Informatie Beveiligingsfunctionaris (IBF)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 27
 • Maand­salaris €2.957 - €4.707
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 1 september Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 36047
 • Plaatsingsdatum 4 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Justitiële Inrichtingen is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen, maar ook voor de dagelijkse  zorg van mensen die dit ondergaan. Jij bent een specialist op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Je richt je op specifieke taken binnen het terrein van de informatiebeveiliging. Zodraag je bij aan een optimale werk- en leefomgeving voor het personeel en de gedetineerden van de penitentiaire inrichting Veenhuizen.

In de functie van informatiebeveiligingsfunctionaris (binnen de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen 2 fte.) heb je twee verschillende rollen. En dat maakt het zeer dynamisch. Gaat het om de rol van Privacy Officer, dan speel jij een belangrijke rol. De basis hiervoor is al gelegd. Maar er moet nog veel gebeuren om dit onderwerp beter op de kaart te zetten. Je bewaakt de uitgangspunten van de AVG en adviseert over maatregelen of aanpassingen van het beleid. Als Privacy Officer houd je binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Je adviseert, onderzoekt en rapporteert datalekken aan de lijnverantwoordelijke en zo nodig aan het hoofdkantoor. Ben jij iemand die denkt in mogelijkheden? Weet je anderen mee  te nemen door zichtbaar te zijn binnen de organisatie? En zet je jouw communicatieve vaardigheden in om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en te houden? Dan is dit een interessante uitdaging voor jou.

Hierbij is ook persoonlijke veiligheid van belang. Je neemt de organisatie mee in de risico’s die social-media met zich meebrengen. Je zorgt voor bewustwording binnen de organisatie en leert collega’s hoe hier op een professionele manier mee om te gaan. Je volgt de ontwikkelingen op dit gebied en adviseert over beleidsvoornemens voor de lange en korte termijn. Hiervoor vertaal je de methoden, technieken en hulpmiddelen in standaards, normen en richtlijnen. Via inspecties en audits onderzoek je de naleving van de geldende voorschriften en procedures. En je onderzoekt beveiligingsincidenten, waarna je rapporteert en in overleg met de leidinggevenden beveiligingsmaatregelen treft.

Als informatiebeveiligingsfunctionaris geef je gevraagd en ongevraagd advies. Landelijke beleidsuitgangspunten vertaal je naar lokaal toepasbare kaders en je ontwikkelt een bewustwordingsprogramma ter bevordering van informatiebeveiliging binnen de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Ook geef je trainingen, lezingen en cursussen op het gebied van informatiebeveiliging vorm je ook de schakel tussen de ICT organisatie van DJI en de operationeel leidinggevenden binnen de Penitentiaire Inrichting Veenhuizen. Jij geeft leidinggevenden uitleg en informeert hen over de risico’s (en do’s en dont’s) van de ICT systemen. Jouw adviezen aan de vestigingsdirectie zijn goed onderbouwd. Je hebt namelijk onderzoek verricht naar de informatiebeveiliging in onze organisatie en naar het huidige beleid op dit gebied. De resultaten en bevindingen van jouw analyses vormen de basis van jouw (beleids)notities en je doet aanpassingen vernieuwingsvoorstellen. Je coördineert informatiebeveiligingsactiviteiten en rapporteert over de uitvoering van het beleid aan de vestigingsdirectie en het hoofkantoor van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting Veenhuizen bestaat uit drie locaties: Klein Bankenbosch, Norgerhaven en Esserheem. De locatie Klein Bankenbosch huisvest de regimes: Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV). De locatie Norgerhaven huisvest de regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring en een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV). De locatie Esserheem huisvest de regimes: Gevangenis, Huis van Bewaring, de vadervleugel en de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). De capaciteit bedraagt 586 (incl. 16 plaatsen duo-cel) celplaatsen.

De Penitentiaire Inrichting Veenhuizen maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen. De Penitentiaire Inrichting Veenhuizen staat voor een veilige, persoonsgerichte en menswaardige detentie. De Penitentiaire Inrichting Veenhuizen werkt samen met haar ketenpartners en gedetineerden aan een perspectiefvolle re-integratie terug in de samenleving. Dit op basis van de beschikbare kennis, middelen en instrumenten, normalisatie van het leefklimaat en waarbij een beroep gedaan wordt op de zelfredzaamheid van de bij ons verblijvende gedetineerden. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer H.W.A. Kral, hoofd veiligheid

08807-44000

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving & Selectie

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Opleidingscoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Evertsoord en Ter Peel
 • Uren per week 24
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Complexbeveiliger

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Arbeidsbegeleider Metaal

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Veenhuizen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon