Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Informatiearchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 26 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGRR/200044
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan de verbetering van de informatievoorziening. Daarbij is het IV-cluster het expertisecentrum. Hierin speel jij als informatiearchitect een belangrijke adviesrol. Zodat managementinformatie beter gebruikt kan worden voor onder meer sturing en beleidsevaluatie.

Als informatiearchitect adviseer je de chief information officer (CIO) van het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) en de directeur-generaal over de vast te stellen informatiearchitectuur van het DGRR. Ook bevorder je het werken onder de architectuur en zorg je dat er zoveel mogelijk wordt gekozen voor generieke IV-oplossingen. Je creëert daarvoor draagvlak en weet hoe je de betrokken partijen kunt motiveren. Binnen het directoraat-generaal ben je verantwoordelijk voor het beheer van het bedrijfsdatamodel. Dat maakt jou ook de gesprekspartner, adviseur en vertegenwoordiger van de diverse managementlagen en medewerkers in het directoraat.

Omdat je gemakkelijk contact met de verschillende partijen binnen en buiten het departement onderhoudt, weet je wat er speelt. Je houdt je proactief op de hoogte van beleidsinitiatieven en projecten. Om adequaat te kunnen adviseren, inventariseer je de behoeften en noodzaak bij de gebruikers. Je biedt uitgangspunten, ondersteuning en structuur bij de rol van de (toekomstige) opdrachtgever. En je helpt directies en partners op een gestructureerde manier na te denken over hoe de informatievoorziening zich moet ontwikkelen om de gestelde beleidsdoelen te halen.

Moeiteloos schakel je tussen visie, doelen, concrete acties en resultaat. Je zorgt niet alleen voor integratie van informatiesystemen en gegevens binnen de organisatie, maar vooral ook met ketenpartners. Daarbij signaleer je inefficiënties en adviseer je over oplossingen. Je vervult een brugfunctie tussen aan de ene kant gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen, en de technische oplossingen die hier invulling aan kunnen geven aan de andere kant.

Jouw taken

 • Je adviseert vanuit de departementale en rijksbrede kaders over de informatiearchitectuur van DGRR, licht dit advies toe en verdedigt je keuzes.
 • Je ontwikkelt een integrale visie op de informatiearchitectuur van het DGRR, ook in relatie tot de ketenpartners.
 • Je verkent innovaties op het gebied van architectuur, informatievoorziening en ICT en de impact daarvan.
 • Je motiveert als dat nodig is je adviezen over afwijking van departementale en rijksbrede architectuurkaders – ‘comply or explain’. 
 • Je stelt globale architectuurschetsen en projectstartarchitecturen op en beoordeelt de door de leveranciers opgestelde solutionarchitectuur die daarop volgt.
 • Je vertegenwoordigt het DGRR in de architectuurraad – het voorportaal van de CIO-raad - en bent de gesprekspartner voor de directie Informatisering en Inkoop op het gebied van architectuur vanuit het DGRR-beleidsdomein.
 • Je adviseert de strategische informatiemanager en daarmee ook de CIO-DGRR met het oog op de relevante overleggremia over de juiste richting voor de informatiearchitectuur. Om zo de doelstellingen van het departement, en specifiek het DGRR, te behalen en risico’s voor de voortgang van het primaire proces te minimaliseren.
 • Je adviseert over informatiearchitectuur en de relatie tussen de werelden van beleid, uitvoering en ICT-techniek.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau.
 • Je hebt diepgaande kennis van en ervaring met het opstellen en implementeren van architecturen in complexe overheidsketens, -omgevingen en -projecten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met ontwikkeling van de informatievoorziening.
 • Je hebt kennis van en ervaring met relevante standaarden en architecturen zoals NORA, EAR en informatiemodellen.
 • Je kunt overtuigend adviseren in een politiek-bestuurlijke omgeving en goed netwerken.
 • Je kunt een visie uiteenzetten en hebt feeling voor mensen en primaire processen in een organisatie.
 • Je kunt complexe zaken gemakkelijk inzichtelijk maken en een onafhankelijk oordeel vormen.
 • Je kunt op verschillende niveaus communiceren en zaken toelichten, uitleggen en adviseren zonder afbreuk te doen aan de relatie.
 • Je kunt goed plannen en organiseren, anderen motiveren en innovatief handelen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Voor de duur van 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving (DGRR) werken we aan de versterking van de informatievoorziening (IV). Het IV-cluster is het expertisecentrum op dit gebied en adviseert de chief information officer van het DGRR en de beleidsdirecties over IV-vraagstukken. Het cluster maakt inzichtelijk welke impact ontwikkelingen als digitalisering en AI in de maatschappij hebben op het werkterrein van het DG. En het ondersteunt het DGRR bij het beter gebruikmaken van managementinformatie, zowel intern voor de sturing door managementteams als extern voor bijvoorbeeld beleidsevaluatie. Het IV-cluster is vanuit het DGRR de gesprekspartner voor de directie Informatisering en Inkoop voor de onderwerpen informatiebeleid, informatiebeveiliging, datagedreven werken en architectuur vanuit het DGRR-beleidsdomein.

Het IV-cluster opereert als kenniscluster binnen de nog in te richten stafafdeling voor het DGRR. Elvire Gazan is daarvoor per 1 januari 2020 gestart als kwartiermaker. Het IV-cluster bestaat uit een strategisch informatiemanager/coördinator, een informatiearchitect, een informatiebeveiligingsfunctionaris en een (senior) beleidsmedewerker.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elvire Gazan, Kwartiermaker Staf DGRR

06-18304439

Gonnie de Boer

06-51074973

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marieke Heikens

06-15399104

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist staf politie en veiligheidsrisico’s

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker politiebestel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur informatiemanagement

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon