Hoogleraar data science in military operations

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €6.945 - €9.251
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 28 februari
 • Vacaturenummer 570388
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De leerstoel DSMO omvat onderzoek naar data science en de toepassing daarvan binnen het Defensiedomein in de meest brede zin. Hieronder vallen onder meer het bestuderen van algoritmiek ten behoeve van verschillende Defensiedomeinen, bestudering van data governance alsmede de strategische effectiviteit. Hierbij zal gezocht worden naar aansluiting met nationaal en internationaal onderzoek van zowel academici als practitioners. Er zal specifiek onderzoek worden verricht ter ondersteuning van de MIVD en DCC.

Het onderzoek van de DSMO leerstoelhouder wordt afgestemd binnen de FMW en met de steering committee van het Data Science Center of Excellence. De eerste waarborgt de inbedding in het onderzoeksplan van de FMW en de coördinatie met andere krijgswetenschappelijke focusthema’s. De tweede waarborgt de faculteitsbrede coördinatie op het gebied van data science toepassingen.

De FMW stimuleert sectie-overstijgend onderzoek. In lijn daarmee zal de leerstoel nauw samenwerken, niet alleen met de verschillende relevante secties binnen de capaciteitsgroep Krijgswetenschappen, maar ook met relevante secties en individuen van de capaciteitsgroepen MTW en MBW.

De hoogleraar heeft de supervisie over en draagt bij aan het onderwijs op het gebied van data science for defense & security. Het onderwijs omvat verschillende vakken en colleges, zowel binnen de bachelor Krijgswetenschappen (e.g. methoden en technieken van onderzoek) als de Master Strategic Studies (onderzoeksmethoden en Data and Technology in Intelligence (DATI)).

Ten behoeve van de deze opleidingen alsook faculteitsbreed wordt een bijdrage geleverd aan het begeleiden van scripties, voor zover dit thema’s betreffen die gerelateerd zijn aan de leerstoel.

De leerstoel levert incidenteel bijdragen aan de andere opleidingen van de faculteit Militaire Wetenschappen.
Gekwalificeerde (in principe gepromoveerde) data scientists uit de defensieorganisatie kunnen gastcolleges binnen het onderwijs aan de NLDA verzorgen.

Naast onderwijs binnen de opleidingen van de FMW richt de hoogleraar zich ook op het ontwikkelen en verzorgen van relevante onderwijsmodules binnen defensie. Hierbij valt te denken aan de HDV, de masterclass data science and cyber voor het topmanagement van defensie, de masterclass integrated governance and risk management en de leergang data

 • Een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein/de aandachtsgebieden, toegepaste wiskunde, statistiek, data-analyse, toegepaste informatie, AI en hieraan verwante gebieden essentieel is.
 • Een afgeronde promotie binnen een van deze domeinen.
 • Een uitgebreide publicatielijst in een van deze richtingen, waarbij de relatie met toepassingsgebieden.
 • Beschikken over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Basis Kwalificatie Onderwijs aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.

Ervaringseisen:

 • Ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en het begeleiden van promovendi.
 • Langdurig aantoonbare ervaring als excellent presterende wetenschapper, blijkende uit reeks van publicaties van erkend gehalte, onderzoeks- en onderwijsverslagen.
 • Internationale erkenning onder vakgenoten als expert op het eigen vakgebied.
 • Ruime ervaring met leidinggevende en/of bestuurlijke taken binnen een wetenschappelijke (facultaire of universitaire) onderwijsomgeving.

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.945 Max. €9.251 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden (proeftijd aanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Uw sollicitatiebescheiden worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

Opleiden door middel van onderwijs en vorming is de primaire taak van de NLDA en in dat proces is het van belang om continu aan te sluiten bij nieuwe generaties studenten. De NLDA begeleidt studenten in hun beroepsvorming die onder meer bestaat uit academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van de totale beroepsvorming en draagt bij aan de morele ontwikkeling van officieren. Het vormingsproces maakt de NLDA uniek ten opzichte van civiele onderwijsinstellingen.

De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en de wetenschappelijke masteropleidingen Military Strategic Studies, European Joint Master in Strategic Border Management, Military Technology Processes and Systems en Compliance and Integrity in International Military Trade. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert tevens wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs en ten behoeve van beleidsadvisering. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderwijs en een directeur bedrijfsvoering. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die elk worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent. De verantwoordelijkheid voor de geaccrediteerde opleidingen is conform de Wet op het Hoger- en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) belegd bij de respectievelijke opleidingsbesturen.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.
Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. ir.PJ Oonincx

+31 648627127

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

de heer R.J.M. van Nimwegen

+31 620793297

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Hoogleraar data science in military operations" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "570388" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Universitair hoofddocent supply chain management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon