HRM-adviseur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag/thuis
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderwijs / opleiding, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 23 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 44/22-22
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

SZW staat midden in de samenleving. Ons werkveld raakt bijna iedereen in Nederland. We zijn er
voor mensen die werken en voor mensen die (tijdelijk) niet werken. Bij het beleid dat we maken zoals op het gebied van duurzame inzetbaarheid of de banenafspraak stellen we onszelf de vraag: hoe doen we hetzelf. Dat geeft jouw werk als HR-adviseur voor ons ministerie een extra lading. In dit interessante spanningsveld los jij HR vraagstukken op, doe je verbetervoorstellen én adviseer je op tactisch en strategisch niveau.
Jij helpt zo’n tien tot vijftien managers bij het uitvoeren van personeelsbeleid. Zowel op praktisch als strategisch niveau ben jij dé HR-adviseur. Zo leg je het ene moment procedures uit aan een manager en ben je het volgende moment in gesprek met de leidinggevende op het hoogste niveau over de invulling van strategisch personeelsbeleid. En waar nodig schakel je als regisseur binnen je eigen klantportefeuille de expertise van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk in, zoals arbeidsjuristen en de re-integratieadviseur. Tegelijkertijd vang je op wat er binnen ‘jouw’ afdelingen speelt onder medewerkers. Omdat je ook een signaalfunctie hebt, leg je dit terug bij de verantwoordelijke managers en je collega’s van HRM.

Binnen jouw klantportefeuille hoort ook de management-development-doelgroep: de topmanagers binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo voer je arbeidsvoorwaardengesprekken met deze doelgroep en heb je een belangrijke adviesrol bij casuïstiek.

Als HR-adviseur weet je wat er bij een directie leeft, kun je de managers op de juiste manier ondersteunen en ontstaat er een goede vertrouwensband tussen jullie. Door ook je overkoepelende rol te pakken en je bevindingen op een hoger niveau te agenderen, help jij HRM binnen het ministerie van SZW vooruit. En zorg je er dus voor dat het bij SZW prettig werken is én blijft.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) maakt werken en ontwikkelen mogelijk! Vanuit deze missie werken wij dagelijks aan een professionele en inclusieve werkomgeving waarin iedere SZW’er prettig kan werken, leren en ontwikkelen. Onze aandachtsgebieden zijn alle aspecten rondom organisatie, bedrijfsvoering en personeel.

De bedrijfsvoering binnen het Rijk is sterk in beweging en richt zich op één bedrijfsvoering Rijk. Veel operationele taken en werkzaamheden zijn uitbesteed aan (rijks)bedrijven en de directie OBP is de intermediair die onze eigen organisatie en de dienstverleners goed moet kennen en verbinden. Wij leveren zelf ook diensten, implementeren nieuw (rijks)beleid en adviseren medewerkers en bestuurders. Ook vertegenwoordigen we op ons domein de belangen van SZW extern, bijvoorbeeld richting (rijks)leveranciers en (rijks)beleidsmakers.

We gaan proactief en creatief te werk en zoeken naar verbetering van de dienstverlening binnen óf buiten bestaande kaders en richtlijnen. Daarnaast experimenteren we met nieuwe dienstverlening, en bij veranderingen en vernieuwingen in de bedrijfsvoering organiseren we draagvlak door binnen SZW medewerkers, bestuurders en medezeggenschap te betrekken.
Binnen onze directie werken we met ongeveer 125 collega’s in een collegiale werksfeer, waarin ruimte is voor humor en luchtigheid, en waar we elkaars verschillen waarderen. Leren en experimenteren staan hoog in het vaandel waardoor er volop mogelijkheden zijn om jezelf persoonlijk en op inhoud te ontwikkelen.

Afdeling HRM
De hele afdeling HRM bestaat uit zestig collega’s, onder wie 9 HR-adviseurs zoals jij. Zowel binnen de afdeling als in je team heerst een informele werksfeer. We hechten veel waarde aan ontwikkeling en investeren hier ook in. We werken hybride.

Verder werk je veel samen met de managers uit je klantportefeuille. Hiervoor hebben we een overlegstructuur ontwikkeld voor zinvolle en waardevolle overleggen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Johan Willem van Dijk (afwezig tot 15 augustus)

06 552 11 934

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Chief Science Officer

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur digitale toegankelijkheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Centrale adviseur Privacy

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon