HR adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 28 - 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 6 oktober Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 46526
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Jij bent als ervaren HR Adviseur onze sparringpartners voor HRM bij het Opleidingsinstituut (OI) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Vakbekwaam maken en vakbekwaam houden. Dat is waar wij voor staan als OI. Actueel en relevant onderwijs bieden waar deelnemers, leidinggevenden, het werkveld en beleidsmedewerkers blij van worden. Dat doen we voor 17.000 DJI-medewerkers. Ga er maar aan staan! Als HR Adviseur draag jij je steentje bij aan deze maatschappelijk belangrijke uitdaging.  

In jouw rol adviseer je, je klankbord en ondersteunt onze acht leidinggevenden en directeur op alle gebieden van HRM. Zo draag jij bij aan de ontwikkeling van het OI en onze mensen. Je werk is breed en afwisselend. Je bent bezig met in- door en uitstroom, ondersteunt bij de gesprekscyclus en je maakt je hard voor thema’s als duurzame inzetbaarheid en verzuim, werkgeluk, strategische personeelsplanning en leiderschap en talent. Je hebt daarin een trekkersrol. Jouw rapportages en plannen geven je collega’s inzicht om samen verder te komen. De leidinggevenden en directie maar ook de business controller spreek je frequent in overleggen. Je bent aanwezig bij OR-vergaderingen en actief in het arbopreventieteam. Als er HR-thema’s in het MT zijn dan pak jij de lead. Je vindt het dus leuk om op verschillende niveaus te werken en te schakelen in werkzaamheden.  

Dit alles doe je zeker niet alleen: je werkt nauw samen met de HR-ondersteuner van het OI. Jullie starten samen, want beide functies hebben een nieuwe invulling gekregen. Daarnaast werk je veel samen met de HR-expertisecollega’s van het Shared Service Center: hier werken o.a. de re-integratieadviseur, adviseur duurzaamheid, W&S-collega’s, MD-adviseur, loopbaanadviseur en juridische collega’s. Jij bent actief en verbindend in deze samenwerking en onder jouw hoede zorg je ervoor dat de totale HRM-dienstverlening het OI optimaal ondersteunt.

Je bent bij het OI dus echt de ‘personeelschef’; leidinggevenden, directie, OR-leden, expertisecollega’s, jouw ondersteuner en medewerkers van het OI lopen bij jóu langs voor advies, klankborden en ondersteuning. We werken hybride. We zien je graag op kantoor waar we elkaar ontmoeten, verbinden en inspireren en we faciliteren je om thuis te werken. 

Bij het OI vinden we leren en ontwikkelen belangrijk. Samen met de Business Partner van SSC -onder wie je initieel nog valt- en de directeur OI bekijk jij waar jouw talent ligt en maak je afspraken over jou ontwikkel pad. We bieden je graag de mogelijkheid om een opleiding of training te volgen zodat nóg meer kunt bijdragen aan een OI met moderne HRM-visie. 

 • We denken dat je het beste past als je deze rol met senioriteit en persoonlijk leiderschap neerzet. Je hebt dus eerdere ervaring opgedaan als HR-adviseur of een vergelijkbare rol (minimaal hbo werk- en denkniveau). Je hebt goed analytisch vermogen nodig voor de thema’s die spelen in de organisatie en om echt gesprekspartner te zijn. Je hebt ook lef en durf nodig om tegengas te geven waar nodig. Door de nodige ervaring kun jij coachen en begeleiden en weet jij wat er nodig is om HR naar een hoger niveau te tillen bij het OI. We zijn op zoek naar iemand die zich voor wat langere tijd wil committeren aan het OI.
 • We vinden attitude en een gemotiveerde houding belangrijk. Jij bent een voorbeeld in integer gedrag en wil het beste halen uit jezelf; dat geef je ook door aan anderen. Je hebt een prettige samenwerkingsstijl en bent een kei in communiceren. Je bent flexibel en schakelt met prioriteiten en werkzaamheden als de situatie daarom vraagt. 


Dit is jouw kracht

 • Je bent een warme persoonlijkheid;
 • Je denkt in mogelijkheden;
 • Je hebt een moderne visie op HRM en draagt dit met plezier uit.
   
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 36
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Vanaf 1 januari 2024 worden de salarissen met 1,5% verhoogd
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • De functie staat open voor 28-36 uur. Je hebt veel ruimte om je eigen tijden in te delen en je hebt veel vrijheid in je agenda.
 • In eerste instantie val je functie onder het Shared Service Center waarbij het de verwachting is dat je binnen het jaar volledig onder het Opleidingsinstituut valt door keuzes in het organisatorische besturingsmodel.
 • Door inzicht in jouw talenten en je groeipotentieel zien zowel jij als het OI of we een goede match zijn en hebben we een startpunt voor jouw ontwikkeling. 
 • We werven onze nieuwe collega graag zelf. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. Onze expertise is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving, en leidinggeven. We zijn gesprekspartner voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector.

Het doel is het Opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig te maken. De koers is onder andere om meer opleidingen en content digitaal aan te bieden aan onze cursisten en de opleidingen blended uit te voeren. Het ontwikkelen en uitvoeren van de opleidingen voor de DJI-medewerkers doen we grotendeels zelf. Daarnaast kopen we ook veel opleidingen of content in bij meerdere externe partners. We ontsluiten alle opleidingen via ons eigen leermanagementsysteem, dat is gekoppeld aan meerdere interne bronsystemen en externe opleidingsplatformen en daarmee leveranciers.

Ook ontwikkelen we voor het huidige personeel permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol.

We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het nieuwe onderwijs. 

Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentie gerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Afdelingsomschrijving
De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt op de bedrijfsvoering kaders het primaire proces van het opleiden van onze cursisten en de ondersteuning van onze docenten/samenwerkingspartners. We doen dit in samenwerking met 25 collega’s op verschillende gebieden, waaronder huisvesting, Arbo, bhv, functioneel beheer, informatievoorziening, informatieveiligheid, avg, business/financieel control en het servicepunt. We vinden het belangrijk dat het onderwijs ongestoord doorgang kan vinden waarbij sturing, processen en verantwoording doelgericht en doelmatig zijn georganiseerd binnen het Opleidingsinstituut DJI.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw S. Hendriks, business partner HRM

06-25291251

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H. Sissing, corporate recruiter DJI

06-15454158

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Arbo-preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18-24
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager ondersteunende diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator huisvesting en facilitaire diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 17 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon