Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Hoofd Verkeerstoren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar, zie bijzonderheden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €5.671
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 29 maart Nog 1 dag
 • Vacaturenummer OM-2681
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. De Verkeerstoren is de gezamenlijke logistieke eenheid van het OM en de rechtbank Den Haag waar de inroostering, planning en appointering van strafzaken op zitting worden bepaald en gevolgd. Hier ga jij als hoofd leiding aan geven. Zo draag je bij aan een veilig en rechtvaardig Nederland.

Je geeft leiding aan de medewerkers van de Verkeerstoren en bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de logistieke activiteiten en de kwaliteit daarvan, zoals planning en appointering van zaken, monitoring van het convenant en het rooster. Jouw zelfstandige positie is er een op het koppelvlak van het OM en de zittende magistratuur. Als hoofd Verkeerstoren vertegenwoordig je de rechtbank en het OM.

Het voorbereiden van een zittingsconvenant waarin zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelstellingen zijn opgenomen behoort tot jouw taken. Ook lever je periodiek managementrapportages met daarin een analyse en forecast ten aanzien van de realisatie van het jaarplan. Doel is het volledig benutten van de zittingscapaciteit en het realiseren van het convenant.

Als hoofd Verkeerstoren stuur je op de verschillende zaaksstromen waardoor adequaat gereageerd kan worden op tijdelijke of onverwachte fluctuaties in het aanbod van strafzaken. Voor afstemming daarover tussen het OM en de rechtbank(en) op operationeel en strategisch niveau zorg je ook. Daarnaast bewaak je de voortgang en kwaliteit van de werkprocessen en zorg je voor het oplossen van ad-hocverstoringen in de roostering en planning. De Verkeerstoren zal voortdurend in ontwikkeling blijven waardoor processen telkens om optimalisatie vragen. Je doet in dat kader voorstellen tot logistieke en organisatorische veranderingen en verbeteringen van het huidige (plannings)proces.

Leiding geef je door te instrueren, coachen en waar nodig te corrigeren. Hierbij word je ondersteund door een operationeel manager en een coördinator. Ook neem je deel aan diverse overleggen binnen de rechtbank en het OM en op landelijk niveau met de andere hoofden Verkeerstoren.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma.
 • Je hebt bij voorkeur een Black Belt Lean Six Sigma.
 • Je hebt cijfermatig inzicht en kunt managementinformatie analyseren en hierover adviseren.
 • Je hebt managementervaring en een stevige inbreng op operationeel, tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau.
 • Je hebt kennis van logistieke en planningsprocessen, bij voorkeur binnen de strafrechtketen.
 • Je bent oplossingsgericht en innovatief, kunt goed samenwerken, en bent proactief, analytisch en organisatiesensitief.
 • Je kunt omgaan met verschillende, soms tegenstrijdige, belangen met oog voor de verschillende culturen binnen de beide organisaties.
 • Je hebt een duidelijk beeld over hoe je een team zo effectief mogelijk inzet om hoogwaardige kwaliteit te leveren.
 • Je leiderschapsstijl kenmerkt zich door transparantie en het creëren van een veilig werkklimaat, waarin de medewerkers optimaal kunnen presteren.
 • Je kunt leidinggeven en medewerkers motiveren.
 • Je weet ontwikkelingen die van invloed zijn op de behandeling van strafzaken te duiden en te vertalen naar oplossingen voor de logistiek van het strafproces.
 • Je kunt objectief en neutraal adviseren aan zowel de bestuurders van het Openbaar Ministerie en de rechtbank Den Haag (zittende magistratuur) als aan de leidinggevenden, ook als dit tot weerstand leidt.
 • Je kracht schuilt in de cijfermatig goed onderbouwde adviezen en kennis van de werkprocessen. Hierbij komt een zekere mate van sociale behendigheid én kennis van de organisaties zeker van pas.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 12 ( € 3.815,55 - € 5671,00) op basis van 36 uur per week.

 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €5.671 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar, zie bijzonderheden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 16,37% van je jaarsalaris en IKB-uren. Met het IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren ook onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor één jaar voor 36 uur per week met een proeftijd van één maand, waarbij bij goed functioneren een vast dienstverband kan volgen.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in week 15.
 • We streven ernaar de organisatie een afspiegeling te laten zijn van de maatschappij, waarin iedereen de tijd en ruimte krijgt zich te ontwikkelen.
 • Ben je een verplichte Van-Werk-Naar-Werk (VWNW)-kandidaat? Geef dit dan duidelijk aan bovenaan je brief én cv. Geef ook aan welke functieschaal je nu hebt. Wij ontvangen graag een bewijsstuk van je VWNW-status, bijvoorbeeld een besluit en de laatste twee verslagen van functioneringsgesprekken. Alleen dan kunnen we je sollicitatie als kandidaat met een VWNW-status in behandeling nemen.
 • Heeft een VWNW-kandidaat gereageerd? Dan vindt eerst het gesprek met de VWNW-kandidaat plaats voordat we verdergaan met de reguliere gesprekken. We vragen je hiermee rekening te houden.
 • Wij vragen je uitsluitend te reageren als je aan alle opleidings- en ervaringseisen voldoet.
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • De vacature staat zowel in- als extern open.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • We vragen je altijd een Verklaring Omtrent het Gedrag te overhandigen bij indiensttreding.
 • Binnen de Rechtspraak weten we heel goed zelf onze kandidaten te bereiken. We reageren daarom ook niet op acquisitie of aanbiedingen van bureaus of tussenpersonen.
 • Vragen over de sollicitatieprocedure kun je stellen via wervingenselectie.rb.denhaag@rechtspraak.nl. Let op: sollicitaties via dit e-mailadres nemen we niet in behandeling.

Solliciteren kan tot en met 28 maart. De gesprekken staan vooralsnog gepland in week 15. Of deze datum door kan gaan weten we nog niet zeker. Door de sluiting van de rechtbanken in Nederland in verband met het coronavirus kan het zijn dat de gespreksdatum op een later moment nog wijzigt. Wanneer je bent geselecteerd, word je over een wijziging van de datum persoonlijk geïnformeerd. Ook kan er besloten worden dat de gesprekken niet op de rechtbank plaatsvinden maar op een andere wijze worden gevoerd, bijvoorbeeld via Skype. We hopen op je begrip in deze ongewone omstandigheden.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Openbaar Ministerie (OM) is een van de belangrijkste partijen bij het afhandelen van strafzaken. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor werken we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Het arrondissementsparket Den Haag levert een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving in de politieregio Den Haag. De circa 380 medewerkers zetten zich met elkaar in voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in de regio. Het parket is toonaangevend en innovatief waar het gaat om het verbeteren van de kwaliteit en snelheid van het strafrechtelijke proces. Onderwerpen die hierbij horen zijn: meer oog voor slachtoffers, snelheid in afhandeling van zaken, ontnemen van crimineel vermogen, daadwerkelijke, snelle en volledige executie, juridisch vakmanschap en een efficiënte proceslogistiek. Het parket biedt medewerkers verantwoordelijkheid en zelfstandigheid in een dynamische juridische omgeving.

Rechtbank Den Haag
Rechtbank Den Haag draagt zorg voor integere, tijdige en effectieve beslechting van geschillen, berechting van strafbare feiten en toezicht op curatoren, bewindvoerders en mentoren van kwetsbare personen en organisaties. De rechtbank behandelt per jaar circa 2.240 meervoudige strafzaken en daarnaast een veelvoud aan enkelvoudige strafzaken. Er werken ongeveer 220 rechters, waarvan circa 80 strafrechters. Zij worden bijgestaan door ruim 700 gerechtsambtenaren (juridisch medewerkers, administratief personeel en medewerkers van de bedrijfsvoering). Ongeveer 150 van hen werken in het cluster strafrecht.

Verkeerstoren
De Verkeerstoren is de gezamenlijke logistieke eenheid van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank Den Haag (zittende magistratuur) waar de inroostering, planning en appointering van strafzaken op zitting worden bepaald en gevolgd. Als hoofd Verkeerstoren werk je zowel voor het arrondissementsparket als de rechtbank Den Haag. In de Verkeerstoren werken zaaksplanners, administratief medewerkers en roosteraars van het OM en de rechtbank. Het team bestaat momenteel uit 27 medewerkers.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen. Onze ruim vijfduizend medewerkers houden zich in alle gevallen bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het OM zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinator executie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel manager interventies

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Maastricht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Interventiejurist

Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon