Hoofd projectafdeling industriebeleid DMLVD

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.408 - €8.536
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 31 maart Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer 512072
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Taken en verantwoordelijkheden

Hoofd projectafdeling is belast met:

 • Het met inachtneming van de aanwijzingen van de directeur DMLVD geven van leiding aan de projectafdeling Industriebeleid.
 • De inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van het besluitvormingsproces (door de Bestuursraad en bewindspersonen) inclusief het creëren van intern en extern draagvlak.
 • Het ontwikkelen van de lange lijnen op het terrein van industriebeleid.
 • De coördinatie van grootschalige publiek-private samenwerkingsprojecten, zoals onderhoudsecosystemen en internationale materieelsamenwerkingsprojecten.
 • Het richtinggevend vertalen van de Defensie Industrie Strategie in concrete projecten en resultaten.

Wat vraagt dit van u:

 • Een afgeronde academische opleiding en bij voorkeur ervaring met publiek-private of industriële samenwerking.
 • Hoge mate van politieke- en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Goede kennis van het materieelbeleid en de uitvoerende materieelprocessen van Defensie.
 • Kennis en inzicht in maatschappelijke vraagstukken in de omgeving van Defensie met een focus op de industriële aspecten.
 • Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van industriebeleid.
 • Vaardigheid in het bouwen en onderhouden van een netwerk, het vertegenwoordigen en onderhandelen in een (inter)departementale context en het overbruggen van belangentegenstellingen.

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €6.408 Max. €8.536 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. De functie betreft een vertrouwensfunctie. Een veiligheidsonderzoek door de MIVD maakt deel uit van de procedure.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: "Beschermen wat ons dierbaar is." Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega's die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

U dient er rekening mee te houden dat de sollicitatiegesprekken in de eerste helft van april 2023 plaatsvinden in Den Haag.

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Materieel Leefomgeving Vastgoed en Duurzaamheid (DMLVD)

De Directie Materieel, Leefomgeving, Vastgoed & Duurzaamheid is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van beleid op de beleidsterreinen materieel, leefomgeving/ruimtelijke ordening, vastgoed en duurzaamheid, als integraal onderdeel van de besturing en bedrijfsvoering van Defensie.

De projectafdeling Industriebeleid is belast met de ontwikkeling van het beleid dat richtinggevend is op het terrein van samenwerking met de defensie industrie en internationale materieelsamenwerking. De projectafdeling is verantwoordelijk voor het richtinggevend beïnvloeden van ambtelijke, politieke en maatschappelijke bestuurders en geledingen, het in beweging brengen van beleidsvelden en daarbij betrokken spelers op politiek, maatschappelijk, bestuurlijk en (inter)nationaal niveau op het terrein van industriebeleid en het inspelen op (inter)nationale politiek-, bestuurlijke, maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken. De projectafdeling Industriebeleid coördineert de beleidsmatige defensie-inbreng in interne- en externe beleidstukken en in interdepartementale en interbestuurlijke overlegfora.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie

"Wij zijn Defensie. Onmisbaar in een wereld vol onrust. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie."

Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming en verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij (rechts)ordehandhaving, rampenbestrijding, crisisbeheersing en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.
De Bestuursstaf geeft hier namens de minister sturing aan door het formuleren van het defensiebeleid, het toewijzen van middelen aan de defensieonderdelen, het toezicht houden op de besteding daarvan en het opstellen van kaders voor de defensie brede bedrijfsvoering.
De Bestuursstaf vervult met het proces van besturen tevens de scharnierfunctie tussen de minister en staatssecretaris enerzijds en de rest van de defensieorganisatie anderzijds. Binnen de Bestuursstaf valt het Hoofd Projectafdeling Industriebeleid onder de Directeur Materieel Leefomgeving Vastgoed en Duurzaamheid (DMLVD), een van de directeuren van het Directoraat-Generaal Beleid.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialistisch Adviseur Inkoper

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Word Coördinerend Beleidsadviseur EU bij de Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Behoeftebepaler Munitie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon