Informatiearchitect

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 8 juli Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 77/22-13
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Subsidieregelingen dragen bij aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Een groeiend informatielandschap ligt aan de basis van die complexe regelingen. Aan jou als informatiearchitect de verantwoordelijkheid om onze bedrijfsvisie door te vertalen naar ons IT-landschap én aanpassingen te (laten) realiseren. Zo werk je aan impactvolle oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken én je persoonlijke groei.

Een uitdagende rol? Dat zeker! Door een groeiend portfolio is een goede doorontwikkeling van onze architectuur belangrijker dan ooit. Je krijgt veel ruimte om op basis van jouw visie de basis te leggen voor een toegankelijke en transparante informatievoorziening binnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij houd je natuurlijk rekening met de brede kaders die de Rijksoverheid stelt. En continu speel je in op zowel technische als politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseer je over hoe we onze informatievoorziening duurzaam aanbieden aan een groeiende en diverse groep eindgebruikers.

Je gaat ook pragmatisch aan de slag. Dat maakt jouw werk extra uitdagend. Veel collega’s binnen de directie zien de noodzaak van de kaders die jij schept. Anderen weet je te overtuigen van het nut van werken onder architectuur. Ook geef je in overleg met het management strategisch advies over projecten waar we aan werken en zie je bij de uitvoering daarvan toe op naleving van de architectuur. Zo daag je jouw collega’s binnen de afdeling Informatievoorziening uit om hun oplossingsrichtingen te toetsen op haalbaarheid, duurzaamheid en wendbaarheid. Zijn er knelpunten? Dan maak je onderscheid tussen mogelijke en wenselijke oplossingen en geef je een helder advies, zodat het management goed geïnformeerd de juiste keuzes maakt.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je gaat aan de slag in een organisatie die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.

Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

In de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering (DSU) zijn de organisatieonderdelen gebundeld die ondersteuning en diensten leveren aan zowel directies van ons eigen ministerie als andere departementen. De directie bestaat uit drie werkeenheden: Uitvoering van Beleid (UVB), het Leer- en Ontwikkelplein (LOP) en het Financieel Dienstencentrum (FDC). Twee stafafdelingen ondersteunen deze werkeenheden: de afdeling Sturing, Verantwoording en Control (SVC) en de afdeling Informatievoorziening (IV).

Afdeling Informatievoorziening
Jij gaat aan de slag bij de afdeling Informatievoorziening. Wij verbinden de vraagstukken van de directie met ICT. Van functioneel beheer tot advies over informatiebeveiliging. Onze grootste klant is UVB. UVB voert onder meer de subsidieregelingen uit, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid en het programma NL Leert Door. Daarnaast beheren we onder meer de kernapplicaties van SVC die de financiële pakketten voor de subsidies uitvoeren. Voor het LOP verzorgen we het beheer van het opleidingspaspoort. En we ondersteunen de collega’s van het LOP bij het verder uitbouwen van hun applicatielandschap.

De afdeling groeit en bestaat inmiddels uit 29 fte. Je krijgt de ruimte om met je collega’s de samenwerking vorm te geven, onder wie een informatieanalist, een beleidsadviseur, een adviseur informatiebeveiliging, 10 functioneel beheerders, 3 businessanalisten en 3 quality assurance-specialisten. Een divers team waarin mensen oprechte belangstelling hebben voor elkaar. Zo bespreken we in de dagstart niet alleen de voortgang van de projecten, maar delen we ook persoonlijke zaken.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Clustercoördinator Inkomensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker ICT-helpdesk Financieel Dienstencentrum

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats DEN HAAG
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiecontroller

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon