HR Account Adviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden, OT
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 8 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/BV/2022/753
 • Plaatsingsdatum 24 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Bedrijfsvoering bij de afdeling Human Resources, team Advies een vacature voor de functie van HR Account Adviseur (FGR: Adviseur Bedrijfsvoering S11). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorafgaand aan een vast dienstverband kan een jaarcontract worden aangeboden.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Als HR Account Adviseur help je de directie Strategie en Uitvoeringsadvies (SUA) hun HR beleid op strategisch en tactisch niveau te verbeteren. Je bent de strategische HR-partner van de business.

Wat ga je doen?

“Het HR-vak verandert en innoveert in rap tempo. Met jouw ervaring als senior HR Adviseur ben jij de waardevolle sparringpartner die het management voorziet van adviezen bij alle P&O-gerelateerde vraagstukken. Heb je lef, ben je deskundig en serviceverlenend? Dan is deze baan op je lijf geschreven.”

Op zelfstandige wijze voorzie je het management van advies. Je bent in staat om mee te denken en te adviseren in vraagstukken waar geen “standaardoplossing” voorhanden is. Indien nodig weet je snel te schakelen met collega’s van de meer specialistische afdelingen van HR en de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Jouw brede ervaring in de diverse adviesrollen deel je met je collega’s.

De HR Account Adviseur bij team HR Advies heeft de eerstelijnsadviesrol ten aanzien van de HR-processen die belegd zijn in de lijn (integraal management). De accountadviseurs van het team HR Advies adviseren met name de strategisch manager en de tactisch managers. Binnen de directie SUA waarvoor nu de taken zijn vrijgekomen, hebben de vijf tactisch managers ook de HR-verantwoordelijkheid voor de medewerkers in hun afdeling, er is geen operationeel management. De accountadviseur SUA is dus eigenlijk accountadviseur en HR-adviseur in één. In voorkomende gevallen adviseer je hands-on over verzuim, functioneren, rechtspositie, functiewaardering en alle andere aspecten van het HR vak.

Je hebt regelmatig overleg met de HR-collega’s binnen en buiten het team HR Advies. Met de collega’s van de andere HR-teams lever je een bijdrage in de ontwikkelingen van HR beleid en instrumenten.

Belangrijke HR-thema’s binnen de IND zijn op dit moment hybride werken, verzuim, leiderschap en strategische personeelsplanning. Maar geen dag is hetzelfde bij de IND en je hoeft de kranten maar open te slaan om de hectiek bij de IND te begrijpen.

Herken jij jezelf hierin?

Als HR Account Adviseur weet jij een goede adviesrelatie met de klant op te bouwen en te onderhouden. Voor het MT van een directie ben jij een natuurlijke gesprekspartner die vanuit HR-expertise bijdraagt aan de MT vraagstukken. Kennis en ervaring met adviseren bij organisatieontwikkelingsvraagstukken is zeer gewenst. Tevens ben je in staat om de managers te adviseren over het totale HR werkgebied, op zodanige wijze dat managers in staat zijn hun p-verantwoordelijkheden invulling te geven. Hierbij ben je professioneel betrokken en ga je slagvaardig, doortastend en resultaatgericht te werk. Door jouw opgedane ervaring in de afgelopen vijf jaar, ben je een doener op HR gebied en beschik je over natuurlijke overtuigingskracht en adviesvaardigheden. Je houdt in je adviezen en producten rekening met relevante ontwikkelingen en volgt daarin de externe actualiteit en ontwikkelingen bij andere organisaties. Je bent een goede luisteraar en sterke verbinder en weet de aanwezige expertise en kennis bij de afdeling HR adequaat in te zetten voor jouw adviserende dienstverlening naar managers. Daarnaast ben je in staat om nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen snel eigen te maken en deze te implementeren binnen de organisatie.

Herken jij jezelf in?

 • Je beschikt over hbo/wo werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over minimaal vijf jaar relevante werkervaring;
 • Je beschikt over relevante werkervaring in een politiek gestuurde organisatie;
 • Je bent in staat om nieuwe onderwerpen en ontwikkelingen snel eigen te maken en deze te implementeren binnen de organisatie;
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen.

Competenties

 • Analyseren;
 • Klantgerichtheid;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Plannen en organiseren;
 • Samenwerken;
 • Zelfontwikkeling.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.503 Max. €5.343 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden, OT
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat de IND als concern en de keten als geheel hun taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De directie wil haar klanten (alle IND-collega’s en vele ketenpartners) snel en vakkundig bedienen: met een brede blik op het gebied van HR, financiën, control, Lean, interne audits, huisvesting en facilitaire voorzieningen. Dat betekent dat wij weten wat onze klanten nu maar ook in de toekomst nodig hebben, zodat we duurzame en toekomstbestendige (integrale) adviezen en diensten leveren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat uit de directeur en een aantal MT-leden, die verantwoordelijk zijn voor de onderliggende afdelingen van BV. De directeur en MT-leden worden ondersteund door managementondersteuners. De inhoudelijke ondersteuning van (plaatsvervangend) directeur en de overige MT-leden vindt plaats door directie- en afdelingssecretarissen. De managementondersteuners, de secretarissen en de informatiemanagers vormen de Staf van de directie Bedrijfsvoering.

Afdeling Human Resources

Om een toekomstbestendige organisatie te zijn, moet de IND in staat zijn om haar werkwijze snel aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Dat vraagt om een fundamentele doorontwikkeling van een nieuwe manier van werken (zelforganisatie) met daarop toegesneden leiderschap en medewerkerschap. Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen en voelen voor hun werk, hun ontwikkeling en (verdere) professionalisering. Leiderschap dat steeds minder inhoudelijk en operationeel is, meer dienend en sturend, met meer ruimte voor strategie en verbinding en gericht op het ondersteunen van medewerkers in hun vakmanschap en ontwikkeling.

De afdeling HR bestaat uit de volgende teams:

 • HR Advies;
 • IND Academie;
 • Beleid, Innovatie en Ontwikkeling (BIO) Beleid (BIO–Beleid);
 • Management Informatie en Toegang (MIT);
 • Werving, Selectie en Ondersteuning (WSO);
 • Ambtelijke Ondersteuning Medezeggenschap (AOM).

Het team Advies is verantwoordelijk voor het op een eenduidige wijze toepassen van HR-beleid, HR-instrumenten en HR-processen binnen de verschillende organisatieonderdelen van de IND.

Het team IND Academie houdt zich bezig met de opleidings- en ontwikkelactiviteiten ten behoeve van teams, groepen medewerkers en individuele medewerkers.

In het team BIO-Beleid vindt de vertaalslag plaats van organisatiedoelstellingen naar benodigd HR-beleid en instrumentarium. Bij de ontwikkeling van het beleid en de instrumenten wordt rekening gehouden met de kaders vanuit het Rijk en J&V. Management development is tevens ondergebracht in dit team.

Het team Management Informatie en Toegang houdt zich bezig met HR-data en het gebruik en toepassing hierin uit te bouwen. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het opzetten en professionaliseren van het toegang- beleid binnen de IND.

Het team Werving & Selectie en Ondersteuning is verantwoordelijk voor de werving en selectie van diverse functies (regulier, schaars en bulkwerving) en de ondersteuning in dit proces. Ook zijn ze verantwoordelijk voor het vergroten van de bekendheid van de IND als aantrekkelijke werkgever.

Het team Advies en Ondersteuning Medezeggenschap heeft als taak de ondernemingsraad, de vaste commissies van de OR en de onderdeelcommissies binnen de IND gevraagd en ongevraagd te voorzien van advies en secretarieel en administratief te ondersteunen. Het team valt hiërarchisch onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd van HR.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique van Assen, (Operationeel) Manager Team HR Advies

06 - 52 30 08 27

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senad Selimspahic, Senior Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 91 12

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Corporate Recruiter IT

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8) en Landelijk actief
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Concern Controller

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Integriteitsadviseur

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag (Rijnstraat 8)
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon