Informatie Beveiligingsfunctionaris (IBF)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 25923
 • Plaatsingsdatum 15 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Jij bent een specialist op het gebied van informatiebeveiliging en richt je op specifieke taken binnen het terrein van de informatiebeveiliging. Zo draag je bij aan een optimale werk- en leefomgeving voor het personeel en de gedetineerden van de penitentiaire inrichting Dordrecht.

Je volgt de ontwikkelingen op het gebied van Informatiebeveiliging en privacy en participeert bij de ontwikkeling van DJI-breed beleid.
Je bent belast met de specifieke taakstelling op het terrein van de informatiebeveiliging en levert vanuit jouw kennis van het beleidsterrein een bijdrage aan het ongestoord functioneren van de organisatie.
Je houdt afhankelijkheid- en kwetsbaarheidanalyses bij nieuwe of bestaande applicaties en doet onderzoek naar beveiligingsincidenten. Je ziet toe op de uitvoering van het
informatiebeveiligingsbeleid en rapporteert hierover aan het hoofd veiligheid en het hoofdkantoor. Ook kom je met voorstellen voor verbeteringen en vernieuwingen die betrekking hebben op het gebied van informatiebeveiliging.

Als IBF verstrek je gevraagd en ongevraagd advies. Landelijke beleidsuitgangspunten vertaal je naar lokaal toepasbare kaders en je ontwikkelt een bewustwordingsprogramma ter bevordering van informatiebeveiliging binnen de penitentiaire inrichting Dordrecht.
Daarnaast verzorg je op het gebied van informatiebeveiliging en privacy trainingen, lezingen en cursussen.

De rol van Privacy Officer is onderdeel van deze functie. Als Privacy Officer bewaak je de uitgangspunten van de AVG en adviseer je over maatregelen of aanpassingen van het beleid. Als Privacy Officer houd je binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je adviseert, onderzoekt en rapporteert datalekken aan de lijnverantwoordelijke en zonodig aan het hoofdkantoor.

In je rol als LICO (Lokale Implementatie Coördinator) heb je kennis van de lokale (proces) organisatie en weet je hoe daarbij informatievoorziening een rol speelt.
Je bent aanspreekpunt (zowel landelijk als lokaal) en coördineert de implementatie van veelal nieuwe en gewijzigde (ICT) systemen, en rapporteert over de planning en voortgang aan de lijnverantwoordelijke directeur. Als LICO bepaal je de impact die de invoering van nieuwe of gewijzigde informatievoorzieningen heeft op de dagelijkse werkzaamheden. 

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Dordrecht biedt in het huis van bewaring onderdak aan preventief in hechtenis genomen gedetineerden, in de gevangenis aan (in eerste aanleg)
veroordeelde gedetineerden, en op de beperkt beveiligde afdeling aan gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Daarnaast beschikken we over een extra-zorgvoorziening. In totaal hebben we ruimte voor 442 gedetineerden die we in een eenpersoons-, tweepersoons- of zespersoons cel kunnen plaatsen.

Als PI bewegen we mee met de veranderingen in het gevangeniswezen. Dat vraagt om proactief meedenken, innovatie en investeren in het vakmanschap van onze medewerkers. Dat heeft er onder meer toe geleid dat we voorzieningen hebben voor telehoren, zelfstandig gedetineerden verplaatsen en over een gestroomlijnd re-integratiecentrum beschikken. Ook zijn we actief betrokken bij het ontwikkelen van zelfbedieningsoplossingen voor gevangenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. van Hooijdonk, hoofd Veiligheid

06-55234107

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Behandelcoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker planning & control PI Nieuwegein

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Nieuwegein
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Bedrijfshulpverlening JC Zaanstad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Westzaan
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon