes op het gebied van informatiemananagement;
 • je bent medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van de middel- en langetermijn planning van de informatievoorziening op basis van de Defensie-brede SAP uitrol. Jouw team heeft een actieve rol als het gaat om beheren en uitvoeren van de planning in samenwerking met de PMM- (Proces Model Management-)organisatie en treedt namens het KPU bedrijf op als PMM-manager.

Het Bureau Informatiemanagement is een pas opgezet bureau dat in oprichting is en dient nog gevormd en ingericht te worden. Je zal in de beginperiode fungeren als “meewerkend voorman/-vrouw” en je investeert in het opbouwen, neerzetten van het bureau evenals de positionering ervan en in teamontwikkeling. Je hebt hierbij regelmatig contact met de overige bureau’s binnen BOST.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken

De functie wordt uitgevoerd het KPU-bedrijf in Soesterberg.

De doelstelling van het KPU-bedrijf is binnen COMMIT, hét kennis- en materieellogistiek centrum en de onmisbare partner voor Defensie te zijn en te voorzien in, het in standhouden van, de verbetering van en afstoting van alle kleding- en persoonsgebonden uitrusting van het toegewezen assortiment. Gebaseerd op kennis van het operationeel optreden, kennis van de kleding- en persoonsgebonden uitrusting en haar specifieke vakkennis draagt het KPU-bedrijf bij aan de materiële beschikbaarheid en instandhouding van deze kleding- en persoonsgebonden uitrusting gedurende de gehele levenscyclus en onder alle operationele omstandigheden. #LI-NC1

Naast hard werken is er binnen het KPU-bedrijf ook altijd ruimte voor samenhorigheid op initiatief van de medewerkers, maar ook vanuit het KPU-bedrijf. Zo worden er borrels, sportmomenten, wintersporten en barbecues georganiseerd. Even binnenkijken bij het KPU-bedrijf? Bekijk dan onze bedrijfsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=81r0tZBjUP4

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Over Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon