Hr-adviseur uitgezonden en lokaal personeel

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO bachelor, WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch, Personeel en organisatie, Internationaal
 • Reageren voor 8 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1112
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Modernisering bestaand internationaal personeelsbeleid, ontwikkelen geautomatiseerd hr-systeem, nationaal en internationaal arbeidsrecht, complexe personele vraagstukken; werken als hr-adviseur bij de rijksbrede sharedservice-organisatie 3W (WereldWijdWerken) bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is veel omvattend en verveelt nooit.

Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en de buitenlandse vertegenwoordigingen als ambassades en consulaten werken 5700 medewerkers met veel verschillende nationaliteiten. Zij worden ingedeeld in twee hoofdgroepen: uitgezonden personeel en lokaal personeel. Als hr-adviseur uitgezonden en lokaal personeel bij het cluster Advies van 3W ben jij het aanspreekpunt voor collega’s uit de twee hoofdgroepen die met een complexe vraag zitten op het gebied van internationaal personeelsbeleid. Voor het uitgezonden personeel is de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) van toepassing. Dit is de basis waarop rijkspersoneel wordt uitgezonden naar het buitenland. Ook voor de lokale medewerkers op de ambassades en consulaten is de diversiteit aan vragen in de verschillende landen enorm. Voor hen is de Rechtspositieregeling lokale medewerkers (RLW2020) van toepassing. Je collega’s van de afdelingen 3W Uitgezonden Medewerkers (UM) en 3W Lokale Medewerkers (LM) kunnen veel vragen van medewerkers beantwoorden met de ACRU en RLW2020 als uitgangspunt. Er komen echter vaak genoeg, vanwege allerlei redenen, uitzonderlijke situaties voor waardoor er geen pasklaar antwoord op de plank ligt. Op dat moment wordt aan jou gevraagd om mee te denken. En laat jij nou net die puzzel graag leggen! Met een nieuwsgierige en analytische blik bijt jij je vast in een grote variëteit aan vraagstukken in een internationale context.

Wat deze functie juist zo leuk maakt is dat je te maken hebt met ambassades en consulaten-generaal in 116 landen en regelgeving die daardoor net zo divers is. Alles wat niet past binnen de gemaakte afspraken ga jij uitzoeken, afstemmen en daar draag je een passende oplossing voor aan. Je begeeft je op vaak onbekend terrein waar de regelgeving ophoudt of onduidelijk is, daarom is enige kennis van juridische kaders handig! Maar ook je creativiteit kun je goed kwijt in het bedenken van oplossingen. Alles wat met hardheidsclausules (uitzonderingen), bezwaarschriften etc. te maken heeft komt bij cluster Advies, en dus bij jou, terecht.

Bij 3W hebben we een klantgerichte instelling waarbij we constructief proberen mee te denken in wat mogelijk is. Hoe overtuigend bepaalde aangedragen argumenten kunnen zijn, het blijft belangrijk om continu weer de juiste afweging te maken. Waarbij je ook reflecteert op je eigen handelen. Als dit in een ander geval zo zou gebeuren, zou ik dan op dezelfde manier handelen? Hoewel een casus soms uniek lijkt, is dat vaak niet het geval. Daarbij is het belangrijk om zowel oog voor regelgeving als de mens (menselijke maat) te hebben om zo een juiste afweging te maken. Maar ook nee is een antwoord, hoe vervelend dat ook is. Het is belangrijk dat je op al deze momenten met gevoel en begrip iets kan uitleggen, maar daarnaast ook stevig genoeg in je schoenen staat om bij je standpunt te blijven. Besluitvorming over casuïstiek hoef je niet alleen te doen, dit doe je samen met je collega’s, maar ook de directeur van 3W of de plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Als hr-adviseur uitgezonden en lokaal personeel ondersteun en adviseer je 3W-breed, het management team van 3W, de hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO) en eventuele andere directies en vakdepartementen bij vraagstukken inzake de toepassing van de regelgeving ten aanzien van:

 • De arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van lokaal in dienst genomen werknemers (RLW 2020).
 • De toepassing van de Aanvullende CAO Rijk Uitzendingen (ACRU) ten behoeve van naar de ambassades en consulaten uitgezonden ambtenaren.
 • Je signaleert proactief knelpunten bij de uitvoering van de diverse regelingen en advisering over de mogelijke oplossingen van die knelpunten.

Op dit moment lopen er bij 3W twee grote projecten. Je inbreng in beide projecten is onmisbaar: 1. Ontwikkeling GPS, een geautomatiseerd hr-systeem dat ervoor gaat zorgen dat b.v. berekeningen voor o.a. salarissen, suppleties, etc. door het systeem worden gedaan en niet meer door de medewerkers van cluster LM. 2. Een project met HDPO dat als doel heeft de arbeidsvoorwaarden van de lokale medewerkers wereldwijd te moderniseren.

 • Je beschikt over juridische kennis en werkervaring op hbo- of academisch niveau. Je hebt bij voorkeur kennis van en affiniteit met het arbeidsrecht, algemeen bestuursrecht en/of het internationaal privaatrecht.
 • Je hebt belangstelling en/of affiniteit voor het brede scala aan, vaak complexe, juridische en beleidsmatige aspecten van de arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van lokaal in dienst genomen werknemers en uitgezonden medewerkers.
 • Je werkt zowel goed zelfstandig als in teamverband.
 • Je bent vaardig in het inschatten van ambtelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en de haalbaarheid van adviezen.
 • Integriteit staat bij jou hoog in het vaandel.
 • Je Nederlands en Engels in woord en geschrift is uitstekend. Je bent in staat heldere en goed onderbouwde stukken te schrijven;
 • Met jouw energie, daadkracht en creativiteit bouw je verder aan 3W. Je ziet het optimaliseren van de eigen werkprocessen als een onderdeel van het dagelijks werk: efficiënter, uniformer, digitaal en ingericht vanuit de (aan)vrager, niet vanuit de aanbieder.
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring.

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
 • De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en mogelijk een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
 • De selectiegesprekken vinden plaats in juni 2023

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het cluster 3W-advies valt direct onder directeur 3W en bestaat uit zes bevlogen collega’s die je graag wegwijs willen maken binnen 3W.

3W | WereldWijdWerken is een shared service organisatie die gepositioneerd is binnen BZ. 3W biedt ondersteuning aan alle medewerkers van de Rijksoverheid die voor korte of lange duur in het buitenland of in het Caribisch deel van het Koninkrijk verblijven voor de uitoefening van de internationale functie. 3W biedt een breed scala aan producten en diensten aan op het gebied van voorlichting en voorbereiding van de medewerker en gezinsleden zoals verhuizingen, vergoedingen, keuringen en vaccinaties, dienstreizen, diplomatieke paspoorten en visa, rechtspositie lokaal personeel en post- en goederenvervoer.

3W bestaat uit twee afdelingen: Dienstverlening en Relatiemanagement (DRM)en Personeel Buitenland (PB). Verder is er een afdeling Informatiemanagement en Control en een cluster Advies. De totale omvang van 3W is ca 180 fte’s.

Neem gerust een kijkje op onze website: www.sso3W.nl

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Heemskerk, Directeur 3W

06-53173682

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marielle van Goch, recruiter

+31 70 348 4000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Functioneel beheerder 3W

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operationeel manager Nederlandse Ambassades

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Risicomanagement, Compliance en Privacy

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon