I-adviseur

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 10
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 8 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DOCD/2021/02
 • Plaatsingsdatum 15 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Naar aanleiding van de Toeslagenaffaire is de informatiehuishouding van de Rijksoverheid onder een vergrootglas komen te liggen. Tijd voor een verbeter- en versnellingsagenda binnen de gehele Rijksoverheid. Verschillende departementen pakken dit traject graag op met Doc-Direkt. En daar hebben we jouw expertise als I-adviseur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hard bij nodig.

Voor de verbeter- en versnellingsagenda is voor elk departement een aanvalsplan nodig. Daarbij ondersteunen we onze klanten met kwalitatief goede adviezen. Dat vraagt om een snelle opschaling van ons team Advies binnen de afdeling Digitale Informatiehuishouding. Zo willen we op korte termijn een flexibele schil van I-adviseurs creëren. Samen met jouw nieuwe collega’s richt jij je eerst op de ontwikkeling van departementale plannen, en vervolgens op de realisatie ervan.

Naast onze adviesrol versterken we de focus en inzet op het leveren van onze generieke digitale diensten. Denk daarbij aan onze huidige diensten zoals Zoek & Vind, Content/Document Services en de elektronische handtekening, en aan toekomstige diensten zoals WobHulpTooling. Dit vraagt om een nauwe samenwerking met het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en oplossingen voor RDDI-projecten, zoals e-mailarchivering.

Vanuit deze ingezette lijn willen wij graag invulling geven en bijdragen aan de diverse plannen, samen met CIO Rijk en de departementen. Met jouw hulp willen we vanuit Doc-Direkt snel ondersteunende I-adviseurs (teams) inzetten per departement. Tegelijkertijd willen we daarin ook onze overkoepelende regie en executiekracht organiseren en versterken.

De bijdrage vanuit Doc-Direkt voor de overkoepelende regie bestaat in elk geval uit:

 • het trainen en inwerken op het vraagstuk, de actuele situatie, de uitdagingen en het huidige landschap;
 • de algehele regie en regie per adviesteam op de inhoud;
 • de coördinatie en afstemming op de aanpak en uitvoering;
 • kennis- en informatie-uitwisseling en leren en informeren over de departementale behoeftes, richting en oplossingen tussen onze adviesteams;
 • gerichte en verdiepende expertvraagstukken en -teams op relevante onderwerpen om zo de afzonderlijke departementale adviesteams te ondersteunen op inhoud (mogelijke oplossingen) en/of op bijvoorbeeld financiële aspecten.

Een greep uit jouw taken

 • Je ontwikkelt kaders en beleid, verzorgt de procesinrichting en geeft advies over - en ondersteunt bij - ontwikkelings- en veranderprocessen.
 • Je geeft advies over de ontwikkeling en implementatie van producten en over het ontwikkelen van werkwijzen en processen.
 • Je bouwt netwerken op.
 • Je zorgt voor de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van projecten.
 • Je neemt deel aan (inter)departementale projecten.

Onze meer ervaren I-adviseurs krijgen hierbij ook een begeleidende en sturende rol. Je zet je dan in voor complexe (multidisciplinaire) vraagstukken in omgevingen met een beperkte terugvalmogelijkheid.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal wo-niveau op bedrijfsvoerings- of informatiegebied en minstens drie jaar ervaring binnen het Rijk, liefst bij meerdere departementen.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring op het vlak van (documentaire) informatievoorziening.
 • Je kunt projecten aansturen op het snijvlak van beleid, IT en informatie.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van meerdere beleidskaders op dit terrein, drie of meer implementaties van nieuwe informatiespecialiteiten en -producten, waarvan je bij voorkeur bij een of meer van deze implementaties de rol van projectmanager op je nam.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met IT en bij voorkeur met een of meer van de genoemde producten van Doc-Direkt.
 • Je hebt gevoel bij de behoeftes van de klant en denkt daarbij in haalbare en werkbare oplossingen, niet in beperkingen.
 • Je maakt complexe zaken makkelijk inzichtelijk, neemt graag het voortouw en kunt helder communiceren.
 • Je neemt initiatief en zoekt collega's actief op om informatie op te halen en kennis te delen.
 • Je neemt je verantwoordelijkheid, niet alleen voor je eigen aandeel, maar ook voor het grotere geheel.
 • Je onderhoudt contacten binnen en buiten de eigen organisatie, weet je netwerk te benutten en samenwerken is voor jou vanzelfsprekend en gaat je makkelijk af.
 • Je bent je bewust van de posities, krachtenvelden en (politiek-bestuurlijke) gevoeligheden en handelt daarnaar.
 • Je bent thuis in relevante kaders, regelgeving en voorschriften.
 • Je hebt grote interesse in de ontwikkelingen op het gebied van de informatiehuishouding van het Rijk, ICT en databeheer, en je wilt je continu ontwikkelen op dit gebied.
 • Je hebt kennis van rijksbrede standaarden en modellen op het gebied van informatiebeheer en inzicht in de samenhang tussen business-, informatie- en IT-architectuur.
 • Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend en schrijft vlot en goed leesbaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wat wij jou bieden:

Een uitdagende functie waarin je je passie kwijt kunt en dagelijks nieuwe mogelijkheden tegenkomt. Je krijgt alle ruimte om eigen initiatieven te ontplooien en tot mooie resultaten te komen. Je werkt op de grenzen van wat er technisch en organisatorisch mogelijk is en wat er formeel kan, en zoekt de randen soms op. Fouten maken mag, als je er maar van leert.

Bij gebleken geschiktheid zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden.

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Kandidaten die voldoen aan het profiel worden hierbij uitgenodigd zich aan te melden. Er wordt gezocht naar meerdere geschikte kandidaten voor fulltime functies.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het directoraat-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk is een aantal shared service organisaties (SSO’s) ondergebracht die zich richten op de bedrijfsvoering van het Rijk. Doc-Direkt is een van die SSO’s. Ons doel? Rijksdiensten ontzorgen in de verschillende aspecten van hun informatiehuishouding. Daartoe leveren we een breed scala aan diensten en producten, variërend van archiefopslag en archiefbewerking tot het faciliteren van digitaal werken en digitale informatieopslag.

Afdeling Digitale Informatiehuishouding
De afdeling Digitale Informatiehuishouding faciliteert digitaal werken bij verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties. Dit doen we aan de ene kant door bijvoorbeeld het inrichten en het ondersteunen van het gebruik van documentmanagementsystemen en zoekfunctionaliteit, en aan de andere kant door bijvoorbeeld het leveren van advies en projectleiding op het I-domein.

De rijksorganisaties hebben de afgelopen jaren vaak afscheid genomen van eigen specialisten op het terrein van informatiehuishouding. Dit terwijl de opgaves op dit domein steeds complexer worden. We zien ook een verschuiving naar bredere, vaak multidisciplinaire vragen op I-gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om digitalisering van hybride werkstromen, het inrichten van digitaal werken in systemen, automatisering van workflows, geautomatiseerde dataclassificatie en de toepassing van tools als Zoek & Vind.

De vraag naar de digitale producten en diensten van Doc-Direkt maakt een flinke groei door. We zien dan ook dat er een groeiende behoefte is aan adviseurs die zich op dit brede I-terrein kunnen bewegen. Die kennis hebben van ontwikkelingen aan de product- en systeemkant en tegelijk kunnen putten uit hun kennis van kaders en regelgeving. Die kunnen denken in oplossingen, en niet in problemen. En die oog hebben voor een goede en eigentijdse ondersteuning van digitaal werken door de klant, maar zich ook bewust zijn dat hierbij vaak rekening moet worden gehouden met vraagstukken op het gebied van privacy, openbaarheid en selectie.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ali Aminshahidi, Manager

06-11199667

Paula van Lieshout, Hoofd Digitale Informatiehuishouding (DI

06-15369098

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-50738020

Mireille Bottenbley, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise/Solution Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Project-/Programmamanager I-Interim Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

CIO-adviseur portfoliomanagement

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon