Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.192 - €4.905
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 29 augustus Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2019037480
 • Plaatsingsdatum 1 augustus 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Een toekomstbestendige informatievoorziening in de zorg. Goede informatie-uitwisseling tussen zorguitvoerders van verschillende domeinen. En een vermindering van de administratieve lasten. Aan deze doelen werkt het Zorginstituut Nederland. Hoe? Door het beheren, ontwikkelen en implementeren van informatiestandaarden. Jij als informatieanalist bent hierin een belangrijke schakel: je onderhoudt contacten met de betrokken partijen en softwareleveranciers, en vertaalt hun wensen en wijzigingen naar de richtlijnen en standaarden.

Jij werkt voorstellen voor de informatiestandaarden (iStandaarden) uit en bespreekt deze met de betrokken veldpartijen. Dit doe je bijvoorbeeld aan de hand van presentaties in referentie- en klankbordgroepen. Kom je terug met wettelijke wijzigingen en wensen uit het veld? Dan vertaal jij deze naar de richtlijnen en standaarden. Je houdt daarbij rekening met de samenhang met andere domeinen.

De veldpartijen met wie jij in het kader van de Wet langdurige zorg schakelt, zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgkantoren, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Centraal Administratie Kantoor en zorgaanbieders. Gaat het om de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet, dan heb je contact met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zorgaanbieders, VECOZO en de Stichting Inlichtingenbureau.

Jouw oplossingen zijn toekomstgericht en dragen bij aan de administratieve lastenverlichting in de zorg. Bij het opstellen en uitwerken van de requirements zorg je dan ook voor oplossingen die door het veld gedragen worden, en die tegelijkertijd voldoen aan de ontwerprichtlijnen van de iStandaarden. Hierbij kun jij functioneel én technisch goed inschatten wat de impact is voor de standaarden en voor de (softwareleveranciers van) veldpartijen. Ook weet je wat de impact is van de wijzigingen op de processen.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring als informatieanalist en met analyse en procesontwerp en –modellering.
 • Je hebt minimaal drie jaar ervaring in de zorg of jeugdzorg.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van architectuur- en procesmodellering in BIZZdesign.
 • Je hebt kennis van het opstellen van specificaties en standaardisatie en bij voorkeur van XML.
 • Je bent analytisch, ondernemend, mensgericht, initiatiefrijk en overtuigend, en weet met die eigenschappen betrokken partijen te verbinden.
 • Je werkt zowel goed zelfstandig als in teamverband en hebt een flexibele instelling.
 • Je weet wat er speelt bij de verschillende veldpartijen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en Jeugdwet, of binnen de Wet langdurige zorg.
 • Je kunt helder communiceren en presenteren, en in goed Nederlands publicaties opstellen.
 • Je voelt politiek-bestuurlijke verhoudingen goed aan.
 • Je bent zorgvuldig en altijd gericht op kwaliteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.192 Max. €4.905 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Het Zorginstituut biedt 23 vakantiedagen, 26 atv-dagen, een vaste eindejaarsuitkering van 8,3% en een ABP-pensioenvoorziening.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Informatiestandaarden is onderdeel van de afdeling Informatiemanagement. Wij beheren en ontwikkelen informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. In programma’s en projecten werken wij aan vernieuwing en verbetering van de informatievoorziening.

De iStandaarden vormen de basis van de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders van de zorgprocessen in de verschillende domeinen. Wij stellen de cliënt dan ook centraal. We dragen bij aan de administratieve lastenvermindering in de zorg, gaan domeinoverstijgend te werk en zetten in op een toekomstbestendige informatievoorziening. Ons team bestaat uit ongeveer twintig in- en externe medewerkers.

Jij werkt bij het competentiecentrum iStandaarden, onderdeel van team Informatiestandaarden. Wij leveren kennis en expertise op het gebied van informatievraagstukken en standaardisatie. En stellen de kaders en ondersteunen de domeinspecialisten bij de inrichting, het beheer en de ontwikkeling van de iStandaarden.

Voor de doorontwikkeling van de iStandaarden en de ondersteuning aan programma’s en projecten, stellen we kaders voor de op te leveren producten. Die doorontwikkeling kan op specifieke iStandaarden betrekking hebben of op meer generieke thema’s als ontologie, linked data, procesmodellering of nieuwe standaarden voor open data. Verder zorgen we voor het ontwerp en de inrichting van een beheeromgeving, zodat nieuwe ontwikkelingen in beheer kunnen worden genomen voor toepassing in de praktijk.

Zorginstituut Nederland

Zorginstituut Nederland is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij onder andere door het adviseren over de samenstelling van het basispakket en door het helpen verbeteren van de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg. De missie van het Zorginstituut luidt: Van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter de Bruin

06-51356815

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatieanalist /architect

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Senior beleidsmedewerker digitalisering zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Operationeel beheerder kalibratielaboratorium

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
 • Stand­plaats De Bilt
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon