Hoofd Opsporing

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 26 augustus Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-126
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave

Ben je op zoek naar een uitdagende functie waarbij je bijdraagt aan het opsporen van arbeidsuitbuiting en diverse vormen van fraude en een bijdrage levert aan een eerlijk, veilig en gezond Nederland?

Speel jij graag een leidende rol in de ontwikkeling van de kwaliteit van onze Bijzondere Opsporingsdienst en de ontwikkeling van onze medewerkers?
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie zit midden in een ontwikkeling om haar prestaties op tactisch, financieel en digitaal rechercheren te optimaliseren. Momenteel vindt een reorganisatie plaats waardoor ook met nieuwe functies aan deze ontwikkeling tegemoet gekomen wordt.

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie werkt ook steeds vaker en nauwer samen met de toezichtprogramma’s van de Inspectie, altijd gericht op maximalisering van het maatschappelijk effect van de gekozen interventies. Als afdelingshoofd ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en de kwaliteit van de onderzoeken, het begeleiden en coachen van de teamleiders en opsporingscoördinatoren, het aansturen van je afdeling, het ontwikkelen van de medewerkers en de werkprocessen en het beheren van de netwerken. Je stuurt je afdeling aan en bent daarbij gericht op de samenhang van onderzoeken, processen en activiteiten. Je neemt deel aan de overleggen met het OM over prioriteiten en planning van de onderzoeken. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de aansturing op bedrijfsvoeringaspecten en daarbij zorg je voor een efficiënte inzet van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (voortgangs)bewaking en monitoring. Je vertegenwoordigt de inspectie op tactisch en strategisch niveau en neemt deel aan diverse netwerken, zoals het Platform Bijzondere Opsporingsdiensten en onderhoudt in- en externe contacten. Je weet de ambtelijke bestuurders en politieke top richtinggevend te adviseren. Bijzondere aandacht vraagt de kwalitatieve ontwikkeling van de Opsporingsdienst en een mogelijke uitbreiding van capaciteit. Werken aan een professionele, mensgerichte en op samenwerking gerichte cultuur is een prioriteit. Werken aan leiderschap en vakmanschap past hier bij. Dit alles doe je met het MT van de opsporingsdienst als thuisbasis. In dit MT werken we collegiaal samen, vervangen we elkaar en verdelen we overstijgende portefeuilles.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.
We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.
Directie/afdelingsinformatie
De Nederlands Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zij werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zet zij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. En geven die door aan onze Minister en beleidsambtenaren. Binnen de NLA wordt in programma’s en projecten gewerkt.
We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen.

De Opsporingsdienst van de NLA voert onder het gezag van het Functioneel Parket onder andere onderzoeken uit op het gebied van werk en inkomen, subsidiefraude, arbeidsuitbuiting en in opdracht van VWS spoort de Opsporingsdienst zorgfraude op. Dat doet de Opsporingsdienst na een aanstaande reorganisatie met drie operationele afdelingen 1. Afdeling Zorgfraude in Utrecht, 2. Afdeling Arbeidsuitbuiting in Utrecht, 3. Afdeling Werk en Inkomen in Den Haag, Arnhem, Eindhoven en Amsterdam. De afdelingen Intel en Opsporingsondersteuning zijn gehuisvest in Den Haag en voert overkoepelende taken uit. Je krijgt verantwoordelijkheid voor één van deze afdelingen en gezamenlijke MT-verantwoordelijkheid voor de gehele Opsporingsdienst.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bert van Hoorn (op vakantie 6/8 t/m 4/9)

06-13700077

Rits de Boer (alleen 8/8 t/m 4/9)

06-18306492

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Burggraaf, MD-Consultant Bureau ABD (op vakantie 1/8-5/8)

06-15035708

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager afdeling Omgevingskennis en Responsiviteit

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Facilitymanagement

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Manager Patiënt en Zorgordening met optie van plaatsvervangend directeur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 10 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon