• Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 22 april Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 1144398
 • Plaatsingsdatum 2 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Samen met de Algemeen Programmamanager geef ik leiding aan een dynamisch en maatschappelijk relevant veranderprogramma binnen de Directie Informatievoorziening (dIV). Ik ben in staat het veranderprogramma op overtuigende wijze te vertegenwoordigen en aan te sturen, weet draagvlak te creëren en ga hierbij resultaatgericht te werk.” Staat hier straks jouw naam als ons nieuwe Hoofd Programmabureau voor het Veranderprogramma IV Werkt?

De directie Informatievoorziening (dIV) heeft als doel om de Belastingdienst optimaal te ondersteunen bij de massale heffings- en inningsprocessen. Dat doen we met oog voor continuïteit in een stabiele omgeving, nu en in de toekomst. Bij (alle) processen leveren we daarvoor IV-functionaliteit. We werken in ketens samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In het eigen datacenter ontwikkelen, onderhouden en beheren we op dit moment zelf het merendeel van de applicaties. Ook werken we volop aan modernisering van het IV-landschap. We maken daarbij deels gebruik van de intern aanwezige expertise, deels trekken we oplossingen en vakkennis aan uit de markt. Zo streven we er als IV-organisatie naar om een transparante, wendbare en voorspelbare organisatie te zijn voor burgers en bedrijven. En voor de directies van de Belastingdienst.

Omdat de vragen en eisen vanuit de politiek, burgers en bedrijven vaak én snel veranderen, vragen ook de Belastingdienst, Douane en Toeslagen steeds meer van dIV. En dan zijn er onze eigen ambities die ook verder reiken. We willen niet alleen het tempo van de veranderende vragen bijbenen, maar ook onze deadlines altijd halen en kunnen voorspellen hoeveel tijd nieuwe projecten kosten. Onder effectieve leiding en stapsgewijs zorgt het Veranderprogramma IV Werkt! voor een versnelde transformatie naar een meer resultaatgerichte en slagvaardige IV-organisatie. Waar verandering in het DNA zit en de basis op orde is. De verandering wordt georganiseerd door vijf verandertafels: Bedrijfsvoering, Technologie, Uitvoering, Cultuur, en Organisatie en Personeel. Elke tafel heeft eigen ambities. Gezamenlijk dragen ze bij aan het realiseren van de programmadoelstelling. De regietafel stuurt de verandertafels aan met ondersteuning van de algemeen programmanager. En van het Programmabureau, dat de koersvastheid en samenhang van de veranderinitiatieven bewaakt.

In de functie van hoofd Programmabureau stuur je samen met de algemeen programmamanager het programma aan. Je organiseert en coördineert:

 • de reguliere afstemming met de algemeen programmamanager, de regietafel en de verandertafels;
 • de bewaking van de kwaliteit, samenhang, afhankelijkheden, prioriteit en inhoudelijke scoping van de diverse verbeterinitiatieven;
 • de bewaking van in- en externe ontwikkelingen die impact hebben op het veranderprogramma.

Als hoofd geef je leiding aan het Programmabureau bij de uitvoering van het dagelijks programmamanagement. Denk aan programmaplanning en -prioritering. Maar ook aan het bewaken van de strategie, voortgang, risico's en issues, en het resource- en budgetmanagement. En het bewaken van de effecten en haalbaarheid van de programmadoelstellingen. Het is jouw taak om de verschillende veranderthema's te faciliteren, verbinden en bij te staan. Daarbij maak je gebruik van je coachende vaardigheden. Ook adviseer je medewerkers op het gebied van best practices voor project en programmamanagement.

Voor deze functie geldt standplaats Utrecht, maar je zult regelmatig moeten reizen, vooral tussen Den Haag, Utrecht en Apeldoorn. Daarnaast is mobiel werken een vanzelfsprekendheid.Word jij de nieuwe collega voor het Programmabureau? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Irma Volkers.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt kennis van transformatieprocessen en hier aantoonbaar persoonlijk leiderschap in getoond.
 • Je hebt kennis van MSP, PRINCE2 of andere projectmanagementmethoden, en je hebt P3O of een andere PMO-opleiding gevolgd.
 • Je hebt affiniteit met Management of Risk (M_o_R).
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met Obeya.

Jouw competenties?

 • aansturen organisatie
 • bestuurssensitiviteit
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid
 • motiveren

Herken jij jezelf ook hierin?

Je kunt pieken onder tijdsdruk en tegelijkertijd de rust bewaren. Ook heb je een vlotte pen, kun je helder communiceren en op een makkelijke manier organisatieconcepten bespreekbaar maken. Jouw toverwoord: versimpelen. Uitgebreide informatie weet je altijd terug te brengen tot de essentie. Je (her)kent prioriteiten en hebt een goed gevoel voor gedrag en emoties van anderen. Zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau ben je een plezierige en inhoudelijke gesprekspartner. Je neemt een onafhankelijke positie in en kunt zo nodig anderen mobiliseren. Daarbij houd je altijd rekening met onze beleidskaders, en in toenemende mate ook met interdepartementale kaders. Door de uiteenlopende samenwerkingen bouw je makkelijk een breed netwerk op. En je maakt gebruik van je kwaliteit om te leren van wat je meemaakt en te gebruiken wat je geleerd hebt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden


We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 15 april en op 29 april vinden de selectiegesprekken plaats.
Het assessment voor deze functie wordt uitgevoerd op 23 april of op 7 mei.
Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (IV) wil de gehele Belastingdienst optimaal te ondersteunen. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. En om die doelstelling te realiseren, wordt het IV-landschap voortdurend vernieuwd en gemoderniseerd. Net als dat om de complexiteit van dat IV-landschap te verminderen continu wordt gezocht naar standaardtoepassingen.
IV werkt hiervoor agile, multidisciplinaire en ketengericht nauw samen met de business op basis van functionele gelijkwaardigheid. In onderling overleg wordt de prioriteitstelling vastgesteld, waarbij de eindverantwoordelijkheid steeds meer verschuift richting de business.

IV bestaat uit vier onderdelen:

Integratie Business Services (IBS) dat IV-voorzieningen realiseert die aansluiten op de ketens in het primair proces.
Standaard Transactie Services (STS) dat (op basis van bouwblokken) generieke deelproducten en (on)bemande ontwikkelstraten en technische tooling realiseert.
Generieke Business Services (GBS) dat generieke eindvoorzieningen realiseert voor burgers, bedrijven én de eigen medewerkers op het gebied van interactie, data- en kantoorvoorzieningen.
Datacenter Services (DCS) dat de generieke delen van de infrastructuur realiseert en exploiteert en werkplekken, mobiele devices en de daarbij behorende servicedesk levert en onderhoudt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Irma Volkers, Afdelingshoofd

06-18604901

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marijke Vonk, Adviseur Werving & Selectie

06-11796446

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Medewerker Programmabureau

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Medewerker Programmabureau

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Java specialist

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon