Hoofd Staf Expertise Centrum binnen JIVC

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.475 - €7.073
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 februari Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 491671
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2024
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Hoofd Staf Expertise Centrum binnen JIVC

Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Onze missie luidt: JIVC levert de beste IT voor de Krijgsmacht. Wereldwijd, 24/7. Met als visie: Wij werken toe naar één integraal IT-landschap om Informatie Gestuurd Optreden voor de krijgsmacht mogelijk te maken.

Daarbij als Taak: JIVC levert 7x24 uur, wereldwijd, moderne en betrouwbare IT en informatiebeheer. We beheren en vernieuwen de IT. Dit doen wij voor de Operationele Commando’s en alle ondersteunende onderdelen van Defensie. Wij zijn robuust, wendbaar en digitaal weerbaar. Dankzij ons kan Defensie datagedreven en interoperabel werken

De sectie Staf van het Expertise Centrum (EC) vervult een cruciale rol in het waarborgen van soepele bedrijfsprocessen en het bevorderen van continue verbeteringen binnen de organisatie. Naast het verlenen van ondersteunende producten en diensten, concentreert de Staf zich op het optimaliseren van processen voor alle vormen van ondersteuning. Deze inspanningen worden niet alleen gericht op de verschillende secties binnen het Expertise Centrum, maar ook gevraagd en ongevraagd gedeeld met het management van het EC.

Daarnaast is een belangrijke taak van Hoofd Staf EC is het coördineren, ondersteunen en communiceren over de allocatie van resources die het EC levert aan andere afdelingen binnen het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Hierbij staat het streven naar effectieve inzet van middelen en een optimale ondersteuning voorop.

In de komende jaren staat de sectie Staf van het EC voor een uitbreiding, waarbij taken vanuit het bedrijfsbureau worden overgedragen. Het hoofd van de Staf speelt hierbij een leidende rol. Zij zullen deze overgang begeleiden, implementeren en faciliteren met behulp van een goed onderbouw plan, heldere visie en benodigde resources.

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de aansturing en hiërarchische leiding van de Sectie Staf (15 – 20 medewerkers);
 • Je draagt een heldere visie en strategie van de Staf uit naar de organisatie en het team;
 • Je vertaalt deze visie en strategie naar werkbare doelstellingen, diensten en instrumentaria voor de Staf van het Expertise Centrum;
 • Je draagt zorg voor het leveren van algehele ondersteuning van het Hoofd EC;
 • Je borgt de werkzaamheden en de kwaliteit hiervan, welke voortkomen uit de overgang van het bedrijfsbureau, waardoor de groep van klanten op een aantal gebieden zal uitbreiden van het Expertise Centrum naar het gehele JIVC;
 • Je draagt zorg voor alle managementinformatie richting jouw collega managementleden van het Expertise Centrum;
 • Je bewaakt en borgt de financiën op het gebied van personele budgetten en budgetten van de flexibele schil. Ook heb je een adviserende en signalerende rol hieromtrent richting het afdelingshoofd;
 • Je zorgt voor een sterk eigen netwerk binnen het JIVC;
 • Je bent eigenaar en facilitator van het gehele onboardingsproces van (nieuwe) JIVC medewerkers;
 • Je brengt relevante kennis en vaardigheden als leidinggevende in het MT EC;
 • Als lid van het MT EC lever je een extra bijdrage aan de ontwikkeling van het MT door onder andere het EC afdelingsplan mede op te stellen.

Wat vragen we?

 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als leidinggevende;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het initiëren, uitrollen en faciliteren van ondersteunende producten en diensten op grote schaal.
 • Je hebt ervaring met het pitchen en uitrollen van innovatieve en creatieve producten, diensten en/of evenementen binnen een zeer grote doelgroep.
 • Je bent een aanpakker en schroomt niet om bij te springen in de uitvoerende rol bij grote projecten, indien nodig.
 • Je bent een netwerker, investeert hier veel energie en tijd in en zet jouw netwerk effectief in
 • Je bent resultaatgericht, straalt energie uit en weet anderen te enthousiasmeren;
 • Je bent minstens 32 uur per week beschikbaar.

Kennis/opleidingseisen:
Je hebt een WO diploma, bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde of bedrijfsinformatica.

Competenties:

 • Analytisch vermogen;
 • Communicatie;
 • Beinvloeden;
 • Resultaatgericht;
 • Organisatie sensitiviteit.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur. Je inschaling wordt gebaseerd op je werkervaring en opleidingsachtergrond.

 • Maand­salaris Min €5.475 Max. €7.073 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast
 • Maximaal aantal uren per week 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

 • De selectiegesprekken zullen vooralsnog zowel voor als na het sluiten van de vacature plaatsvinden. Het zou kunnen dat gesprekken met externe kandidaten later of niet gepland worden aangezien de interne selectieronde eerst gehouden gaat worden.
 • Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.
 • Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken deel uit van de selectieprocedure.
 • Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je afkomstig zijn uit een land uit de Europese Economische Ruimte. Mocht dit niet het geval zijn dan beschik je over een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA).

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en kunnen, het beste kunnen uitvoeren wanneer ons personeel een afspiegeling is van de maatschappij. Wij nodigen je daarom graag uit om te solliciteren op deze functie!

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Expertise Centrum, organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van het Defensie Commando Materieel en IT( COMMIT).

Expertise Centrum
De afdeling Expertise Centrum (EC) faciliteert alle organisatie-elementen van het JIVC en defensie breed, door het borgen van uniforme methodes en technieken, producten- en dienstenmanagement, hoogwaardig vakmanschap en inzet van schaarse en/of generieke expertises. Onderdeel van het EC is de sectie Staf. De sectie Staf draagt zorg voor alle brede ondersteunende producten en -diensten t.b.v. de secties binnen het EC.

Je standplaats is de Kromhout Kazerne (KHK) in Utrecht.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Competentiemanager

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Security Officer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Demand Project Portfolio Manager binnen IT-Infrastructuur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon