Hoofd Sectie Plan & Business IT Alignment

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.427 - €6.792
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 13 oktober Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 533447
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Wat ga je doen?

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is dé professionele IT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen ondersteunt bij het uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs.

Voor de keten COC2 en I&V binnen het JIVC zijn wij op zoek naar een Hoofd Sectie Plan & Business IT Alignment (BITA).

Hiërarchisch leidinggeven (aan de eenheid en medewerkers, door):

 • Het plannen van mensen en middelen, het effectief leiding geven, efficiënt inzetten van mensen en middelen op basis van toegekende budgetten en nauwgezet volgen van de voortgang;
 • Het op tijdige en juiste wijze toepassen van personeelsinstrumenten (start-, functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.; ontwikkeling, opleiding enloopbaanpersoneel);
 • Het ondersteunen en aansturen van medewerkers op adequate wijze;
 • Het voeren gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie;

2. Toezien op de kwaliteit en kwantiteit van (bedrijfs-)processen van de eenheid, door:

 • Het behalen van afgesproken resultaten opleveren van, (beleids)producten en processen vorm geven en implementeren;
 • Het zorgdragen voor het bewaken van de kwaliteit van toegeleverde producten en diensten en het zo nodig nemen van acties tot verbetering van de kwaliteit;
 • Het ontwikkelen, innoveren en verbetermogelijkheden analyseren en vertalen naar vakgebied en nieuwe (beleids)producten en processen;
 • Het opstellen van meerjarenplannen, implementatieplannen, richtlijnen en procedures;
 • Het afstemmen (inhoudelijk en procesmatig) op interne en externe omgeving;
 • Het begeleiden van veranderingen, implementeren en evalueren.

3. Het zorg dragen voor afstemmen aan hogere planvormen zoals het innovatieplan, het informatieplan, het beleidsplan, het bedrijfsplan en de roadmaps.

 • Regie houden over en het sturen van analyses van informatievoorzieningsbehoeften en technische ontwikkelingen; het beoordelen van de geboden BV en IV oplossingen aan de huidige en toekomstige ontwikkelingen.
 • Het ontwikkelen , innoveren en verbetermogelijkheden analyseren en vertalen naar vakgebied en nieuwe (beleids) producten en processen.

4. Is belast met de totstandkoming van het activiteitenplan voor de sectie als integraal onderdeel van het totale activiteitenplan van de afdeling door:

 • Het analyseren van de complete orderportefeuille (BV en IT);
 • Het ramen van het capaciteitsbeslag t.b.v. Projecten en Beheer;
 • Impactanalyses uitvoeren van nieuwe projecten, deelname aan (internationale) werkgroepen, adviezen t.b.v. systemen in exploitatie);
 • Het toebedelen van activiteiten aan personeel op basis van o.a. prioriteit, risico, complexiteit, capaciteit en noodzakelijke kennis en beschikbare financiële middelen;.
 • Het stellen van interne beleidskaders t.a.v. de activiteiten advies, voortbrenging en integratie;
 • Het stellen van interne beleidskaders t.a.v. de activiteiten ontwerp en innovatie;

5. Participeert in het management team van de afdeling door:

 • Het, vanuit een integrale benadering van het aandachtsgebied van de sectie, participeren in het managementteam van de afdeling;
 • Het bijdragen aan de ontwikkeling en formulering van het integrale beleid van de afdeling en het ter zake adviseren van het hoofd van de afdeling;
 • Het mede zorg dragen voor realisatie van het beleid van de afdeling;
 • Het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van de afdeling;
 • Het optreden als resultaatverantwoordelijke voor afdeling- , JIVC- en defensiebrede programma's aangaande de primaire doelstellingen van de afdeling;
 • Het zo nodig optreden als plaatsvervanger van de afdeling

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De keten COC2 en I&V is dé defensieleverancier van complete systemen en applicaties voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Inlichtingenorganisaties. Op basis van diepgaande kennis van zowel de IT als de bedrijfsvoering van onze operationele partners, worden eisen en wensen vertaald via concrete specificaties naar meer en vooral betere informatievoorziening. Dit geschiedt hetzij door eigen softwareontwikkeling dan wel door een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De keten is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen en applicaties. De keten levert tevens (ook on site) support op de door de keten geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De keten bevindt zich in een reorganisatie die zich richt op groei. Deze verandering brengt een grote dynamiek met zich mee en vereist nog meer wendbaarheid, creativiteit en ondernemerschap. Bij de inrichting loopt de keten voorop met geïntegreerde teams die met mandaat en continue samenwerking met de operationele partners op een wendbare en kort cyclische wijze samen de beste IT tot stand brengt. Hierbij overstijgt de samenwerking per definitie de grenzen van de eigen afdeling. Dit doen wij met veel enthousiasme, lef en doorzettingsvermogen.

Hoewel wij werken in een zeer veeleisende omgeving, zijn wij trots op hetgeen we de afgelopen jaren hebben bereikt. Het geeft vertrouwen voor de toekomst.

Meer over Defensie Materieel Organisatie (DMO)

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kolonel Jacques Velzeboer, Hoofd Afd COC2 & I&V

06-10968414

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Niels van de Ven, P&O Adviseur

06-23075387

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Beheerder ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Oirschot
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Unit Manager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon